1990-luku

Talouden raju lama painoi tapaturmaluvut ennätyksellisen matalalle. Vuonna 1993 ilmoitettujen työtapaturmien määrä laski alle 120 000:en. Myös työttömyyden kasvu näkyi tilastoista: vuonna 1995 vakuutettujen työntekijöiden määrä oli alimmillaan sitten vuoden 1978.

Heikot ajat aiheuttivat painetta julkisen sektorin taloudessa ja vuosikymmenen alussa sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä selvitettiin tapaturma- ja liikennevakuutusten korvausperiaatteita kunnalliselle terveydenhuollolle. Työssä arvioitiin mahdollisuuksia siirtyä osittaiseen tai täyteen kustannusvastaavuuteen – käytännössä tämä tarkoitti, että lakisääteiset vahinkovakuutusjärjestelmät maksaisivat osan kunnallisen terveydenhuollon kustannuksista.

Työryhmä esitti lopulta vakuutusjärjestelmien maksettavaksi vuosittaista 330 miljoonan markan maksua, jonka piti vastata vahingoittuneista julkiselle terveydenhoidolle aiheutuneita kustannuksia. Vakuutussektori nimesi vuosina 1993-1996 käytössä olleen maksun ”laastariveroksi”. Tapaturmavakuutuksen maksettavaksi lankesi summasta puolet.

Laman lisäksi vuosikymmenen alkupuoliskoa leimasi yhdentyminen Eurooppaan. Ensin jäsenyys ETA:ssa ja vuodesta 1995 EU:ssa tarkoittivat, että vakuutussektorin kilpailu lisääntyi Suomessa. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta kilpailu alkoi vuonna 1999. Samalla vakuutusyhtiöt alkoivat itse määritellä omat maksutariffinsa.

1990-luvulla käynnistyi myös suomalaisen työelämän rakennemuutos: siinä, missä maa teollistui ja kaupungistui vauhdilla 1960- ja 1970-luvuilla, nyt teollisuuden merkitys alkoi laskea ja työvoimaa siirtyi enenevässä määrin palvelusektorille. Muutos on näkynyt kuolemaan johtaneiden työvahinkojen trendinomaisena laskuna, onhan tapaturman riski metsä- tai teollisuustöissä kolminkertainen palvelualan tehtäviin verrattuna.

TVL:n toimintaan tuli vuonna 1997 merkittäviä muutoksia. Lakimuutoksen myötä liitolle tuli EU-komission vaatimusten mukainen yhtenäisen työtapaturmakeskuksen asema, jonka tuli varmistaa, ettei vakuutettujen asema heikentynyt eurooppalaisessa yhtenäistämiskehityksessä. Samalla tuli huolehtia, että kaikki osapuolet tulkitsivat lakia yhtenäisellä tavalla.

Tapaturmavakuutuslain 64 §:n mukaan ”Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tehtävänä on laatia työtapaturma- ja ammattitautitilasto sekä työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisyä edistäviä tutkimuksia ja selvityksiä ehkäisyn ja seurausten välisistä suhteista sekä selvityksiä vakuutusmaksujen ja työn aiheuttaman tapaturma- ja ammattitautiriskin välisestä yhteydestä.”

Lisäksi TVL:n toiminta muuttui järjestötoiminnasta enemmän lakisääteisen keskuselimen ja lakien toimeenpanon koordinoinnin suuntaan. Vakuuttamattomassa työssä sattuneiden vahinkojen korvaaminen siirtyi Valtiokonttorilta TVL:lle, samoin kuin aiemmin Pohjolassa olleet asuin- ja oleskelupaikkatapausten hoito. Uusien tehtävien hoitamista varten perustettiin TVL:n korvausosasto.