Kuva -

Vahinkotapahtuman sattumisolosuhteet

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa on kuvattu yksityiskohtaisesti olosuhteet, joissa sattuneet tapaturmat korvataan työtapaturmina. Laissa käytetään jaottelua työssä sattunut tapaturma, tapaturma työntekopaikan alueella, tapaturma työntekopaikan alueen ulkopuolella (ml. asunnon ja työpaikan välinen matka) ja tapaturma erityisissä olosuhteissa.

Selvästi suurin osa palkansaajien korvatuista työtapaturmista oli sellaisia, joissa sattumisolosuhde oli työssä (95 306 työtapaturmaa, 74,5 % työtapaturmista). Asunnon ja työpaikan välinen matka (19,2 %) oli seuraavaksi yleisin sattumisolosuhde.

Työntekopaikan alueella oli sattumisolosuhteena 3136 työtapaturmassa (2,5 %). Työtehtävästä johtuva matkustaminen taas oli sattumisolosuhteena 2514 työtapaturmassa (2,0 %).

Työssä sattuneita 74,5%, asunnon ja työpaikan välisellä matkalla 19,2%, työntekopaikan alueella 2,5% , työtehtävistä johtuva matkustaminen 2,0% ja muita sattumisolosuhteita oli yhteensä 1,8 %.

28.6.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;