Kuva -

Työpaikkakuolemat.fi 

Työpaikkakuolemat.fi -sivuilla kerrotaan TVK:n tietoon tulleista vakavaan vammautumiseen ja kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista. Sivuilla julkaistaan tapaturmaraportteja lähinnä niistä onnettomuustapauksista, joista ei aloiteta TOT-tutkintaa.

Tapaturmaraporteissa esitetään TVK:n työturvallisuusasiantuntijoiden näkemys onnettomuustapauksista. Raportissa käsitellään tapahtumien kulku ja tapaturmaan johtaneet tekijät, sekä annetaan torjuntatoimenpiteitä vastaavanlaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Raporteissa pyritään havainnollistamaan tapahtumat ja ehkäisykeinot erilaisia menetelmiä, kuten 3D-malleja, havainnekuvia ja animaatiota hyväksi käyttäen. Onnettomuustapausten tiedot perustuvat pääosin tutkivien viranomaisten asiakirjoihin ja näkemyksiin. Lisäksi raportoinnissa hyödynnetään tapauskohtaisesti myös muuta käytettävissä olevaa aineistoa. Tapaturmaraportteja on tarkoitus julkaista noin kymmenen vuodessa.

Työpaikkakuolemat.fi sivujen tavoitteena on lisätä tietoa Suomessa sattuvista vakavaan vammautumiseen tai kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista.

Käy katsomassa tapaturmaraportit ja lisätiedot työpaikkakuolemat.fi 

13.3.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;