Kuva -

Tukku- ja vähittäiskauppa

Vuonna 2017 tukku- ja vähittäiskaupan päätoimialalla sattui palkansaajille yhteensä 10 690 työpaikkatapaturmaa. Edellisvuonna työpaikkatapaturmia sattui toimialalla 10 759.

Vuonna 2017 kaupan alan työpaikkatapaturmataajuus oli 28,4. Taajuus oli samalla tasolla kaikkien alojen kokonaistaajuuden kanssa (29,3). Kaupan alan taajuus nousi hieman edellisvuodesta (vuonna 2016 taajuus oli 27,8).

Palkansaajien työpaikkatapaturmat kaupan alalla alatoimialoittain 2005-2017, viivagraafi, tietosisältö tekstissä

Korkein tapaturmataajuus moottoriajoneuvojen kaupan ja korjauksen alalla

Noin puolet (49,7 %) kaupan alan työpaikkatapaturmista sattui vähittäiskaupan alalla, noin neljäsosa (27,1 %) tukkukaupan alalla ja loput, vajaa neljäsosa moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskaupan sekä korjauksen alalla. Vähittäiskaupan alalla työpaikkatapaturmien määrä laski edellisvuoteen verrattuna (486 tapaturmaa) kun taas tukkukaupan alalla työpaikkatapaturmien määrä nousi (390 tapaturmaa). Moottoriajoneuvojen ja –pyörien kaupan ja huollon alalla määrä pysyi suurin piirtein ennallaan.

Korkein työpaikkatapaturmataajuus oli moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskaupan sekä korjauksen alalla; 40,9 vuonna 2017. Vähittäiskaupan alalla taajuus oli 28,3 ja tukkukaupan alalla 22,5 vuonna 2017.

Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus kaupan alalla ja alatoimialoilla 2005-2017, viivagraafi, tietosisältö tekstissä.

Esineiden käsittelyyn ja henkilön liikkumiseen liittyvät tapaturmat yleisiä

Kaupan alan palkansaajien työpaikkatapaturmista noin 32 % sattui myymälässä, 16 % huoltoalueella tai korjaamossa, 13 % tuotantolaitoksen, tehtaan tai työpajan alueella ja 13 % varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitetulla alueella.

Suuri osa kaupan alan työpaikkatapaturmista liittyi esineiden käsittelyyn (2 967 kpl) tai henkilön liikkumiseen (2 677 kpl). Yleisiä ovat myös taakan käsivoimin siirtämiseen (2 071 kpl) liittyvät tapaturmat.

Vakavien työtapaturmien osuus on suurin liikkumiseen liittymiseen liittyvissä työpaikkatapaturmissa – vuonna 2016 noin 8 % liukastumis-, kompastumis- ja kaatumistapaturmista aiheutti yli 30 pv työkyvyttömyyteen.

Kaupan alalla sattuu paljon sormitapaturmia

Vuonna 2017 sattui kaupan alalla 2 601 työpaikkatapaturmaa, joissa vahingoittui sormi tai sormet. Eli noin neljäsosa kaikista alan työpaikkatapaturmista oli sormitapaturmia. Noin sata näistä vahingosta oli vakavia, eli työkyvyttömyys kesti yli kuukauden.

28.6.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;