Kuva -

Tapaturma-asian korvauslautakunta

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (Tako) lakisääteisenä tehtävänä on edistää työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen korvauskäytännön yhtenäisyyttä antamalla yleisohjeita ja lausuntoja. Tako toimii Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä.

Takolta pyydettiin 1 802 lausuntoa vuonna 2018 (edellisenä vuonna 1 985).

Lausuntopyynnöistä 178 koski työtapaturma- ja ammattitautilan mukaista oikeudellista syy-yhteyttä (edellisenä vuonna 205) ja 469  vuosityöansion määrittämistä (edellisenä vuonna 676).

Keskimääräinen käsittelyaika oli 17,3 päivää (edellisenä vuonna 17,4 päivää). Tako piti 56 varsinaista kokousta ja 43 Takon lääkäriasiantuntijoiden varsinaista kokousta vuonna 2018.

Tpaturma-asiain korvauslautakunta piti vuonna 2018 56 varsinaista kokousta ja 43 lääkäriasiantuntijoiden kokousta.Tako käsitteli 1802 lausuntopyyntöä ja sen keskimääräinen käsittelyaika oli 17,3 päivää

28.1.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;