Kuva -

Tapaturmavakuutuskeskuksen vuosi 2017

Vuosi 2017 oli Tapaturmavakuutuskeskuksen 97. toimintavuosi.

TVK:n toimintamenot olivat 5,2 miljoonaa euroa (5,2 me vuonna 2016).

TVK tilitti Työsuojelurahastolle 9,7 miljoonaa euroa (9,8 me vuonna 2016) työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksuina kerättyinä lakisääteisinä varoina.

Pääasiassa eläkkeiden indeksikorotuksia varten työnantajat maksoivat jakojärjestelmää varten 116,7 miljoonaa euroa (29,5 me vuonna 2016).

Toimitusjohtajaksi Janne Reini

Kesäkuun alussa TVK:n toimitusjohtajana aloitti Janne Reini edellisen toimitusjohtajan Jussi Kauman jäädessä eläkkeelle.

Henkilöstö

TVK:ssa töissä 36 henkilöä, joista 29 naisia ja 7 miehiä. Henkilöstön keski-ikä 46 vuotta. Tarkempia lukuja TVK:n henkilöstötilinpäätöksestä.

Hallitus

TVK:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 7.4.2017 ja syyskokous 1.12.2017.

Hallitus kokoontui 4 ja työvaliokunta 6 kertaa vuoden 2017 aikana.

Hallituksen ja työvaliokunnan jäsenet vuonna 2017

Puheenjohtaja: Kimmo Kilpinen, Varatoimitusjohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Varapuheenjohtaja: Mika Makkonen, Varatoimitusjohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola

Jäsenet:
Erkki Auvinen, Työelämäasiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Jyrki Hollmén, Johtaja, Kemianteollisuus ry

Antti Huhtala, Liiketoiminta-alueen johtaja, OP Vakuutus Oy

Päivi Huotari, Toimitusjohtaja, Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Cecilia Lindman, Tuotepäällikkö, lakisääteinen tapaturmavakuutus, Försäkringsaktiebolaget Alandia

Jaana Meklin, Työelämäasioiden päällikkö, Suomen Lakimiesliitto

Sinikka Näätsaari, Sosiaaliasioiden päällikkö, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Tiina Pajamo, Tuotejohtaja, If Vahinkovakuutusyhtiö

Vesa Rantahalvari, Johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

Antti Tanskanen, Asiantuntija, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

Jyri Tapper, Toimialajohtaja, Valtiokonttori

Varajäsenet:
Christina Branders, Johtaja, vakuutustoiminta, Folksam Vahinkovakuutus

Jussi Ilveskoski, Johtaja, vakuutukset ja korvaukset, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Maire Lumiaho, Lakimies, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

Anne Mironen, Työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Mikko Nyyssölä, Asiantuntija, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

TVK toimii työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten keskusyhteisönä. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön on oltava TVK:n jäsen.

Jäsenet

A-Vakuutus Oy, Folksam Skadeförsäkring Ab, Försäkringsaktiebolag Alandia, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, OP Vakuutus Oy, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Protector Forsigring ASA, Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Valtiokonttori, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

28.1.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;