Kuva -

Turvallisuustyössä työyhteisön oma tahto ratkaisee

”Joka työporukalla on oma kulttuurinsa ja se tarttuu parissa hetkessä”, sanoo Borealis Polymersin työturvallisuuspäällikkö Tarja Olander. 900 työntekijää työllistävä yhtiö on ottanut sosiaalipsykologian käyttöön uudeksi lähestymistavakseen turvallisuuskulttuurin kehittämisessä.

Työturvallisuutta tarkastellaan usein työympäristön näkökulmasta, jossa turvalliset, terveelliset ja tarkoitukseen sopivat työtilat edistävät työn sujuvaa tekemistä ja ehkäisevät tapaturmia ja sairastumisia. Jos jotain sattuu, mietitään, mikä työympäristössä petti.

Toinen näkökulma korostaa yksilöä ja hänen mielenmaisemaansa. Missä mielentilassa työntekijä on, onko motivoitunut tai vitumoitunut, onko hänellä omassa elämässään huolta, stressiä tai sairautta? Kenties lapsi on sairas?

”Ratkaisevin ja vaikuttavin kaikista on kuitenkin työyhteisön oma turvallisuuskulttuuri”, Tarja Olander korostaa. ”Kaikki tekeminen peilataan omaan porukkaan. Jos tapana on oikaista, niin oikaistaan, ja jos tapana on noudattaa turvamääräyksiä, niin noudatetaan.”

Työturvallisuuden kehittämisellä on Borealis Polymersillä Porvoon Kilpilahdessa pitkät perinteet. 2010-luvun alkuvuosina tuntui kuitenkin siltä, että pelkästään työympäristöä kehittämällä ei päästä eteenpäin.

Borealis halusi löytää turvallisuustyöhän näkökulman, jossa otetaan huomioon työyhteisön vaikutus. Tähän näkökulmaan perehtynyt yritys Human Dymensions löytyi Australiasta ja sieltä oli toimitusjohtaja Robert Long kouluttamassa Borealiksen kouluttajat.

Avainpelaajina vuoromestarit

Borealis Polymers sai keväällä Kemianteollisuuden kunniamaininnan sosiaalipsykologian käyttämisestä uutena lähestymistapana turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Sosiaalipsykologia tutkii mm. yksilöä ryhmän jäsenenä ja sosiaalisen ympäristön vaikutusta yksilöön.

Vuosi 2015 valmisteltiin ja vuonna 2016 alkoivat koulutukset.

”Avainpelaajia ovat vuoromestarit ja tiimien vetäjät. Heidän toimintansa ja asenteensa heijastuvat kaikkiin vuorossa työskenteleviin. Tästä syystä koulutukset aloitettiin juuri heistä”, Tarja Olander kertoo.

Kahden päivän koulutuksissa käsiteltiin ihmistä kokonaisuutena ja ryhmän jäsenenä. Tutustuttiin myös siihen, miten alitajunta ohjaa toimintaamme. Esimerkiksi ihminen reagoi varoitussignaaliin, jos sen tunnistaa. Ellei signaali ole tuttu, sitä ei yhtä helposti havaitse.

Kun työnjohto, eli 150 vuoromestaria ja tiimivetäjää oli koulutettu, siirryttiin keskijohdon ja johdon koulutukseen. Tämän jälkeen koulutuksen ovat käyneet läpi myös operaattorit.

Tehtaalla on kymmenen yksikköä, joissa vuorojen koko vaihtelee kolmesta henkilöstä neljääntoista. Koulutukset on sovitettu 12 tunnin työvuoroihin ja vuorojärjestelmään. Vuorojen koulutuksissa tarkasteltiin käyttäytymistä eri näkökulmista ja koulutusradalla kokeiltiin mm. sitä, miten kukin käyttäytyy auton ratissa ja kuka painaa keltaisen viivan tullessa kaasua ja mistä nämä tavat kumpuavat.

Borealis Polymers Oy toimipaikka on Kilpilahdessa, joka on Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskus. Borealis työllistää Suomessa noin 900 henkeä.

Teksti: Eija Seppänen / Omnipress

Kuva: Borealis Polymers. Tarja Olander kesäharkkarimessuilla viestimässä työturvallisuudesta.

25.11.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;