Se on astma

Perusterve 35-vuotias röntgenhoitaja H altistui työpaikallaan kosteusvauriomikrobeille ja sairastui astmaan. Vakuutusyhtiö totesi, että kyseessä on ammattiastma ja korvasi aiheutuneet kulut ja haitan.

Tarina esitetään aikajanalla.

Nuoli-ikoni, aikajanan alku
Ikoni, vahingon uhri

Työt ja oireet alkavat

Syksy 2016

Aloitin työt sairaalassa. Heti saman syksyn aikana aloin olla normaalia väsyneempi. Kasvoihin ja kaulalle ilmestyi myös kutisevaa ihottumaa. Ihottuma sinänsä ei ollut uusi tuttavuus, koska lapsena minulla oli ollut atooppinen taiveihottuma. Oireet tuntuivat kuitenkin oudoilta.

Pian selvisi, että työpaikalla oli todettu kosteusvaurioita.

Röntgenhoitaja H tutkii ihoaan peilin edessä.
Ikoni, vahingon uhri

Lisää oireita

Kevät 2017

Keväällä minulla alkoi olla töissä myös hengenahdistusta. Joskus vinkunaakin. Tällaisia oireita minulla ei ollut koskaan aikaisemmin ollut.

Ikoni, työnantaja

Tutkimuksia työpaikalla

Kevät 2017

Samana keväänä työpaikalla tehtiin teknisiä tutkimuksia. Niistä saatujen tulosten perusteella todettiin, että tilassa oli poikkeavassa määrin kosteusvauriomikrobeja, joille olin työssäni altistunut.

Sairaala, pakettiauto ja mies kantaa mittalaitteita sairaalan ovesta sisään.
Ikoni, hoitava lääkäri

Työterveyshuollosta jatkotutkimuksiin

Kevät 2017

Työterveyshuollossa minua ja oireitani tutkittiin. Epäilivät astmaa, joka saattaisi olla työpaikalla todennäköisesti ja pääasiallisesti tapahtuneesta altistuksesta johtuva ammattitauti. Sain lähetteen Työterveyslaitokselle jatkotutkimuksiin.

Ikoni, lamppu

Ammattitauti

Ammattitauti on sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä työssä.

Ammattitauti on määritelty työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Kaikki korvattavat ammattitaudit ovat myös työperäisiä sairauksia, mutta kaikki työperäiset sairaudet eivät ole korvattavia ammattitauteja.

Yleisimpiä ammattitauteja ovat:

 • meluvammat
 • hengitystieallergiat
 • ihosairaudet
 • asbestisairaudet
 • yläraajojen rasitusvammat.
Ikoni, asiantuntijalääkäri

Asiantuntijalääkärin arvio ja kanta

Asiantuntijalääkäri perustelee
Lastentarhanopettaja O istuu hengitysnaamari kasvoilla

Potilaan oireiden, tähän saakka tehtyjen tutkimusten ja työpaikalla tehtyjen teknisten tutkimusten perusteella kyseessä voi olla ammattitauti. Asiaa käsitellään perusteltuna ammattitautiepäilynä.

Ikoni, tuomarin vasara

Päätös

Myönnetään maksusitoumus Työterveyslaitoksella tehtäviin jatkotutkimuksiin.

Ikoni, lamppu

Roolit

Ikoni, hoitava lääkäri
Hoitava lääkäri vastaa potilaan tutkimisesta ja hoidosta.
Ikoni, asiantuntijalääkäri

Asiantuntijalääkäri ei hoida potilasta vaan arvioi tapahtuman syy-yhteyttä oireisiin ja vammoihin. Arviota varten asiantuntijalääkäri käy läpi vahinkoilmoitukseen kirjatun kuvauksen tapahtuneesta, hoidon aikana tehdyt lääkärilausunnot sekä raportit työpaikan tiloissa tehdyistä mittauksista ja mahdollisista korjauksista.

Ikoni, tuomarin vasara
Vakuutusyhtiö tekee päätökset korvattavuudesta.
Ikoni, hoitava lääkäri

Jatkotutkimuksia

Syksy 2017

Työterveyslaitoksella keuhkoihin tehtiin tutkimuksia.

Röntgenkuvissa ei näkynyt mitään.

Keuhkojen hengityskapasiteetin mittauksessa (spirometria) todettiin lievää kapasiteetin alenemista.

Keuhkoputkia laajentava lääke ei vaikuttanut keuhkojen toimintaan eikä myöskään kontrollissa todettu merkittävää parantumista.

Tein myös työpaikalla hengitysmittauksia PEF-mittarilla* kahteenkin kertaan, mutta tulokset olivat epäluotettavia. Seuranta uusittiin tallentavalla PEF-mittarilla.

* PEF-puhallus kertoo hengityksen ulospuhallusvoimakkuudesta ja sen vaihtelusta.

Röntgenhoitaja H puhaltaa voimalla mittalaitteeseen.
Ikoni, hoitava lääkäri

Astma diagnosoidaan

Syksy 2017

Lääkäri totesi, että tallentavalla PEF-mittarilla hyvin toteutettu seuranta tuki astmaepäilyä. Lääkäri suositteli astmalääkityksen pikaista aloittamista.

Ikoni, työnantaja

Konkreettisia toimenpiteitä

Syksy 2017

Pääsin pois työtilasta, jossa oireet olivat alkaneet. Siirto toiseen työtilaan ja lääkityksen aloittaminen tuntuivat helpottavilta. Oli kuin pitkän tunnelin päässä alkaisi vihdoin näkyä valoa.

Röntgenhoitaja H astuu ovesta sisään helpottuneena.
Ikoni, hoitava lääkäri

Työterveyslaitos antaa lausunnon

Talvi 2018

”Röntgenhoitaja H on työssään altistunut merkittävästi poikkeaville kosteusvauriomikrobeille. Astman kulku, oirekuva ja tutkimuslöydökset sopivat ammattiastmaan. Samaan viittaavat myös PEF-työpaikkamittaustulokset.”

Ikoni, asiantuntijalääkäri

Asiantuntijalääkärin arvio ja kanta

Asiantuntijalääkäri perustelee
Röntgenhoitaja H puhaltaa voimalla mittalaitteeseen.

Työterveyslaitoksen lausunnon perusteella kyseessä on korvattava ammattitauti.

Ikoni, tuomarin vasara

Päätös

Astma korvataan ammattitautina. Lisäksi maksetaan haittaluokka 3:n mukainen haittaraha. Potilas voi jatkaa työskentelyä samassa työpaikassa sellaisissa tiloissa, joissa ei joudu alttiiksi kosteusmikrobeille. Ammatillista kuntoutusta ei tarvita.

Ikoni, lamppu

Haittaluokat

Jos tapaturmavamma tai ammattitauti aiheuttaa henkilölle pysyvää yleistä haittaa*, hänelle maksetaan haittarahaa. Pysyvän haitan korvaamisesta ja haittarahasta on säädetty laissa. Haitan suuruuden arviointia varten vammat ja sairaudet on jaettu 20 haittaluokkaan. Haittaluokka 20 tarkoittaa suurinta haittaa ja haittaluokka 1 pienintä haittaa. Henkilön ammatti ei vaikuta haittaluokan määräytymiseen.

* Yleinen haitta
Vahinkotapahtuma on heikentänyt henkilön toimintakykyä verrattuna samanikäisen terveen henkilön toimintakykyyn.

Toimintakykyä arvioitaessa ei oteta huomioon ammattia, elin- ja asuinoloja eikä vahingoittuneen yksilöllisiä olosuhteita.

Ikoni, vahingon uhri

Työ jatkuu

Jatkoin työtä uusissa työtiloissa, jonne olin siirtynyt oireiden alettua. Työskentelen edelleen samojen ihmisten kanssa, jotka olivat koko ajan tukenani pitkän tutkimusprosessin ajan. Siitä iso kiitos heille!

Ikoni, lamppu

Tapauksen kulku

Kyseessä on tyypillinen tapaus korvattavasta kosteusvauriomikrobiastmasta:

 • Astma diagnosoidaan Käypä hoito -kriteerien mukaisesti.
 • Vakuutetun altistuminen kosteusvauriomikrobeille on kiistaton.
 • Työpaikka-PEF on diagnostinen eli ulospuhallusarvot laskevat henkilön normaalitasosta.
 • Työnantaja järjestää työtilan, jossa altistetta ei ole, ja vakuutettu on jatkanut omassa ammatissaan sen jälkeen.
Ikoni, lamppu

Milloin rakennusten kosteusvaurioista oireileva on oikeutettu korvauksiin?

Vuonna 2009 sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä laati suosituksen siitä, milloin kosteusvaurioastma voidaan todeta ammattitaudiksi.

Suosituksen mukaan kosteusvaurioastma voidaan todeta ammattiastmaksi silloin, kun:

 • Astman diagnoosi tehdään erikoissairaanhoidon yksikössä
  ja
 • Astma todetaan Käypä hoito -suosituksen mukaisesti
  ja
 • Voidaan osoittaa, että:
  • potilas on altistunut merkittävästi kosteusmikrobeille
  • potilaan oireet ilmenevät ja pahenevat oireille altistavassa ympäristössä
  • potilaan oireiden ja ympäristön välillä on syy-yhteys, joka todetaan PEF -työpaikkaseurannan avulla.

Ei ole olemassa sellaisia laboratorio- tai muita tutkimuksia, joiden avulla kosteus- ja homevaurio voitaisiin yhdistää henkilön hengitystieoireisiin tai sairauksiin.

Homesienten (ja bakteerien) tiedetään tuottavan myrkyllisiä toksiineja, joita on epäilty yhdeksi terveyshaitan aiheuttajaksi kosteus- ja homevaurioissa. Yhteyttä terveyshaittoihin ei kuitenkaan ole voitu osoittaa osittain siksi, koska hyvää käytäntöön soveltuvaa mittausmenetelmää ei tällä hetkellä ole. Myös monet muut sisäilmatekijät voivat aiheuttaa rakennukseen liittyvää oireilua.

Valtaosa sisäilmaan liittyvistä terveyshaitoista on hengitysteiden ja limakalvojen ärsytysoireita, jotka menevät ohi, kun altistuminen loppuu.

Käypä hoito -suositus siitä, miten kosteusvauriot ovat yhteydessä tauteihin ja oireisiin:

 • Ei ole vahvaa näyttöä siitä, että kosteusvauriot ja sairaudet tai oireet olisivat yhteydessä toisiinsa.
 • Kohtalaista näyttöä on siitä, että kosteusvauriot ovat yhteydessä seuraaviin tauteihin ja oireisiin:
  • jo astmaa sairastavien oireiden paheneminen
  • ylähengitystieoireet
  • yskä
  • hengityksen vinkuna
  • hengenahdistus
  • astman kehittyminen
 • Heikkoa näyttöä on siitä, että kosteusvauriot olisivat yhteydessä seuraaviin tauteihin ja oireisiin:
  • hengitystieinfektiot
  • allerginen nuha
  • yleisoireet (väsymys, päänsärky, pahoinvointi)
  • atooppinen ihottuma
 • Ei ole olemassa lainkaan näyttöä siitä, että kosteusvauriot olisivat yhteydessä seuraaviin tauteihin ja oireisiin:
  • allerginen alveoliitti
  • ODTS eli orgaanisen pölyn aiheuttama toksinen oireyhtymä (Organic Dust Toxic Syndrome)
  • syöpäsairaudet
  • reumasairaudet

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia.

Jos astma tai astman paheneminen katsotaan ammattitaudiksi, vakuutuksesta voidaan tapauskohtaisesti korvata:

 • korvaukset tutkimusten, sairaanhoidon ja haitan osalta
 • ammatillinen kuntoutus
 • tapauskohtaisesti myös ansionmenetyskorvaukset työkyvyttömyystilanteessa.

Röntgenhoitaja H:n tapaukseen liittyvät korvaukset

noin 2 000 € Hoito- ja tutkimuskulut
13 010,28 € Haittaraha (Haittaluokka 3:n mukaan)
15 000 € Arvio vakuutusyhtiön maksamista korvauksista yhteensä.
Ikoni, lamppu

Korvauspäätökset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa noin 90 % vahinkoilmoituksista johtaa myönteiseen korvauspäätökseen.

Palaa alkuun