Kuva -

Turvallisuustyö teollisuudessa kantaa hedelmää

Teollisuudessa palkansaajille sattui vuonna 2016 yhteensä 15 156 korvattua työpaikkatapaturmaa. Määrä laski edellisestä vuodesta 3,2 prosenttia, vaikka toimialalla tehtiin 0,5 % prosenttia enemmän työtunteja.

"Teollisuudessa tehty pitkäjänteinen työ turvallisuuden eteen kantaa hedelmää", sanoo riskienhallinta-asiantuntija Jaana Aho Ifistä. Ahon mukaan on poikkeuksellista, että tapaturmataajuus laskee, vaikka työmäärät kohoava. Vuoden 2016 tapaturmataajuus oli 12 vuoden tarkastelujakson alin.

"Yleensä molemmat lähtevät nousemaan, sillä muutos on aina myös tapaturmien riskitekijä."

Hyvän kehityksen selittää Ahon mukaan teollisuuden piirissä tehty tavoitteellinen turvallisuustyö.

"Yritykset ovat panostaneet johtamiseen, esimiestyöhön ja henkilöstökoulutukseen. Työturvallisuus on tullut osaksi yrityksen toimintaa. Se ei ole pelkästään yksittäisten ihmisen työtä, vaan on mukana yritysten päätöksenteossa."

Yrityksiä kiertäessään Jaana Aho on havainnut, että monessa yrityksessä on lähdetty jalkauttamaan lean-ajattelua. Tunnetuin on Japanissa Toyotan tehtailla kehitetty 5S-menetelmä, jonka voisi karkeasti Wikipedian mukaan kääntää sanoiksi: sortteeraus, systematisointi, siivous, standardointi ja seuranta.

"Kun työympäristö on siisti ja työvälineet ovat saatavilla, työskentelykin on paljon sujuvampaa."

Turvallisuutta yli yritysrajojen

Teollisuuden toimialoista eniten työpaikkatapaturmia sattui edelleen metallituotteiden valmistuksessa. Määrä oli 3195. Ilahduttavaa Ahon mukaan on se, että tapaturmia sattui yli kahdeksan prosenttia edellisvuotta vähemmän.

"Pääosa valmistajista on pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Näistä moni toimii isompien yritysten alihankkijoina ja tilaajayritykset pyrkivät viemään eteenpäin hyviä käytäntöjään. Turvallisuus on yhteinen asia, ei mikään yrityssalaisuus."

Toiseksi eniten työpaikkatapaturmia sattui muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa (1 959 tapaturmaa) ja kolmanneksi eniten elintarvikkeiden valmistuksessa (1 752 tapaturmaa).

Vaikka työpaikkatapaturmien määrä laski suurimmalla osalla teollisuuden toimialoista, joillain yksittäisillä aloilla tapaturmien määrä kuitenkin nousi merkittävästikin. Paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa sattui 636 työpaikkatapaturmaa, mikä on 26,7 % enemmän kuin vuonna 2015. Samoin tekstiilien valmistuksessa sattui 20,2 % enemmän työpaikkatapaturmia ja koneiden ja laitteiden korjauksen, huollon ja asennuksen toimialalla nousua oli 15,4 % edellisvuoteen verrattuna.

Yhteistyötä työhyvinvoinnin edistämiseksi

Yhä suurempi osuus teollisuuden työpaikkatapaturmista on lieviä, enintään kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtaneita.

Puolet teollisuuden työpaikkatapaturmista sattui rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille. Näistä lähes puolet oli yläraajojen ja neljännes pään alueen vammoja. Toiseksi korkeimmat tapaturmamäärät olivat prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä.

"Työsuojeluihmiset eivät enää ole näissä asioissa yksin, vaan yrityksissä tehdään paljon työtä laajalla rintamalla työkyvyn edistämiseksi. Mukana ovat usein johto, hr, työterveys ja työsuojelu. Juuri johdon sitoutuminen on onnistumisen kannalta erityisen tärkeää."

Työntekijöiden ikääntyminen tuo haasteensa, varsinkin jos työ on fyysisesti raskasta.

"En osaa olla työntekijöiden ikääntymisestä erityisen huolissani. Asiaan on teollisuudessa havahduttu. Meillä on työkaluja muun muassa työkykyjohtamiseen. Myös huima teknologinen kehitys robotteineen tuo uusia mahdollisuuksia."

Jaana Ahosta on hyvä, että työturvallisuustyötä tehdään Suomessa monella tasolla.

"Turvallisuustyössä on menty paljon eteenpäin. Työtä tehdään arjessa ja yhdessä kampanjoiden ja hyviä toimialakohtaisia käytäntöjä jakaen."

Teksti: Omnipress/Eija Seppänen

13.11.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;