Kuva -

Työpaikkatapaturmien alueellinen vaihtelu

Työpaikkatapaturmien lukumäärissä ja taajuuksissa on alueellista vaihtelua. Alueiden erilaiset elinkeinorakenteet ja työskentelevien määrä vaikuttavat lukuihin. Maakunnittain on eroja myös toimialoittaisissa taajuuksissa.

Korkein työpaikkatapaturmataajuus oli vuonna 2016 Kainuussa (37,6) ja matalin Pohjanmaalla (22,9). Kun tarkastellaan taajuuksia Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden mukaan, korkein taajuus oli vuonna 2016 ISAVI:n vastuualueella (31,5) ja matalin ESAVI:n vastuualueella (26,3).

Alueellisten taajuuksien osalta on huomattava, että taajuuden laskennassa huomioitavat tunnit ja tapaturmien lukumäärät eivät aina kohdennu samalle alueelle. 

 

Huom! Vuoden 2016 lukumäärät ja taajuudet eivät ole täysin vertailukelpoiset aiempiin vuosiin
lainsäädännössä ja tilastoinnissa tapahtuneista muutoksista johtuen. Aikasarjojen katkos on merkitty katkoviivalla kuvaajiin.

Lisätietoa muutoksista

28.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;