Kuva -

Tapaturma-asian korvauslautakunta

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (Tako) lakisääteisenä tehtävänä on edistää työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen korvauskäytännön yhtenäisyyttä antamalla yleisohjeita ja lausuntoja. Tako toimii Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä.

Takolta pyydettiin 1 987 (ed. vuosi 1 661) lausuntoa vuonna 2017.

Lausuntopyynnöistä 205 (ed. vuonna 125) koski työtapaturma- ja ammattitautilan mukaista oikeudellista syy-yhteyttä ja 676 (ed. vuonna 375) vuosityöansion määrittämistä.

Keskimääräinen käsittelyaika oli 17,5 päivää (ed. vuonna 20). Tako piti 62 varsinaista kokousta ja 44 Takon lääkäriasiantuntijoiden varsinaista kokousta vuonna 2017.

Tako julkaisi 4 ohjetta vuonna 2017.

Infografiikka Takon toiminnasta vuonna 2017

28.1.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;