Kuva -

Työpaikkatapaturmien avoin data (2010-2015)

Aineiston kuvaus

Tietokanta: anonyymi tiedosto (.csv-muotoinen, eli eri tiedot on eroteltu toisistaan pilkuilla) palkansaajille vuosina 2010-2015 sattuneista tapaturmavakuutuslain mukaan korvatuista työpaikkatapaturmista, ts. työssä ja työajalla työasialiikenteessä sattuneista tapaturmista.

Aineiston 1. rivi luettelee muuttujatiedot samassa järjestyksessä kuin ne ovat riveille kirjoitettuna. Sen jälkeen jokainen aineiston rivi sisältää yhden korvatun työpaikkatapaturman muuttujatietoja. (Aineiston tulkintaa helpottamaan lisäselite: Jos samassa tapaturmassa on loukkaantunut useampi palkansaaja, ko. tapaturmat näkyvät erillisinä riveinä. Toisaalta myös samassa yrityksessä ja/tai samalle henkilölle on ajanjaksolla saattanut tapahtua useita eri työpaikkatapaturmia.)

Muuttujien luokitukset löytyvät alta ja aineiston yhteyteen liitetystä luokitusoppaasta.

Ammattiluokitusopas on myös liitetty aineiston yhteyteen (TVL:n ammattiluokitus 2009).

Toimialaluokitus (Toimialaluokitus 2008) löytyy: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html (sillä poikkeuksella, että kuntien ja kuntayhtymien työntekijöiden työpaikkatapaturmat on muodostettu omaksi päätoimialaksi Z ja tarkemmilla kooditasoilla merkinnällä ZZ, ZZZ ja ZZZZ ”Kuntasektori”, sisältäen kunnat ja kuntayhtymät).

Yrittäjien vahinkoja ei ole tietokannassa mukana.

Tietoja kodin ja työpaikan välisellä matkalla sattuneista työmatkatapaturmista ei ole tietokannassa mukana.

Tietoja korvatuista ammattitaudeista tai ammattitautiepäilyistä ei ole tietokannassa mukana.

Mahdollisista tulkintaan liittyvistä epäselvistä seikoista voi kysyä esim. sähköpostitse janne.sysi-aho@tvk.fi tai marja.kaari@tvk.fi.

Jos aineistosta löytyy muita virheellisyyksiä kuin yksittäisiä todennäköisiä koodausvirheitä, myös niistä pyydetään ilmoittamaan.

Pyydämme myös saada tiedoksi aineistolla tehtyjen opinnäytteiden, selvitysten, tutkimusten tms. raportteja, tuloksia, ideoita ja havaittuja jatkotutkimustarpeita.

Aineisto avoin data (zipattu, csv-tiedosto)

Lähdeviittausohje

Tapaturmavakuutuskeskus, palkansaajien työtapaturmatilasto, aineiston tilanne 22.3.2018. Tietokanta on muodostettu 27.4.2018 TVK/Janne Sysi-Aho

Muuttujat ja luokitukset

Löytyvät myös sivulta "Luokitukset" (Tietopalvelu ja julkaisut_Luokitukset -polun päästä)

VUOSI = sattumisvuosi
TOLP = päätoimiala
TOL2P = toimiala 2-nro kooditaso
TOL3P = toimiala 3-nro kooditaso
TOL4P = toimiala 4-nro kooditaso

AM1LK = pääammattiluokka
AM2LK = ammattiluokka 2-nro kooditaso
AM3LK = ammattiluokka 3-nro kooditaso

AIHE = vahingoittumistapaan liittyvä välitön aineellinen aiheuttaja
RUUMIS = vahingoittunut ruumiinosa
TYOTEHT = työtehtävä
TYOSUOR = työsuoritus
POIKKEA = poikkeama
VAHITAP = vahingoittumistapa

MKUNTA = maakunta (vuoden 2015 mukaisena ja Itä-Uusimaa)

1= Uusimaa
2= Varsinais-Suomi
4= Satakunta
5= Kanta-Häme
6= Pirkanmaa
7=Päijät-Häme
8= Kymenlaakso
9= Etelä-Karjala
10= Etelä-Savo
11= Pohjois-Savo
12= Pohjois-Karjala
13= Keski-Suomi
14= Etelä-Pohjanmaa
15=Pohjanmaa
16= Keski-Pohjanmaa
17= Pohjois-Pohjanmaa
18= Kainuu (ml. Vaala)
19= Lappi 20= Itä-Uusimaa (vuoden 2010 loppuun)
21= Ahvenanmaa
UU= Ulkomaat
XX= Ei tiedossa

SATK = sattumiskuukausi (01-12)
VPAIVA = viikonpäivä (0=tuntematon, 1=sunnuntai, 2=maanantai, 3=tiistai,..) VAHLKM = vahinkojen lukumäärä (aina 1)

8.3.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;