Kuva -

 

Työpaikkatapaturmien taajuus alhaisimmillaan ikinä

Vuonna 2016 kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 28 työpaikkatapaturmaa/miljoonaa työtuntia. Työpaikkatapaturmataajuuden laskemisessa on huomioitu kaikki muut sattumisolosuhteet paitsi asunnon ja työpaikan välinen matka (ns. työmatkatapaturmat).

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu taajuustaso tarkoittaa käytännössä sitä, että 20 palkansaajan yrityksessä sattuisi yksi työpaikkatapaturma vuodessa.

Vuonna 2016 taajuus oli kaikkien aikojen alhaisin. On kuitenkin huomioitava, että vuoden 2016 taajuudet eivät ole täysin vertailukelpoiset aiempiin vuosiin lainsäädännössä ja tilastoinnissa tapahtuneista muutoksista johtuen. Aikasarjojen katkos on merkitty katkoviivalla kuvaajiin. 

Palkansaajien tekemien työtuntien määrä nousi noin 2,5 % vuodesta 2015. Kun työpaikkatapaturmien määrä nousi 0,7 % edellisvuodesta, oli taajuus edellisvuotta pienempi. Hyvä uutinen on se, että vaikka työn määrä työtunteina mitattuna lisääntyi, niin työtapaturmien määrä ei lähtenyt yhtäsuureen nousuun.

Palkansaajien vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden työpaikkatapaturmien taajuus* oli vuonna 2015 noin 10,8. Vuonna 2014 vastaava taajuus oli 11,3. Neljän päivän rajalla laskettu taajuus on laskenut selvästi vuosien 2005 - 2015 aikana. Ko. taajuus oli vuonna 2005 vielä 16,1.

*EU:n tilastovirasto Eurostat ohjeistaa käyttämään tilastoinnissa vähintään neljän päivän työkyvyttömyyden alarajaa.

Yrittäjien, oppilaiden ja hoitolaitoshoidokkien työpaikkatapaturmista ei lasketa taajuuslukua, koska vahinkolukumäärää vastaavan luotettavan työn määrätiedon löytäminen on vaikeaa.

Päätoimialojen työpaikkatapaturmataajuudet

Korkeimmat työpaikkatapaturmataajuudet olivat rakentamisen päätoimialalla 59,8, hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa 48,1 ja kuljetuksen ja varastoinnin alalla 39,5. Myös yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden (31,5) sekä teollisuuden taajuus (29,8) oli kaikkien toimialojen keskiarvon (28) yläpuolella.

Vaikka vuoden 2016 taajuusluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin, näyttää kuitenkin siltä, että taajuudet olisivat jatkaneet monilla päätoimialoilla hyvää laskusuuntaista kehitystä. Laskua oli vuoteen 2015 verrattuna teollisuuden, rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin, kaupan, hallinto- ja tukipalvelutoiminnan ja kuntasektorin päätoimialoilla. Sen sijaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden taajuus näyttäisi edelleen nousseen.

 

Keskeisten päätoimialojen työtapaturmatilannetta on käsitelty tarkemmin omissa osioissaan:

  1. Teollisuus
  2. Rakentaminen
  3. Kuljetus- ja varastointi
  4. Kuntasektori ja yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut
  5. Kaupan ala

28.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;