Kuva -

Yksityisissä hoitolaitoksissa sattuu ja tapahtuu

Työturvallisuus on Suomessa parantunut lähes kaikilla toimialoilla. Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimiala poikkeaa hyvästä kehityksestä. Työtapaturmien määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2005 ja jopa nelinkertaistunut vuodesta 1999. Työtapaturmat sattuvat yksityisissä hoitolaitoksissa ja painottuvat nuoriin naisiin.

Vuonna 2017 yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla sattui 6 499 työtapaturmaa, joista 4 865 työpaikalla ja 1 634 työmatkalla. Kasvua edellisestä vuodesta on 5,9 prosenttia. Lukua kasvattivat erityisesti työmatkatapaturmat, jotka kasvoivat peräti 15 prosenttia.

Hoitotyön luonne näkyy yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla tapahtuneissa työtapaturmissa. Työpaikkatapaturmia sattuu selvästi useimmin hoitotyötä tekevän henkilön ollessa liikkeellä (42 %). Toiseksi eniten työpaikkatapaturmia sattuu esineiden käsittelemisen yhteydessä (18 %) ja lähes yhtä paljon taakkaa käsivoimin siirrettäessä (17 %).

Työpaikkatapaturmia tutkittaessa selvitetään tapaturmaan johtaneet syyt. Mikä oli poikkeama? Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalta löytyi kolme lähes yhtä merkittävää poikkeamaa.

Ennen vahingoittumista 22 prosentissa poikkeama työssä oli väkivalta, järkyttävä tai poikkeuksellinen tilanne. Lähes yhtä merkittäväksi poikkeamaksi muodostuivat putoaminen, hyppääminen, kaatuminen tai liukastuminen (20 %). Kolmanneksi merkittävin poikkeama oli henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen (20 %).

Valtaosa toimialalla vuonna 2017 sattuneista työpaikkatapaturmista johti 0-3 päivän työkyvyttömyyteen. Vain viisi prosenttia kaikista toimialalla tapahtuneista työtapaturmista aiheutti yli 30 päivän työkyvyttömyyden. Näistä liki puolessa oli syynä putoaminen, hyppääminen, kaatuminen tai liukastuminen.

Taajuus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan voimakas kasvu näkyy myös työpaikkatapaturmien taajuusluvuissa. Taajuus näkyy laskennallisesti nousseen ja se ylittää jo kaikkien toimialojen keskimääräisen taajuustason. Osan noususta voi tosin selittää se, että voimakkaasti kasvavalla toimialalla laskennassa käytetty työtuntitieto ei reagoi muutokseen yhtä nopeasti kuin työtapaturmien lukumäärä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla taajuusluku on noussut etenkin sosiaalihuollon laitospalveluissa. Taustalla on todennäköisesti toiminnan siirtymistä ostopalveluiksi yksityiselle sektorille.

Myös työmatkoilla liukastellaan

Yksityisellä sote-kentällä hoitotyötä tekevistä suurin ryhmä ovat nuoret naiset ja he tekevät työmatkansa pääasiassa käyttäen julkista liikennettä. Tämä näkyy myös työmatkatapaturmien tilastossa.

Kahdessa tapauksessa kolmesta (64 %) työmatkatapaturma sattuu jalankulkijalle ja neljässä tapauksessa viidestä (79 %) kyseessä on kaatuminen, liukastuminen tai kompastuminen.

Valtaosa tapauksista (60 %) aiheutti 0-3 päivän työkyvyttömyyden. Vähän yli kymmenessä prosentissa (12 %) tapauksia aiheutui yli 30 päivän työkyvyttömyys.

Sattumiskuukausien kärjessä ovat talvikuukaudet ja vuonna 2017 erityisesti helmikuu. Yksistään helmikuussa sattui 305 työmatkatapaturmaa, mikä vastaa viidesosaa toimialalla koko vuoden aikana tapahtuneista työmatkatapaturmista.

Teksti: Eija Seppänen/Omnipress

4.6.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden palkansaajien työpaikkatapaturmataajuus vuodesta 2005 vuoteen 2017. Taajuus noussut reilusta 20 tapaturmasta reiluun 30 tapaturmaan per miljoonaa tehtyä työtuntia tarkastelujaksolla.

Huom! Toimiala Q. Terveys- ja sosiaalipalvelut sisältää kaikki muut paitsi kuntasektorin sosiaali- ja terveyspalvelut.

''

;