Kuva -

Työhön paluu on mahdollinen pitkänkin työkyvyttömyyden jälkeen

Vaikka työtapaturman jälkeinen työkyvyttömyys olisi kestänyt suhteellisen pitkään - vuodenkin, toivoa työhön paluuseen on. Työtapaturman ensimmäisen vuosipäivän täysin työkyvyttömistä toiseen vuosipäivään mennessä työhön oli palannut 29 %.

Suomessa sattuu vuosittain yli 10 000 vakavaa työtapaturmaa, joista aiheutuu vähintään 30 päivän työkyvyttömyys. Tilastoista ei kuitenkaan selviä se, miten vakavaan työtapaturmaan joutuneet henkilöt toipuvat tapaturmasta.

Tampereen yliopiston, Tapaturmavakuutuskeskuksen ja Eläketurvakeskuksen yhteistyönä toteuttamassa tutkimushankkeessa tarkasteltiin vakavassa työtapaturmassa vuonna 2008 vahingoittuneiden elämäntilannetta tapaturmaa seuraavina viitenä vuosipäivänä. Aineisto käsittää kaikkiaan 11 585 vakavassa työtapaturmassa ollutta henkilöä.

Ensimmäiseen vuosipäivään mennessä 70 % vakavan työtapaturman kokeneista oli takaisin työssä. Täysin työkyvyttömiä oli 10 %. Merkittävä osa eli 29 % ensimmäisen vuosipäivän täysin työkyvyttömistä kuntoutuu takaisin työelämään seuraavaan vuosipäivään mennessä. Tämän lisäksi 11 % on kuntoutuksessa, joten lopullinen työhön palaajien määrä on mitä luultavimmin lopulta vielä suurempi.

"Aineistot osoittavat, että pitkänkin työkyvyttömyyden jälkeen työhön paluu on mahdollinen. Toivon, että näiden tulosten kautta aukeaa mahdollisuuksien ikkuna. Ajatus työhön paluusta voi myös edistää toipumista", väitöskirjatutkija Jarna Kulmala Tampereen yliopistosta sanoo.

"Aineistot myös osoittavat, että mitä pidempään työkyvyttömyys jatkuu, sen todennäköisempää on, että henkilö ei työhön palaa. Neljäntenä vuosipäivänä täysin työkyvyttömistä 77 % on samassa tilanteessa myös viidentenä vuosipäivänä."

Jarna Kulmala toimii yliopisto-opettajana Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun kauppatieteiden tutkinto-ohjelman vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnassa. Opetustyön ohella hän tekee väitöskirjaa sosiaalivakuutusjärjestelmän roolista työkyvyttömyysriskien hallinnassa.

Kun työhön palataan, työssä myös pysytään

Kansainvälisissä tutkimuksissa merkittävällä osalla työhön palanneista työntekijöistä esiintyy useita tapaturmaan liittyviä työkyvyttömyysjaksoja vielä useamman vuoden kuluessa tapaturmasta.

"Suomessa tilanne näyttää paremmalta. Aiempana vuosipäivänä työssä olleista yli 80 % on töissä myös seuraavana vuosipäivänä. Kun työhön palataan, niin työssä myös pysytään, eikä jouduta palaamaan uudelleen työkyvyttömäksi."

Kulmala on tehnyt analyysia myös siitä, mitkä taustamuuttujat vaikuttavat kaikkein eniten työhön paluuseen.

"Eniten vaikuttavat henkilön ikä ja ansiotaso. Mitä nuorempi henkilö on kyseessä ja mitä korkeampi on vuosiansio, sen todennäköisempää on paluu takaisin työelämään. Nämä taustamuuttujat vaikuttavat jopa enemmän kuin vahingoittunut ruumiinosa."

Rekisteritiedon lisäksi syvätietoa tapauksista

Kulmala pitää mahdollisena, että vakava työtapaturma vaikuttaa ratkaisevasti myös monen työelämään palanneen elämänkulkuun, vaikkei se tällaisessa kategorisessa elämäntilannetarkastelussa näyttäydy.

"Nyt kerään haastatteluaineistoa henkilöistä, jotka ovat olleet työkyvyttömyysuhan alla. Rekisteriaineistot ovat hyviä, mutta nyt haluan selvittää syitä syvemmältä. Kerään tarinoita ja kokemuksia."

Jarna Kulmala kuvaa itseään humaaniksi kauppatieteilijäksi kovassa talouden maailmassa. Häntä kiinnostaa se, mitä ihmisille tapahtuu vakavan työtapaturman jälkeen ja se, miten järjestelmiä voitaisiin parantaa tukemaan työhön paluuta. Tavoitteena on saada väitöstyö valmiiksi kahdessa vuodessa.

Linkit:
Työssä, työkyvyttömänä vai työttömänä? - Vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneiden rekisteriaineistoon perustuva viisivuotisseuranta 2008–2013 – Tutkimushankkeen raportti (pdf), Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisusarjan julkaisunumero 1/2016

Tiivistelmä tutkimushankkeen raportista (pdf)

Vakavan työtapaturman jälkeinen työhön paluu ja työtapaturman aiheuttama täysi työkyvyttömyys - Rekisteritietoihin perustuva tilastollinen analyysi (pdf), Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisusarjan julkaisunumero 2/2017

Able or unable to work? Life trajectory after severe occupational injury, Disability and Rehabilitation.

Teksti: Eija Seppänen

27.8.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;