Kuva -

Hallinto

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Yleiskokous

Yleiskokouksessa on äänioikeus TVK:n jäsenellä. Asian käsittelyä johtaa kokouksessa valittu puheenjohtaja.

Yleiskokouksen tehtävänä on:

  • päättää TVK:n säännöistä;
  • käsitellä tilinpäätös sekä tilintarkastajien tilinpäätöksestä antama lausunto;
  • päättää niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit antavat aihetta;
  • päättää hallituksen ja tapaturma-asiain korvauslautakunnan puheenjohtajan, jäsenten ja lääkäriasiantuntijoiden sekä tilintarkastajien palkkioista;
  • päättää TVK:n jäseniä edustavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä sekä toimitettava jäseniä edustavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien vaali; ja
  • hyväksyä seuraavan vuoden talousarvio.

TVK:n hallitus

Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävänä on:

  • käyttää TVK:n ylintä päätösvaltaa asioissa, jotka eivät kuulu yleiskokouksen tai toimitusjohtajan päätösvaltaan;
  • valmistella yleiskokouksessa käsiteltävät asiat;
  • ottaa ja erottaa TVK:n toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalle raportoivat johtajat sekä sopia heidän palkkauksestaan ja muista toimenhoidon ehdoista; sekä
  • määrätä TyTAL:n 210 §:n mukaisista palvelutehtävistä perittävät maksut.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 2019-2021

Jäsenet:

Työelämäasiantuntija Erkki Auvinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Johtaja Jyrki Hollmén, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK/ Metsäteollisuus ry
Liiketoiminta-alueen johtaja Antti Huhtala, OP Vakuutus Oy
Toimitusjohtaja Päivi Huotari, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
Johtaja, korvaustoiminto Vesa-Matti Kultanen, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Varatoimitusjohtaja Mika Makkonen, Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola
Johtava asiantuntija Miia Kannisto, Akava ry 
Lakimies Paula Ilveskivi, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
Tuotejohtaja Tiina Pajamo, If Vahinkovakuutusyhtiö 
Johtava asiaintuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 
Country Manager Krister Räihä, Protector Vakuutus
Asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 
Johtaja Jyri Tapper, Valtiokonttori 

Varajäsenet:

Johtaja, vakuutukset ja korvaukset Jussi Ilveskoski, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen,  Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Lakimies Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK 
Työympäristö ja tasa-arvoasioiden asiantuntija Anne Mironen, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
Lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 

Toimitusjohtaja

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään, että TVK:n toimitusjohtajalla tulee olla hyvä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tuntemus ja hänen on oltava hyvämaineinen.

Toimitusjohtaja käyttää ylintä päätösvaltaa yksittäisessä asiassa, joka koskee muun muassa korvauksen maksamista vakuuttamattomassa työssä sattuneesta vahingosta ja viivästyneen korvausasian käsittelyä.

TVK:n toimitusjohtajana on toiminut 1.6.2017 alkaen OTK Janne Reini.

5.2.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;