Kuva -

Tapaturmavakuutuskeskuksen vuosi 2018

Vuosi 2018 oli Tapaturmavakuutuskeskuksen 98. toimintavuosi. Toimintamenot olivat 5,1 miljoonaa euroa (5,2 miljoonaa euroa vuonna 2017).

Tapaturmavakuutuskeskus tilitti Työsuojelurahastolle 9,2 miljoonaa euroa (9,6 miljoonaa euroa vuonna 2017) työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksuun sisältyvänä lakisääteisenä työsuojelumaksuna.

Pääasiassa eläkkeiden indeksikorotuksia varten työnantajat maksoivat jakojärjestelmää varten n. 127 miljoonaa euroa (n. 112 miljoonaa euroa vuonna 2017).

Tapaturmavakuutuskeskuksen työntekijöitä oli 35 henkilöä vuonna 2018. Tämän lisäksi kahdeksalla Vakuutuskeskuksen työntekijällä oli työsuhde myös Tapaturmavakuutuskeskukseen.

Vuonna 2018 muodostettiin Vakuutuskeskuksen ja Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteinen tietohallinto, joka tuottaa palvelut molemmille organisaatioille. Lisäksi yhteisesti jaettuja henkilöresursseja oli aktuaari-, tilasto- ja hallintoasioissa.

Hallitus

TVK:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 7.5.2018 ja syyskokous 29.11.2018.

Hallitus kokoontui 4 ja työvaliokunta 6 kertaa vuoden 2018 aikana.

Hallituksen ja työvaliokunnan jäsenet vuonna 2018

Puheenjohtaja: Kimmo Kilpinen, Varatoimitusjohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Varapuheenjohtaja: Mika Makkonen, Varatoimitusjohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola

Jäsenet:
Erkki Auvinen, Työelämäasiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Jyrki Hollmén, Johtaja, Kemianteollisuus ry

Antti Huhtala, Liiketoiminta-alueen johtaja, OP Vakuutus Oy

Päivi Huotari, Toimitusjohtaja, Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Cecilia Lindman, Tuotepäällikkö, lakisääteinen tapaturmavakuutus, Försäkringsaktiebolaget Alandia

Jaana Meklin, Työelämäasioiden päällikkö, Suomen Lakimiesliitto

Sinikka Näätsaari, Sosiaaliasioiden päällikkö, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Tiina Pajamo, Tuotejohtaja, If Vahinkovakuutusyhtiö

Vesa Rantahalvari, Johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

Antti Tanskanen, Asiantuntija, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

Jyri Tapper, Toimialajohtaja, Valtiokonttori

Varajäsenet:
Christina Branders, Johtaja, vakuutustoiminta, Folksam Vahinkovakuutus

Jussi Ilveskoski, Johtaja, vakuutukset ja korvaukset, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Maire Lumiaho, Lakimies, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

Anne Mironen, Työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Mikko Nyyssölä, Asiantuntija, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

TVK toimii työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten keskusyhteisönä. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön on oltava TVK:n jäsen.

Jäsenet vuonna 2018

A-Vakuutus Oy, Folksam Skadeförsäkring Ab, Försäkringsaktiebolag Alandia, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, OP Vakuutus Oy, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Protector Forsigring ASA, Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Valtiokonttori, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

28.1.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;