Kuva -

Hyvä työilmapiiri edistää turvallisuutta

Hyvä työilmapiiri on kuin voiteluöljy ja huono kuin hiekka turvallisuuskoneen rattaissa. Vertaus kemianteollisuudesta istuu jokaiseen organisaatioon koosta riippumatta.

On vaikea osoittaa, että työilmapiiri yksinään olisi aiheuttanut työtapaturmia tai estänyt niitä. Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla huhtikuussa 2019 palkittujen Nesteen ja Kraton Chemicalin asiantuntijat näkevät kuitenkin vahvan yhteyden työilmapiirin ja työturvallisuuden välillä.

”Hyvä työilmapiiri edistää työturvallisuutta, kun taas huono työilmapiiri voi olla välillinen tekijä erilaisten tapaturmien taustalla”, Neste Oyj:n turvallisuuspäällikkö Simo Kolehmainen vakuuttaa.

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla suurten yritysten sarjan voittaja Neste käynnisti vuonna 2015 koko yhtiön kattavan, laaja-alaisen turvallisuuden kehityshankkeen Way Forward to Safety. Hankkeen neljän osa-alueen avulla kehitettiin turvallisuuskulttuuria, johtamisjärjestelmää, urakoitsijahallintaa ja prosessiturvallisuutta.

Kaikki nesteläiset olivat hankkeen toteuttamisessa vahvasti mukana – antoivat esimerkiksi tiimeissä turvallisuuslupauksensa ja kehittivät osaamistaan. Tuloksena oli mittavia parannuksia turvallisuuden tasossa. Hanke johti uuteen jatkuvan parantamisen johtamismalliin vuoden 2019 alusta.

”Tapaturmat ja onnettomuudet eivät lähtökohtaisesti kuulu osaksi toimintaa, vaan niitä tulee ennalta estää tunnistamalla vaarat, arvioimalla vaaroista aiheutuvat riskit ja hallitsemalla riskejä järjestelmällisesti. Lisäksi tulee huolehtia, että toimintaa parannetaan jatkuvasti ja kokemuksista opitaan”, Kolehmainen selventää.

Periaatteessa siis Nesteen turvallisuustyön tavoite ei Kolehmaisen mukaan ole tapaturmien tai onnettomuuksien vähentäminen, vaan tapaturma- ja onnettomuusriskien hallinta ja jatkuva turvallisuuden parantaminen.

”Toki on itsestään selvää, että jokainen tapaturma tai onnettomuus on liikaa ja ainoa suunta on varmistaa turvallisuus päivä kerrallaan, mutta silti turvallisuustyön tavoite on luoda edellytyksiä toimia yhä vain turvallisemmin.”

Koko ketjun yhteinen asia

”Hyvä työilmapiiri kytkeytyy turvallisuuskulttuuriin ja tapaan työskennellä. Sitä kautta hyvä työilmapiiri vähentää työtapaturmia”, vahvistaa HSE&S Manager Elisa Tuhkanen Kraton Chemical Oy:stä. Yritys on Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon keskisuurten yritysten sarjan voittaja.

Oulun Nuottasaaressa toimiva Kraton Chemical on maailman suurin mäntyöljyn jalostaja, jonka tärkeimmät eurooppalaiset biojalostamot ovat Oulussa ja Ruotsin Sandarnessa. Oulun tehtaalla on sata työntekijää.

”Kaikki lähtee johdon sitoutumisesta. Meillä globaalit säännöt ja ohjeet määrittävät vähimmäistason, joita me kehitämme ja syvennämme johdonmukaisesti itsellemme parhaiten sopiviksi. Turvallisuuskulttuurin kehittämisessä on mukana koko henkilöstö”, Tuhkanen kertoo.

Yleisperehdytyksen lisäksi kaikkia työntekijöitä koskee laaja turvallisuuskoulutus, joka on rakennettu kiinni vuorojärjestelmään. Turvallisuusajattelu näkyy tehtaan arjessa.

”Periaatteemme on, että se tehdään, mitä luvataan. Tehtaalla suoritetaan esimerkiksi seisokin aikana päivittäin turvallisuuskierros. Viestintä on myös tärkeässä roolissa. Esimerkiksi yrityksen vahvaa arvopohjaa tehdään todeksi työtakkien selkämyksissä, joihin arvot on painettu. Kunnossapito on ulkoistettu, mutta kriittisenä toimintona se on mukana ydintiimissä”, Tuhkanen listaa.

Vuosittaiseen kunnossapitoseisokkiin osallistuu toista sataa urakoitsijaa, mikä on haaste.

”Turvallisuus ja vastuullisuus ovat siinäkin tärkeimpiä arvojamme”, Elisa Tuhkanen kertoo.

Turvallisuus- ja vastuullisuusarvojaan Kraton toteuttaa myös tulevaisuuden työntekijöiden kanssa. Yritys on mukana Oulun Yrityskylässä, jossa pienoistehtaalla tuodaan turvallisuusajattelua esille jo kouluikäisille. Yritys on myös voittanut kolmena vuonna peräkkäin parhaan kesätyöpaikan palkinnon Vastuullinen kesäduuni 2016, 2017 ja 2018 -kampanjassa.

Palkitut puhuvat turvallisuuskulttuurista

”Turvallisuustyöhön tarvitaan sitoutumista koko organisaatiolta, mikä pitää sisällään myös palvelutuottajat. Kaikkien on sitouduttava turvallisuuden kehittämiseen sekä vahvaan tiimityöhön riskien hallitsemiseksi”, Kolehmainen painottaa ja listaa turvallisuuskulttuuria edistäviä asioita:

Tavoitteena on luoda sellainen turvallisuuskulttuuri, jossa esimerkiksi

  • toisia tuetaan aktiivisesti
  • virheet ja epäonnistumiset nähdään oppimismahdollisuutena ja siksi niistä kerrotaan avoimesti
  • ongelmat tuodaan esiin heti kun ne havaitaan
  • yhteisesti sovittuja sääntöjä noudatetaan
  • jokainen organisaation jäsen toimii oikein ja itseohjautuvasti
  • ihmiset osallistuvat tavoitteiden asettamiseen ja toiminnan turvallisuuden kehittämiseen ja tekevät yhteistyötä.
  • arvostetaan kaikkien panosta

”On aika vaikea uskoa, että mitään noista hyvän turvallisuuskulttuurin esimerkkipiirteistä voisi toteutua ilman hyvää tai erinomaista työilmapiiriä”, Simo Kolehmainen summaa ja Elisa Tuhkanen kuittaa.

Teksti: Eija Seppänen / Omnipress

18.10.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;