Kohtalokas kompastu­minen

Prosessityöntekijä P (s. 1960) kompastui työpaikallaan ja loukkasi vasemman käden peukalon ja olkapään. Alkoi tapahtumaketju, joka johti siihen, että vakuutusyhtiö maksoi vahingoittuneelle haittarahaa pysyvästä haitasta.

Tarina esitetään aikajanalla. Tarina alkaa siitä päivästä, jolloin työtapaturma tapahtui.

Nuoli-ikoni, aikajanan alku
Ikoni, huoltomies

Tästä kaikki alkoi

14.2.2017

Harmillinen sattumahan se oli. Olin työpaikalla siirtymässä valvontahuoneeseen, kun kompastuin valvontalaitteiston jalustaan. Siitä törmäsin vauhdilla vasen puoli edellä valvontalaitteiston kulmaan. Kipu tuntui ilkeästi peukalossa ja olkapäässä.

Hahmo P törmää vauhdilla laitteeseen
Ikoni, työnantaja

Ilmoitus esimiehelle

14.2.2017

Esimies oli paikalla tapahtuma-aikaan ja kerroin hänelle, missä kipu tuntui. Esimies teki tapahtuneesta vahinkoilmoituksen työtapaturmavakuutusyhtiöön.

P kuvailee tuskaisena tapahtumaa esimiehelle, joka kirjaa ilmoituksen muistiin
Ikoni, lamppu

Milloin tapaturma kuuluu työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piiriin

ikoni, oikein-merkki
Jos se tapahtuu työntekijälle työnteon yhteydessä, työntekopaikalla tai asunnon ja työpaikan välisellä matkalla.
ja
ikoni, oikein-merkki
Jos kyseessä on ulkoisesta tekijästä johtuva, äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa vamman tai sairauden. Esimerkiksi liukastuminen.
Ikoni, huoltomiestä hoitava lääkäri

Lääkärissä

15.2.2017

Heti seuraavana päivänä menin lääkäriin. Lääkäri totesi hartiaseudun nyrjähdyksen ja peukalon kivun.

Ikoni, huoltomiestä hoitava lääkäri

Uudestaan lääkäriin

13.3.2017
Neljä viikkoa tapaturmasta

Peukalon kipu meni viikossa ohi. Hartiaseudun kipu sitä vastoin ei ottanut laantuakseen, ja päätin mennä uudelleen lääkäriin. Sama olkapää oli nimittäin temppuillut ennenkin. Se meni helposti sijoiltaan ja sen takia oli tullut käytyä lääkärissä monet kerrat.

Lääkäristä minut passitettiin olkapään tarkempiin tutkimuksiin jo heti seuraavaksi päiväksi.

Hahmo pitelee olkapäätä, lääkäri vieressä
Ikoni, huoltomiestä hoitava lääkäri

MRI-tutkimus

14.3.2017

Tutkimuksissa löytyi kaikenlaista:

  • Kiertäjäkalvosimessa ylempi lapalihas oli repeytynyt irti läheltä kiinnityskohtaa.
  • Muissa kiertäjäkalvon jänteissä oli rispaantumaa ja osittaisia repeämiä.
  • Lihasalueella oli myös pitkälle kehittynyttä katoa ja rasvoittumista.
  • Lisäksi solisluu-olkalisäkenivelessä huomattiin vahvaa nivelrikkoa.

Tulosten perusteella lääkäri ehdotti SLAP-vaurion (vaurio olkanivelen nivelkuopan yläreunassa hauiksen pitkän pään alueella) ja kiertäjäkalvosimen korjausta.

Tutkimus ?
Ikoni, lamppu

Olkapää

Olkapää on ihmisen liikkuvin nivel. Olkapäätä ympäröi usean lihaksen jänteistä muodostunut kiertäjäkalvosin, joka on altis repeämään esimerkiksi kaaduttaessa loitonnetun käden varaan tai muun voimakasenergisen vaurion seurauksena. Osittaiset kiertäjäkalvosimen repeämät voivat parantua oireettomiksi, mutta useimmiten täydelliset repeämät vaativat korjausleikkauksen.

Olkapää on altis myös rappeumasairauden kehittymiselle. Näitä melko yleisiä sairausperäisiä vaurioita ei korvata tapaturmavakuutuksesta, koska vakuutusyhtiön vastuulle kuuluu vain tapaturman seurausten korvaaminen.

Olkapään rappeumamuutokset ja niistä johtuvat tulehtumat ovat varsinkin ikääntyvillä henkilöillä hyvin yleisiä. Tutkimuksissa on todettu, että useammalla kuin joka toisella 50 vuotta täyttäneellä on rappeumamuutoksia olkanivelessä, vaikka ne eivät aiheuta mitään oireita normaaliolosuhteissa.

Kuva olkapään rakenteesta
Ikoni, asiantuntijalääkäri

Asiantuntijalääkärin arvio ja kanta

Asiantuntijalääkäri perustelee
kuvaavateksti

Tutkimuksissa on todettu iso kiertäjäkalvosinvaurio, jossa on mukana lihasatrofiaa (lihassurkastumaa). Tutkimuksessa on todettu myös pidempiaikaisia rappeumamuutoksia, jotka eivät johdu tapaturmasta. Olkapäässä ei kuvata epävakautta eikä leikattavaa labrumvauriota (rustorengasvauriota).

Ikoni, tuomarin vasara

Päätökset

21.3.2017
Viisi viikkoa tapaturmasta

Kiertäjäkalvosimen tähystyskorjaus korvataan. SLAP-vaurion (vaurio olkanivelen nivelkuopan yläreunassa hauiksen pitkän pään alueella) korjausta ei korvata.

Ikoni, lamppu

Roolit

Ikoni, huoltomiestä hoitava lääkäri
Hoitava lääkäri vastaa potilaan tutkimisesta ja hoidosta.
Ikoni, asiantuntijalääkäri

Asiantuntijalääkäri ei hoida potilasta vaan arvioi tapahtuman syy-yhteyttä oireisiin ja vammoihin. Arviota varten asiantuntijalääkäri käy läpi vahinkoilmoitukseen kirjatun kuvauksen tapahtuneesta sekä hoidon aikana tehdyt lääkärilausunnot.

Ikoni, tuomarin vasara
Vakuutusyhtiö tekee päätökset korvattavuudesta.
Ikoni, huoltomiestä hoitava lääkäri

Tähystys

24.3.2017
Sairausloma 24.3.–23.5.

Tähystyksessä todettiin repeämiä, koukkumaisuutta ja kiertäjäkalvosimessa merkkejä pitkään jatkuneesta rappeumasairaudesta.

Supraspinatuksen (ylemmän lapalihaksen) totaalirepeämä

Subscapularisjänteen (lavanalusjänteen) 1/3 repeämä

Olkalisäke koukkumainen (gradus 2)

Kiertäjäkalvosimessa vahva-asteista lihaskatoa ja rasvoittumista

Ei SLAP-vaurioita

Pidempi hauisjänne oli osittain sijoiltaan ja se katkaistiin. Toimenpiteen jälkeen jäin kahden kuukauden mittaiselle sairauslomalle.

tähystystoimenpide
Ikoni, tuomarin vasara

Päätös

Päiväraha myönnetään ajalle 24.3. - 23.5.2017

Päivärahan suuruus on neljän viikon ajan vahinkopäivän jälkeen samansuuruinen kuin työntekijälle maksettu sairausajan palkka ja tällöin päiväraha maksetaan työnantajalle. Jos sairausajan palkkaa ei ole maksettu, päiväraha määräytyy vahinkotapahtumaa edeltäneiden neljän viikon työansioiden perusteella. Ensimmäisen neljän viikon jälkeen päivärahan suuruus on 1/360-osa vahingoittuneen vuosityöansiosta.

Ikoni, huoltomiestä hoitava lääkäri

Kontrollikäynti

28.4.2017
Kaksi kuukautta tapaturmasta

Viiden viikon päästä leikkauksesta kävin lääkärissä kontrollikäynnillä ja minulle määrättiin fysikaalista hoitoa 15 kertaa. Parin päivän kuluttua sain vakuutusyhtiöstä fysikaalista hoitoa koskevan myönteisen korvauspäätöksen.

Ikoni, huoltomiestä hoitava lääkäri

Töihin paluu

24.5.2017
Kolme kuukautta tapaturmasta

Sairausloman jälkeen palasin töihin, mutta olkapään vaivat jatkuivat. Olkapää aiheutti monenlaista hankaluutta harrastuksissa ja ihan jokapäiväisessä elämässäkin. En kyennyt enää esimerkiksi kalastamaan. Marjastaessa ja sienestäessä koko vasen käsi alkoi puutua niin, että marjat ja sienet putosivat kädestä. Myös tavalliset pienet kodin kunnostustehtävät muuttuivat mahdottomiksi.

Hahmo tuskailee akkukoneen kanssa
Ikoni, huoltomiestä hoitava lääkäri

Lausunto pysyvästä haitasta

15.2.2018
Vuosi tapaturmasta

Lopulta menin lääkäriin, jossa vasemman olkapään ja käden toimivuutta testattiin. Lääkäri arvioi, että kyseessä on vähintään keskivaikea toiminnanvajavuus, joka vastaa haittaluokkaa 6 tai 7. Lääkärin tekemä lausunto lähetetiin vakuutusyhtiöön pysyvän haitan arviointia varten.

Lausuntopaperi
Ikoni, lamppu

Haittaluokat

Jos tapaturmavamma tai ammattitauti aiheuttaa henkilölle pysyvää yleistä haittaa*, hänelle maksetaan haittarahaa. Pysyvän haitan korvaamisesta ja haittarahasta on säädetty laissa. Haitan suuruuden arviointia varten vammat ja sairaudet on jaettu 20 haittaluokkaan. Haittaluokka 20 tarkoittaa suurinta haittaa ja haittaluokka 1 pienintä haittaa. Henkilön ammatti ei vaikuta haittaluokan määräytymiseen.

* Yleinen haitta
Vahinkotapahtuma on heikentänyt henkilön toimintakykyä verrattuna samanikäisen terveen henkilön toimintakykyyn.

Toimintakykyä arvioitaessa ei oteta huomioon ammattia, elin- ja asuinoloja eikä vahingoittuneen yksilöllisiä olosuhteita.

Ikoni, asiantuntijalääkäri

Asiantuntijalääkärin arvio ja kanta

Asiantuntijalääkäri perustelee

Hoitavan lääkärin lausunnon ja tilakuvauksen perusteella olkapäässä on hyvät liikelaajuudet, paitsi ulkokierrossa. Myös sisäkierrossa liikelaajuus on rajoittunut, mutta voima hyvä. Katsotaan, että on jäänyt lievä toiminnallinen haitta, joka vastaa haittaluokkaa 2.

Haitan määritys laissa

Yläraajan lievä toiminnanvajaus: Karkea voima vähän alentunut, näppäryys vähän alentunut, mutta raajalla voi kuitenkin kirjoittaa, napittaa ja ommella, liikkuvuus vähän rajoittunut. Haittaluokka 0-3.

Yläraajan keskivaikea toiminnanvajaus: Voima melkoisesti alentunut (vaikea pidellä lujasti työkalua tai nostaa noin 10 kilon painoista esinettä), näppäryys huomattavasti alentunut, mutta raajalla voi kuitenkin syödä ja kammata, liikkuvuus paljon rajoittunut. Haittaluokka 4-8.

Ikoni, tuomarin vasara

Päätös

Haittarahaa maksetaan haittaluokitus 2:n mukaan.

Maksettavan haittarahan kokonaismäärään vaikuttavat

  • haittaluokitus (2)
  • tapaturman ajankohta (2017)
  • henkilön syntymävuosi (1960).

Prosessityöntekijä P:n tapaukseen liittyvät korvaukset

6200 € Lääkärikäynnit, MRI-tutkimus, Tähystystoimenpide ja Fysikaalinen hoito
6000 € Päiväraha
6072,53 € Haittaraha
18272,53 € Arvio vakuutusyhtiön maksamista korvauksista yhteensä
Ikoni, lamppu

Korvauspäätökset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa noin 90 % vahinkoilmoituksista johtaa myönteiseen korvauspäätökseen.

Palaa alkuun