Kuva -

Nolla sujumatonta työpäivää avartaa työturvallisuusajattelua

Nolla tapaturmaa -ajattelu laajenee ajatukseen nollasta sujumattomasta työpäivästä.

"Kun tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen, se tarkoittaa tapaturmien lisäksi nollat myös kiusaamiselle, työstä johtuville sairauslomille, työuupumukselle ja työturvallisuudesta tietämättömille esimiehille ja työntekijöille", sanoo Nolla tapaturmaa -foorumin johtaja Tiina-Mari Monni.

Nolla tapaturmaa -foorumi on suomalaisten työpaikkojen vapaaehtoisesti muodostama verkosto, jonka jäsenet ovat sitoutuneet työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen.

Mukana on yli 400 työpaikkaa, ja se kattaa 17 prosenttia työllisestä työvoimasta.

"Nolla tapaturmaa -foorumin tarkoituksena on motivoida ja rohkaista työpaikkoja tavoittelemaan hyvää turvallisuuden ja työhyvinvoinnin tasoa sekä jakaa parhaita käytäntöjä", Monni selventää.

Tiina-Mari Monni on vetänyt foorumia yli puolitoista vuotta ja on seurannut työturvallisuuden kehittymistä Suomessa jo parinkymmenen vuoden ajan.

"Kehitystä on tapahtunut paljon, mikä näkyy myös tilastoissa esimerkiksi vähentyneinä työpaikkakuolemina. Suurin kehitys on tapahtunut kuitenkin asennepuolella. Nyt ymmärretään, että työturvallisuus on osa ammattitaitoa; sitä ei kyseenalaisteta."

Foorumissa on voimaa

Monnin mukaan asenteisiin voidaan parhaiten vaikuttaa tekemisen kautta. Foorumi tarjoaa tässä areenan, jossa verkoston jäsenet oppivat toisiltaan.

"Foorumi on tärkeä verkosto. Sen jäsenet arvostavat eniten yhdessä tekemistä ja toisilta oppimista. Tässä verkostossa on voimaa", Monni vahvistaa.

Kevään 2018 päätapahtumaan Turussa osallistui 350 ihmistä ja ensi vuonna Kuopiossa tavoitteena on päästä vähintään samaan osallistujamäärään. Foorumi järjestää myös pienempiä tilaisuuksia ympäri Suomea ja paikasta riippumattomia webinaareja. Nämä asiantuntijawebinaarit myös tallennetaan Nollis®-verkkopalveluun, josta verkoston jäsenet ne löytävät.

"Keräämme vuosittain turvallisuustietoja siitä, miten jäsentyöpaikkojen toiminta on kehittynyt. Kerran vuodessa voi laittaa hakemuksen tasoluokitukseen."

Haaste julkiselle sektorille ja palvelualalle

"Alat, joita kannustaisin tulemaan mukaan Nollis-foorumiin ovat julkinen sektori ja palveluala. Nämä ovat aloja, joissa turvallisuusriskit eivät ole niin ilmeisiä kuin esimerkiksi teollisuudessa tai rakentamisessa. Ehkä juuri tästä syystä näiden turvallisuuskehityksessä junnataan paikallaan", Monni pohtii.

"Hoitoalalla asiakas tulee edellä ja silloin unohdetaan oma työ. Voidaan myös ajatella, että tässä työssä vain sattuu ja tapahtuu. Näinhän se ei ole. Esimerkiksi työväkivalta ei kuulu mihinkään työyhteisöön tai työtehtävään. Nollis®-foorumin yhteisenä tavoitteena on kitkeä pois kaikki se, mikä sotkee työn sujuvuutta."

Konsernit voivat liittyä Nollis®-foorumiin kokonaisuudessaan tai toimipisteittäin, jolloin toimipisteet täyttävät oman jäsenhakemuksen. Kunta voi liittyä yhtenä kokonaisuutena tai pienempinä yksikköinä.

Lisätietoja Nolla tapaturmaa -foorumista 
Twitter: @NollaTapaturmaa

Kirjoittaja: Eija Seppänen/Omnipress

28.11.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;