Kuva -

Toimialat

Tässä osiossa tarkastellaan työtapaturmatilastoja päätoimialoittain. Tarkastelussa ovat

Toimialakohtaisella tarkastelulla päästään pureutumaan tarkemmin kunkin toimialan erityispiirteisiin. Toimialakohtaista tilastotietoa voidaan hyödyntää mm. työturvallisuustyön kohdentamisessa.

28.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;