Auts!

Toimistosihteeri R (s.1962) kurottautui ottamaan painavahkoa kansiota, joka harmillisesti lipesi hänen otteestaan ja tippui lattialle. R horjahti ja olkapäässä tuntui kipua. Olkapää ei parantunut toivotulla tavalla ja lopulta se jouduttiin operoimaan. Vakuutusyhtiö korvasi kuitenkin vain osan kuluista.

Tarina esitetään aikajanalla. Tarina alkaa siitä päivästä, jolloin työtapaturma tapahtui.

Nuoli-ikoni, aikajanan alku
Ikoni, huoltomies

Kohtalokas horjahtaminen

27.7.2018

Olin lopettelemassa työviikkoa ja ajattelin vielä ennen lähtöä hoitaa yhden tehtävän. Kurotin ottamaan työpöydän yläpuolella olevasta hyllystä kansiota, joka olikin yllättäen melko painava. Kansio lipesi otteestani ja tippui lattialle. Horjahdin ja otin tukea vasemmalla kädellä seinästä. Sillä sekunnilla vasemmassa kädessä tuntui voimakas kipu.

Hahmo pudottaa kansion ja ottaa tukea seinästä, olkapäähän vihlaisee
Ikoni, huoltomies

Kipu pahenee

29.7.2018

Vasen olkapää vaivasi koko viikonlopun. Ajattelin ensin, että käsi kyllä paranee pikkuhiljaa. Kädessä oli nimittäin ollut vaivaa aikaisemminkin, mutta kipu oli aina lakannut apteekista hankittujen tulehduskipulääkkeiden ja levon avulla. Viikonlopun aikana kipu kuitenkin paheni, ja lopulta en saanut enää kunnolla nukuttua. Varasin maanantaiksi ajan työterveyshuoltoon.

Lääkepurkki
Ikoni, työnantaja

Ilmoitus esimiehelle

30.7.2018

Ennen lääkärille menoa soitin esimiehelleni ja kerroin, mitä perjantaina oli tapahtunut. Esimies pyysi tilanteesta tarkan kuvauksen ja kirjasi tapahtumat ylös vahinkoilmoitusta varten. Esimies aikoi tehdä vahinkoilmoituksen työtapaturmavakuutusyhtiöön saman tie.

Hahmo soittaa esimiehelle, joka kirjoittaa lehtiöön
Ikoni, lamppu

Milloin tapaturma kuuluu työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piiriin

ikoni, oikein-merkki
Jos se tapahtuu työntekijälle työnteon yhteydessä, työntekopaikalla tai asunnon ja työpaikan välisellä matkalla.
ja
ikoni, oikein-merkki
Jos kyseessä on ulkoisesta tekijästä johtuva, äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa vamman tai sairauden. Esimerkiksi liukastuminen.
Ikoni, huoltomiestä hoitava lääkäri

Työterveyshuollossa

30.7.2018
Sairausloma 30.7.–31.8.

Lääkäri tutki kipeytynyttä olkapäätä ja totesi kädessä liikerajoitteita. Myös ylemmän lapalihaksen alueella tuntui vähäistä aristusta. Sain sairauslomaa, joka olkavaivojen pitkittyessä jatkuikin sitten elokuun loppuun saakka.

Lääkäri kertoo havainnoista, hahmo kuuntelee
Ikoni, lamppu

Olkapää

Olkapää on ihmisen liikkuvin nivel. Olkapäätä ympäröi usean lihaksen jänteistä muodostunut kiertäjäkalvosin, joka on altis repeämään esimerkiksi kaaduttaessa loitonnetun käden varaan tai muun voimakasenergisen vaurion seurauksena. Osittaiset kiertäjäkalvosimen repeämät voivat parantua oireettomiksi, mutta useimmiten täydelliset repeämät vaativat korjausleikkauksen.

Olkapää on altis myös rappeumasairauden kehittymiselle. Näitä melko yleisiä sairausperäisiä vaurioita ei korvata tapaturmavakuutuksesta, koska vakuutusyhtiön vastuulle kuuluu vain tapaturman seurausten korvaaminen.

Olkapään rappeumamuutokset ja niistä johtuvat tulehtumat ovat varsinkin ikääntyvillä henkilöillä hyvin yleisiä. Tutkimuksissa on todettu, että useammalla kuin joka toisella 50 vuotta täyttäneellä on rappeumamuutoksia olkanivelessä, vaikka ne eivät aiheuta mitään oireita normaaliolosuhteissa.

Kuva olkapään rakenteesta
Ikoni, huoltomiestä hoitava lääkäri

Tutkimuksia

30.8.2018
Kuukausi tapaturmasta

Koska olkapää ei osoittanut vielä elokuussakaan paranemisen merkkejä, olkapäähän tehtiin röntgenkuvaus ja ultraäänitutkimus. Röntgenissä nähtiin olkapäässä nivelalueella kulumamuutoksia.

Ultraäänitutkimuksessa tehtiin lisää löydöksiä.

  • Kiertäjäkalvosimeen kuuluvassa supraspinatus- eli lapalihasjänteessä pieni osittainen repeämä
  • Jännetulehdus
  • Olkalisäkkeen alaisen limapussin tulehdus
Ikoni, asiantuntijalääkäri

Asiantuntijalääkärin arvio ja kanta

Asiantuntijalääkäri perustelee
Hahmo pudottaa kansion ja ottaa tukea seinästä, olkapäähän vihlaisee

Lääketieteellisesti ei ole todennäköistä, että heinäkuussa sattunut lievä tapaturma olisi aiheuttanut kiertäjäkalvosimen vaurion. Kuvattu vammamekanismi on ollut sen verran lievä, että lääketieteellisen kokemuksen mukaan tällaisessa tapaturmassa voi aiheutua enintään lievä venähdys.

Ikoni, lamppu

Repeämävamman syntyminen

Lääketieteen näkemys on, että kiertäjäkalvosimen repeämävamman syntyminen edellyttää esimerkiksi kaatumista vammaraajan päälle, jäämistä roikkumaan sen varaan tai voimakasta olkapäähän kohdistunutta iskua.

Ikoni, tuomarin vasara

Päätökset

Päiväraha myönnetään ajalle 30.7.-29.8.2018.

Päivärahan suuruus on neljän viikon ajan vahinkopäivän jälkeen samansuuruinen kuin työntekijälle maksettu sairausajan palkka, ja tällöin päiväraha maksetaan työnantajalle. Jos sairausajan palkkaa ei ole maksettu, päiväraha määräytyy vahinkotapahtumaa edeltäneiden neljän viikon työansioiden perusteella.

Sairaanhoitokulut korvataan 29.8.2018 saakka. Tämän jälkeen aiheutuneita kuluja ja työkyvyttömyyttä ei korvata, koska nämä eivät johdu korvatusta tapaturmasta, vaan liittyvät tutkimuksissa todettuihin sairausperäisiin syihin.

13.9.2018
Puolitoista kuukautta tapaturmasta
Ikoni, lamppu

Roolit

Ikoni, huoltomiestä hoitava lääkäri
Hoitava lääkäri vastaa potilaan tutkimisesta ja hoidosta.
Ikoni, asiantuntijalääkäri

Asiantuntijalääkäri ei hoida potilasta vaan arvioi tapahtuman syy-yhteyttä oireisiin ja vammoihin. Arviota varten asiantuntijalääkäri käy läpi vahinkoilmoitukseen kirjatun kuvauksen tapahtuneesta sekä hoidon aikana tehdyt lääkärilausunnot.

Ikoni, tuomarin vasara
Vakuutusyhtiö tekee päätökset korvattavuudesta.
Ikoni, huoltomies

Valitus muutoksen­haku­lauta­kuntaan

25.9.2018
Kaksi kuukautta tapaturmasta

Valitin vakuutusyhtiön päätöksestä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Mielestäni työkyvyttömyys ja hoidon tarve liittyivät työtapaturmaan, eikä kyse ollut mistään sairausperäisestä oireilusta. Siksi vaadin korvausta työkyvyttömyydestä ja sairaanhoidosta myös 29.8.2018 jälkeen. Olkapää oli kyllä vaivannut aiemmin mutta ei näin pahasti. Vasta heinäkuussa sattuneen horjahduksen jälkeen olin joutunut jäämään pois töistä.

Valitus on tehtävä 30 päivää päätöksen antamisesta ja 7 päivää päätöksen tiedoksiannosta eli yhteensä 7+30 päivän kuluessa.

Hahmo kirjoittaa tietokoneella tuohtuneena
Ikoni, huoltomiestä hoitava lääkäri

Magneettikuvaus

11.12.2018
Neljä kuukautta tapaturmasta
Sairausloma 1.9.–31.12.

Olin olkapään vaivojen takia työkyvytön koko loppuvuoden. Lopulta minut ohjattiin erikoislääkäriin, jonka lähetteellä olkapäähän tehtiin lisätutkimuksia. Joulukuussa tehdyssä magneettikuvauksessa todettiin lapalihasjänteen etuosan lävistävä repeämä.

magneettikuva olkapäästä jossa vamma näkyy
Ikoni, huoltomiestä hoitava lääkäri

Olkapään tähystys

14.1.2019
Puoli vuotta tapaturmasta

Alkuvuodesta olkapäähän tehtiin vielä tähystys, jossa todettiin sama lapalihasjänteen lävistävä repeämä, joka oli näkynyt magneettitutkimuksessa. Sairausperäisistä löydöksistä tai rappeumamuutoksista ei puhuttu mitään.

Hahmo leikkauspöydällä, lääkäreitä etualalla
Ikoni, tuomarin vasara

Päätös

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ei muuttanut vakuutusyhtiön päätöstä. Työkyvyttömyys ja hoidon tarve liittyivät todennäköisesti olkapään alueella todettuihin sairausperäisiin muutoksiin, jotka on todennettu kuvantamistutkimuksissa. Vammamekanismi ei lääketieteellisen tietämyksen mukaan ole ollut sellainen, että siitä todennäköisesti seuraisi leikkauksessa todettu kiertäjäkalvosimen repeämä. Vammamekanismi ei ollut sopiva eikä energialtaan riittävän voimakas aiheuttamaan jännerepeämää.

Toimistosihteeri R:n tapaukseen liittyvät korvaukset

180 € Lääkärikäynnit
2500 € Päiväraha sairasloman ajalta (noin)
2680 € Arvio vakuutusyhtiön maksamista korvauksista yhteensä
Ikoni, lamppu

Korvauspäätökset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa noin 90 % vahinkoilmoituksista johtaa myönteiseen korvauspäätökseen.

Palaa alkuun