Kuva -

Vakavia työpaikkatapaturmia sattuu useimmin miehille - työmatkatapaturmista suurin osa sattuu naisille

Vuonna 2017 työtapaturmista 56,6 % sattui miehille ja 43,4 % naisille. Osuudet ovat hyvin erilaiset kun tarkastellaan työpaikka- ja työmatkatapaturmia erikseen.

Työpaikkatapaturmista 62,3 % sattuu miehille ja 37,7 % naisille. Tätä eroa selittää suurelta osin se, että monet korkeamman tapaturmariskin alat ja ammatit ovat miesvaltaisia. Kun tarkastellaan vakavia työpaikkatapaturmia (työkyvyttömyys yli 30 pv), niistä 68,7 % sattuu miehille ja 31,3 % naisille.

Työmatkatapaturmista taas 32,5 % sattui miehille ja 67,5 % naisille. Työmatkatapaturmista suurin osa on jalankulkijoille sattuneita tapaturmia. Naiset kulkevat työmatkansa miehiä useammin muulla kuin henkilöautolla, mikä vaikuttaa heidän tapaturmariskiinsä työmatkoilla.

Työmatkatapaturmien ja työpaikkatapaturmien prosentuaalinen jakautuminen sukupuolten välillä

28.6.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;