Kuva -

Tarkempaa tietoa vahinkotapahtuman sattumisolosuhteesta

Vuoden 2016 tilastoaineistossa on käytettävissä uuden lain mukainen sattumisolosuhdetieto eli korvauspäätöksessä oleva vahinkotapahtuman sattumisolosuhde.

Selvästi suurin osa palkansaajien korvatuista työtapaturmista oli sellaisia, joissa sattumisolosuhde oli työssä (noin 90 000 työtapaturmaa, 75,5 % työtapaturmista). Asunnon ja työpaikan välinen matka (18,1 %) oli seuraavaksi yleisin sattumisolosuhde.

Työntekopaikan alueella oli sattumisolosuhteena noin 3 000 työtapaturmassa (2,6 %). Työtehtävästä johtuva matkustaminen taas oli sattumisolosuhteena noin 2 000 työtapaturmassa (1,7 %)

Käytössä olevat luokat, niihin liittyvät lain kohdat:

 • työssä (21 §, pl. matkustaminen sekä kotona tai määrittelemättömässä paikassa tehty työ)
 • työtehtävästä johtuva matkustaminen (21 §) 
 • työntekopaikan alueella (22 §) 
 • asunnon ja työpaikan välinen matka (23 § alakohta 1) 
 • ruokailu-/virkistystauko (23 § alakohta 2) 
 • koulutustilaisuus (24 § alakohta 1) 
 • virkistystilaisuus (24 § alakohta 2) 
 • työkykyä ylläpitävä toiminta (24 § alakohta 3) 
 • terveydenhuolto (työtapaturma /at, 24 § alakohta 4) 
 • terveydenhuolto (muu kuin työtapaturma /at, 24 § alakohta 5) 
 • kuntoliikunta (24 § alakohta 6) 
 • matkat koodien 41-46 mukaisiin tilaisuuksiin (24 § alakohta 7) 
 • majoitus poikkeuksellisen vaarallisissa olosuhteissa (24 § alakohta 8) 
 • kotona tai määrittelemättömässä paikassa tehtävässä työssä (21 §, 25 §) 

(Huom! Vapaa-ajalla sattuneita tapaturmia ei tarkastella tässä tilastojulkaisussa)

Vuoteen 2015 asti työtapaturmat jaettiin tilastojulkaisuissa vain työpaikkatapaturmiin ja työmatkatapaturmiin. Työmatkatapaturmia vastaa suurelta osin uusi luokka asunnon ja työpaikan välinen matka, mutta uuden lain seurauksena korvauskäytännössä tapahtuvat muutokset aiheuttavat epäjatkuvuutta trendin tarkasteluun. Muut luokat ovat aiemmin olleet työpaikkatapaturmissa mukana ja samankaltainen huomio tilastojen epäjatkuvuuskohdasta koskee niitäkin.

Uusi olosuhdetieto mahdollistaa aiempaa tarkemman juuri työssä sattuneiden tapaturmien tarkastelun.

28.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Työliikekipeytyminen

Vuonna 2016 palkansaajille korvattiin yhteensä 7243 työliikekipeytymistä, näistä 4853 liittyi taakan käsivoimin siirtämiseen ja 910 esineiden käsittelemiseen. Toisaalta niistä 4151 oli selän ja 1001 olkapään tai olkanivelen alueen kipeytymisiä. Yleisimpiä kipeytymiset olivat terveydenhuollon ja hoivapalveluiden, rakentamisen, teollisuuden, kaupan ja kuljetuksen ammattiryhmissä.

;