Kuva -

TVK:n korvaustoiminta

Tapaturmavakuutuskeskus käsittelee korvausasian silloin, kun työnantajalla ei ole ollut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusta työtapaturman tai ammattitaudin sattuessa. TVK hoitaa myös Suomessa EU:n sosiaaliturvan koordinaatioasetuksiin perustuvia asuin- ja oleskelupaikan laitoksen tehtäviä.

Tapaturmavakuutuskeskuksen korvaustoiminnassa käsiteltiin 478 uutta korvaustapausta vuonna 2018, mikä 61 vahinkoa vähemmän kuin edellisenä vuotena.

Käsittelyyn otetuista korvaustapauksista EU-asetuksen mukaisia asuin- ja oleskelupaikan laitoksena hoidettavia kansainvälisiä oli 243 vahinkoa. Niiden määrä laski jonkin verran aiemmasta (293 tapausta vuonna 2017). Myös työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella käsiteltävien vahinkojen vahinkomäärä laski, vuonna 2018 käsiteltiin 235 uutta ns. kotimaista vahinkotapausta (246 tapausta vuonna 2017).

TVK maksoi noin 2,8 miljoonaa euroa korvauksia (3,4 miljoonaa vuonna 2017).

TVK:n antaminen epäysten kokonaishylkäysprosentti oli 40,3. (Luku sisältää myös tapaukset, joista annetaan epäyspäätös, kun pyydettyjä selvityksiä ei ole saatu.)

Vakuutuslaitoksen käsittelyn viivästyttyä korvausasiankäsittelyä pyydettiin TVK:lta neljässä tapauksessa (9 tapausta vuonna 2017).

TVK:n korvaustoiminta ratkaisi 90 % tapauksista 7 vuorokaudessa. Asiakastyytyväisyyskyselyssä korvaustoiminta sai kokonaisarvosanan 4,1 (asteikolla 1-5).

28.1.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;