Kuva -

Tehtävänä edistää tervettä ja turvallista työtä

"Haluamme, että työnteko Suomessa on terveellistä ja turvallista. Valvonnan avulla varmistamme, että työelämän pelisäännöt toteutuvat työpaikoilla", sanoo Etelä-Suomen AVIn työsuojelun vastuualueen ylitarkastaja Satu Auno.

Suomessa on viisi AVIn työsuojelun vastuualuetta, jotka toimivat alueellisina työsuojeluviranomaisina. Työsuojeluviranomaisen tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja.

"Tehtävämme on valvoa, että työnantajat noudattavat työsuojelua koskevia lakeja ja muita säädöksiä. Valvonnan lisäksi iso osa tarkastajien työstä on neuvontaa", Satu Auno täsmentää.

Työympäristöjä valvotaan pääasiallisesti työpaikkatarkastuksin. Ministeriö määrittää toimialat ja asiat, joihin valvontaa kohdennetaan. Lisäksi valvontaa suunnataan alueellisesti asiakasyhteydenottojen ja valvontahavaintojen perusteella.

"Valvottavat asiat vaihtelevat jonkin verran vuosittain. Esimerkiksi teollisuudessa voimme jonain vuonna keskittyä koneturvallisuuteen tai kemiallisiin tekijöihin. Samoin eri alueiden ominaispiirteet huomioidaan, kuten Etelä-Suomessa satamat ja Pohjois-Suomessa kaivosteollisuus."

Työsuojeluvalvonnan tehoa kuvaa valvontahavainto kesäkuulta, jonka mukaan elementtirakentamisen turvallisuus parantui edellisestä tehovalvonnasta. Tiedotteen mukaan elementtirakentamisen turvallisuus oli vuoden 2018 kevään valvontahavaintojen mukaan selvästi viime syksyä parempi. Elementtirakentaminen oli työsuojeluviranomaisen tehovalvonnassa 14.–25.5.2018 koko Suomessa. Edellisen kerran vastaavaa tehovalvontaa tehtiin syyskuussa 2017 Etelä-Suomessa.

Myös lentäviä lähtöjä

Työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä neuvonta ja ohjaus ovat yhä merkittävämmässä roolissa. Työsuojeluviranomaisen puhelinneuvontaan vuonna 2017 tulleista puheluista 7 100 koski työympäristöä ja 15 000 työsuhdeasioita. 2 500 soittoa liittyi häirintään, syrjintään tai psykososiaaliseen kuormitukseen.

"Työympäristöä koskevat kysymykset vaihtelevat laidasta laitaan, ja eniten kysymyksiä tulee koneista ja laitteista. Samoin kysyjät vaihtelevat yksittäisestä työntekijästä työsuojeluvaltuutettuun ja työnantajan edustajasta koneen tai laitteen valmistajaan. Neuvonta on tarkoitettu kaikille", Auno korostaa.

Valvonnan ja neuvonnan lisäksi työsuojeluviranomaisella on yksi tärkeä tehtävä, joka voi aiheuttaa lentäviä lähtöjä. Kyseessä ovat vakavat työtapaturmat.

"Kun saamme tiedon vakavasta työtapaturmasta, tutkinta käynnistetään mahdollisimman pian. Tapaturmatutkinnassa selvitämme tapahtumien kulun, työtapaturmaan johtaneet syyt sekä mahdollisuudet estää samankaltaisten tapaturmien toistuminen. Jos on syytä epäillä, että työturvallisuussäädöksiä on rikottu, teemme tarvittaessa asiasta ilmoituksen poliisille."

Auno muistuttaa, että työnantajan on aina ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle kuoleman tai vaikean vamman aiheuttaneesta työtapaturmasta.

Yhteisiä tempauksia kentällä

Terveyden ja turvallisuuden edistämisessä valtakunnalliset kampanjat ovat Aunon mukaan hyvä tapa viedä viestiä työturvallisuudesta suoraan työpaikoille.

Työsuojeluviranomainen toteutti viikolla 41 vuonna 2018 valtakunnallisen kemiallisiin vaaratekijöihin keskittyvän tehovalvontaviikon, jonka aikana noin 50 työsuojelutarkastajaa ympäri Suomen tarkasti noin 350 työpaikkaa. Tehovalvontaviikko oli osa EU:n laajuista kampanjaa "Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät", jonka järjestää Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto EU-OSHA vuosina 2018–2019.

"Tehovalvontaviikon kohteena oliva teollisuuden työpaikat sekä auto- ja moottoripyöräkorjaamot. Kohdistimme valvontaa erityisesti pienempiin työpaikkoihin, joissa tietoisuus kemikaalien riskeistä on usein heikompi", Auno sanoo.

"Työturvallisuudessa mennään koko ajan eteenpäin. Vaikka lainsäädäntö ja vaatimukset kiristyvät, ja puutteita edelleen on, niin työturvallisuuden taso on Suomessa parantunut. Se tuntuu hyvältä, vaikka tekemistä riittää."

Tästä kertoo myös työsuojeluviranomaisen tiedote, jonka mukaan korjausrakentamisen työturvallisuudessa on paljon huomauttamista: osa yrityksistä hallitsee korjausrakentamiseen liittyvät vaarat ja toisaalta osalla asiat ovat rempallaan.

  • Työsuojeluviranomainen teki vuonna 2017 Suomessa 27 600 tarkastusta.
  • Puheluita työsuojeluviranomaisen neuvontaan tuli noin 25 000.
  • Puheluista 7 100 koski työympäristöä ja 15 000 työsuhdeasioita.
  • 2 500 soittoa liittyi häirintään, syrjintään tai psykososiaaliseen kuormitukseen.

Lisätietoja: Tyosuojelu.fi

Teksti: Eija Seppänen/Omnipress

 

1.2.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;