Kuva -

Työpaikkatapaturmia sattuu enemmän miehille - työmatkatapaturmista taas suurin osa sattuu naisille

Vuonna 2016 työtapaturmista  56,8 % sattui miehille ja 43,2 % naisille. Osuudet ovat hyvin erilaiset kun tarkastellaan työpaikka- ja työmatkatapaturmia erikseen.

Työpaikkatapaturmista 62,2 % sattuu miehille ja 37,8 % naisille. Tätä eroa selittää suurelta osin se, että monet korkeamman tapaturmariskin alat ja ammatit ovat miesvaltaisia.

Työmatkatapaturmista taas 32,5 % sattuu miehille ja 67,5 % naisille. Työmatkatapaturmista suurin osa on jalankulkijoille sattuneita tapaturmia. Naiset kulkevat työmatkansa miehiä useammin muulla kuin henkilöautolla, mikä vaikuttaa heidän tapaturmariskiinsä työmatkoilla. Naiset käyttävät myös enemmän korkeakantaisia tai liukaspohjaisia kenkiä, jotka lisäävät liukastumisen ja kaatumisen riskiä.

28.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;