Kuva -

Työpaikkatapaturmissa on alueellista vaihtelua

Työpaikkatapaturmataajuus oli vuonna 2017 korkein Etelä-Pohjanmaalla (35,1) ja Kainuussa (35,0). Matalimmat taajuudet olivat Pohjanmaalla (24,3) ja Uudellamaalla (26,1).

Kun tarkastellaan taajuuksia Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden mukaan, korkein taajuus oli vuonna 2017 Itä-Suomen AVI:n vastuualueella (32,7) ja matalin Etelä-Suomen AVI:n vastuualueella (26,8).

Sekä työpaikkatapaturmien lukumäärissä ja taajuuksissa on alueellista vaihtelua. Alueiden erilaiset elinkeinorakenteet ja työskentelevien määrä vaikuttavat lukuihin. Maakunnittain on eroja myös toimialoittaisissa taajuuksissa.

Alueellisten taajuuksien osalta on huomattava, että taajuuden laskennassa huomioitavat tunnit ja tapaturmien lukumäärät eivät aina kohdennu samalle alueelle.

Palkansaajien työpaikkatapaturmat maakunnittain v. 2015-2017 (lkm)

  2015 2016 2017
UUSIMAA 28 719 30 225 31 001 
VARSINAIS-SUOMI 8 640  8 691 9 552 
SATAKUNTA 4 163  4 089 4 499 
KANTA-HÄME 3 352  3 305 3 523 
PIRKANMAA 8 618  8 91 9 489 
PÄIJÄT-HÄME 3 599  3 757 3 695 
KYMENLAAKSO 2 858  2 923 2 946 
ETELÄ-KARJALA 2 032 1 992 2 021
ETELÄ-SAVO 2 456  2 608 2 691 
POHJOIS-SAVO 4 670  4 387 4 671 
POHJOIS-KARJALA 3 059   2 963 2 912 
KESKI-SUOMI 4 296   4 763 5 020 
ETELÄ-POHJANMAA 3 685   3 670 4 065 
POHJANMAA 2 978  2 743 2 818 
KESKI-POHJANMAA 1 266    1 320 1 373 
POHJOIS-POHJANMAA 6 299   6 432 7 168 
KAINUU 1 323   1 462 1 421 
LAPPI 3 341   3 306 3 463 
AHVENANMAA 624 631  691
ULKOMAAT 418   449 421 
YHTEENSÄ 96 396   98 617 103 441 

 

28.6.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;