Kuva -

Työtapaturmien lukumäärät vuonna 2016

Vuonna 2016 sattui Suomessa palkansaajille yhteensä 118 590 työtapaturmaa. Näistä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvatuista työtapaturmista 97 116 oli ns. työpaikkatapaturmia eli työtapaturman sattumisolosuhde oli muu kuin asunnon ja työpaikan välinen matka. Asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sattui vuonna 2016 palkansaajille 21 475 työtapaturmaa.

Edellisvuonna palkansaajille sattui 116 554 työtapaturmaa, joista työpaikkatapaturmia oli 96 396 ja työmatkatapaturmia 20 158. Työtapaturmien määrä näyttäisi siis hieman kasvaneen.Vuoden 2016 lukumäärät eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoiset aiempiin vuosiin lainsäädännössä ja tilastoinnissa tapahtuneista muutoksista johtuen. Työtapaturmien lukumäärien ja taajuuksien aikasarjoihin tuleekin katkos vuoden 2015 ja 2016 välille.

Lisäksi vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneille yrittäjille korvattiin vuonna 2016 yhteensä 6 953 työtapaturmaa. Näistä 6 350 oli työpaikkatapaturmia ja 603 työmatkatapaturmia. Yrittäjien työpaikkatapaturmien määrä nousi noin 9 % edellisvuodesta.

Vuonna 2016 palkansaajille ja yrittäjille korvattiin yhteensä 125 543 työtapaturmaa. Näistä 103 466 oli työpaikkatapaturmia ja 22 077 työmatkatapaturmia.

 

11.4.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;