Kuva -

Kaupan alan työtapaturmat

Vuonna 2016 tukku- ja vähittäiskaupan päätoimialalla sattui palkansaajille yhteensä 10 529 työpaikkatapaturmaa. Edellisvuonna työpaikkatapaturmia sattui toimialalla 10 547. Työpaikkatapaturmien lukumäärä pysyi nyt siis hyvin samalla tasolla, mutta hienoista laskua on ollut vuodesta 2011 lähtien.

Vuonna 2016 kaupan alan työpaikkatapaturmataajuus oli 27,2. Taajuus jatkoi laskua, ollen yhden taajuusyksikön pienempi edellisvuotta (28,2).

Yli puolet (53,9 %) kaupan alan työpaikkatapaturmista sattui vuonna 2016 vähittäiskaupan alalla, noin neljäsosa (23,5 %) tukkukaupan alalla ja loput, vajaa neljäsosa moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskaupan sekä korjauksen alalla. Vähittäiskaupan alalla työpaikkatapaturmien määrä nousi edellisvuoteen verrattuna (214 tapaturmaa) kun taas tukkukaupan ja mootoriajoneuvojen ja –pyörien kaupan ja huollon alalla oli laskua lukumäärissä.

Kaupan alalla suuri osa tapaturmista liittyy esineiden käsittelyyn tai liikkumiseen

Kaupan alan palkansaajien työpaikkatapaturmista noin 34 % sattui myymälässä, 16 % huoltoalueella tai korjaamossa, 13 % tuotantolaitoksen, tehtaan tai työpajan alueella ja 11 % varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitetulla alueella. 

Suuri osa kaupan alan työpaikkatapaturmista liittyi esineiden käsittelyyn (2 997 kpl) tai henkilön liikkumiseen (2 625 kpl). Yleisiä ovat myös taakan käsivoimin siirtämiseen (2 059 kpl) liittyvät tapaturmat.  

 

Kaupan alalla sattui vuonna 2015 yhteensä 553 vakavaa, yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työpaikkatapaturmaa. Kuitenkin suurin osa tapaturmista on lievempiä Vuonna 2015 enintään 3 päivän työkyvyttömyyteen johtaneita vahinkoja oli noin 66 % (6928 kpl) kaikista alan työpaikkatapaturmista.

28.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Huom!

Vuoden 2016 lukumäärät ja taajuudet eivät ole täysin vertailukelpoiset aiempiin vuosiin lainsäädännössä ja tilastoinnissa tapahtuneista muutoksista johtuen.
Aikasarjojen katkos on merkitty katkoviivalla kuvaajiin. Lisätietoa muutoksista 

;