Kuva -

Työpaikkakuolemat.fi on tietopankki vakavien työtapaturmien ehkäisyyn

Onnettomuustapauksia tutkimalla voidaan oppia ja levittää tietoa, jotta samankaltaisilta tapauksilta vältytään tulevaisuudessa. Työpaikkakuolemat.fi sivuston tavoitteena onkin lisätä tietoa Suomessa sattuvista vakavaan vammautumiseen tai kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista.

Suomessa kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattuu vuosittain noin 20–30 tapausta. Tapaturmavakuutuskeskuksen ylläpitämällä työpaikkakuolemat.fi -sivustolla raportoidaan TVK:n tietoon tulleista kuolemaan sekä vakavaan vammautumiseen johtaneista työpaikkatapaturmista.

- Työturvallisuuden näkökulmasta on ensiluokkaisen tärkeää, että sattuneista työpaikkatapaturmista kerrotaan julkisesti, jotta tutkinnalla saavutettu tieto siirtyy eteenpäin, kertoo työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Sivusto on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka ovat kiinnostuneita vakavista työtapaturmista ja työturvallisuudesta. Joulukuussa 2016 avatulla sivustolla on katselukertoja noin 30 000 ja sivuston käyttäjämäärät ovat kasvaneet tänä vuonna lähes 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

- Käyttäjämäärien kasvu sekä sivustosta saatu hyvä palaute kertovat siitä, että tämän kaltaisille julkaisuille on tarvetta, ja että ne koetaan hyödyllisiksi. Uusia julkaisuja on tulossa sivuille heinäkuussa.

Havainnollistaminen pääroolissa

Tapaturmaraportissa käsitellään tapahtumien kulku ja tapaturmaan johtaneet tekijät sekä annetaan torjuntatoimenpiteitä vastaavanlaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tapaturmaraportissa esitetyt tiedot onnettomuudesta perustuvat pääosin tapausta tutkivien viranomaisten asiakirjoihin ja näkemyksiin.

- Tapahtuma pyritään havainnollistamaan erilaisia menetelmiä, kuten 3D-malleja, havainnekuvia ja animaatiota hyväksi käyttäen. Lisäksi hyödynnämme tapauskohtaisesti myös muita menetelmiä ja kehitämme sivustoa jatkuvasti.

Julkaistavat raportit ovat aina anonyymejä. Myös tapauksen ilmoittajan tiedot pidetään salassa, eikä niistä anneta tietoja eteenpäin.

- Myös sinä voit ilmoittaa meille tutkittavasta tapauksesta, Otto Veijola vinkkaa.

Suomessa sattuu vuosittain noin 100 000 työpaikkatapaturmaa. Erittäin vakavien yli 180 päivän työkyvyttömyyteen tai eläkkeeseen johtavien työpaikkatapaturmien osuus on vuositasolla noin yksi prosentti kaikista työpaikkatapaturmista.

Lisätietoa: http://www.työpaikkakuolemat.fi

2.11.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;