Kuva -

TVK:n korvaustoiminta

Tapaturmavakuutuskeskus käsittelee korvausasian silloin, kun työnantajalla ei ole ollut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusta työtapaturman tai ammattitaudin sattuessa. TVK hoitaa myös Suomessa EU:n sosiaaliturvan koordinaatioasetuksiin perustuvia asuin- ja oleskelupaikan laitoksen tehtäviä.

Tapaturmavakuutuskeskuksen korvaustoiminnassa käsiteltiin 539 uutta korvaustapausta vuonna 2017 (+ 11% vuodesta 2016). Näistä 293 oli uusia kansainvälisiä tapauksia (260 vuonna 2016).

Kotimaisten vahinkotapausten erityispiirteenä oli edelleen, että selvittelyyn tuli huomattavan paljon ammattitauteja ja erityisesti asbestialtistuksen aiheuttamia ammattitauteja / ammattitautiepäilyjä.

TVK maksoi noin 3,4 miljoonaa euroa korvauksia (2,9 miljoonaa vuonna 2016).

TVK:n antaminen epäysten kokonaishylkäysprosentti oli 37,5. (Luku sisältää myös tapaukset, joista annetaan epäyspäätös, kun pyydettyjä selvityksiä ei ole saatu.)

Jatkoepäyksien eli tapausten, missä korvaaminen on katkaistu, kun syy-yhteys on päättynyt korvatun työtapaturman ja työkyvyttömyyttä aiheuttavan vamman tai korvatun ammattitaudin ja työkyvyttömyyttä aiheuttavan sairauden välillä, määrä oli 9,7 %.

Vakuutuslaitoksen käsittelyn viivästyttyä korvausasiankäsittelyä pyydettiin 9 tapauksessapyydetty TVK:lta (5 tapausta v. 2016).

TVK:n korvaustoiminta ratkaisi 90 % tapauksista 6 vuorokaudessa. Asiakastyytyväisyyskyselyssä korvaustoiminta sai kokonaisarvosanan 3,9 (asteikolla 1-5).

28.1.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;