2000-luku

Talouskasvun virkistyminen kohensi jälleen työllisyyttä ja tapaturman varalta vakuutettujen määrä nousi. Samalla työssä sattuneiden vahinkojen määrä kääntyi jälleen kasvuun – vuosina 1999-2008 työvahinkojen määrä nousi TVL:n tilastojen mukaan 20 prosenttia.

Elinkeinorakenteen muutos, digitaalisuuden ja tietokoneistumisen yleistyminen sekä globalisaatio olivat kuitenkin muuttaneet suomalaista työelämää: aiempaa harvempi sai leipänsä perinteisestä teollisuudesta tai ruumiillisesta työstä.

Rakennemuutos loi työsuojelutoiminnalle uudenlaisia haasteita, liittyen esimerkiksi työhyvinvointiin, jaksamiseen ja työn henkiseen kuormittavuuteen. Myös vuokra- ja alihankintatyön sekä pätkätöiden kaltaisten epätyypillisten työsuhteiden muotojen yleistyminen edellyttivät uusia toimintatapoja ja ajattelua. Työurien pidentyminen ja työläisten ikääntyminen näkyivät nekin tilastoista: yli 60-vuotiaille työntekijöille sattuneiden tapaturmien määrä oli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Toisaalta kosteusvauriot sekä sisäilman ongelmat ja niistä aiheutuvat sairaudet nousivat tapetille yhä useammalla työpaikalla.

Maailmanhistorian pahin työtapaturma sattui heti vuosituhannen aluksi. Yhdysvalloissa 11. syyskuuta 2001 tehdyssä terrori-iskujen sarjassa sai surmansa lähes 3 000 ihmistä. Iskut aiheuttivat kaikkiaan arviolta 230-330 miljardin markan suuruiset taloudelliset tuhot – siitä työtapaturmavakuutuksen osuus oli noin 30 miljardia markkaa. Varsinaisten iskujen uhrien ja pelastushenkilöstön sekä heidän omaistensa lisäksi korvauksia ennakoitiin maksettavan Manhattanin asukkaille, jotka hengittivät World Trade Centerin romahduksesta ilmaan päässyttä asbestia.

EU hyväksyi Suomen tapaturmavakuutuslainsäädäntöön tehdyt muutokset ja lopetti tapaturmavakuutusjärjestelmän valvonnan vuonna 2002.

Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa siirryttiin vuonna 2005 sairaanhoidon korvaamisessa täyskustannusvastuujärjestelmään. Täky-maksun käyttöönoton myötä vakuutuslaitokset alkoivat maksaa työtapaturman tai ammattitaudin hoidosta kunnalliselle terveydenhuollolle koituneet kustannukset suoraan siitä vastaavalle kunnalle tai kuntayhtymälle. Uudistus merkitsi, että työtapaturmissa loukkaantuneet henkilöt pääsivät entistä joustavammin ja nopeammin vaativiin leikkaushoitoihin.  

Työssä sattuneiden vahinkojen määrä kääntyi jälleen laskuun vuonna 2008 leimahtaneen finanssikriisin ja seuraavana vuonna alkaneen eurokriisin ajettua talouden uudelleen taantumaan. Tätä ennen tapaturmien määrä oli kasvanut viisi vuotta putkeen.

TVL sai vuosikymmenen lopussa uuden toimitusjohtajan, kun tehtävään nimitettiin Jussi Kauma (2009-2017).