Kuva -

Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla tapaturmien määrä edellisvuoden tasolla, taajuus laskussa

Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla sattui vuonna 2016 palkansaajille yhteensä 7 701 työpaikkatapaturmaa. Tapaturmien määrä pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2015, jolloin sattui 7 702 työpaikkatapaturmaa. Toimialalla työpaikkatapaturmien lukumäärä on laskenut viimeiset 5 vuotta, vielä vuonna 2011 sattui ko. päätoimialalla palkansaajille yhteensä 9 450 työpaikkatapaturmaa.

Vuonna 2016 palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla oli 39,5 työpaikkatapaturmaa per miljoona tehtyä työtuntia. Taajuus on 3,2 taajuusyksikköä matalampi kuin vuonna 2015.

Muutoksen taustalla on päätoimialalla tehdyn työn määrän lisääntyminen, joka laskee taajuutta tapaturmien pysyttyä edellisvuoden tasolla. Tehtyjen työtuntien määrä kasvoi vuodesta 2015 noin 7 %. Työtunnit lisääntyivät erityisesti maaliikenteen ja ilmaliikenteen osalta. Maltillista lisäystä oli myös varastoinnin ja liikennettä palvelevalla toimialan tunneissa. Vesiliikenteen tunnit toisaalta laskivat merkittävästi (noin 20 %) edellisvuoteen verrattuna. Vesiliikenteen osuus koko toimialan työtunneista on noin 3 %, joten toimialan kokonaistaajuuteen sillä ei juurikaan ole merkitystä.

 

Työpaikkatapaturmien määrä laski edellisvuoteen verrattuna maaliikenteen ja putkijohtokuljetuksen toimialalla (192 työpaikkatapaturmaa vähemmän) ja posti- ja kuriiritoiminnan toimialalla (50 työpaikkatapaturmaa vähemmän). Varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan toimialalla sattui puolestaan 210 työpaikkatapaturmaa edellisvuotta enemmän.

28.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Huom!

Vuoden 2016 lukumäärät ja taajuudet eivät ole täysin vertailukelpoiset aiempiin vuosiin lainsäädännössä ja tilastoinnissa tapahtuneista muutoksista johtuen.
Aikasarjojen katkos on merkitty katkoviivalla kuvaajiin. Lisätietoa muutoksista 

Työpaikkatapaturmista noin puolet lieviä

Lievien työpaikkatapatapaturmien osuus on kasvanut entisestään. Alle 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden työpaikkatapaturmien osuus vuonna 2015 oli 50,5 %, joka oli 0,1 prosenttiyksikköä enemmän edellisvuoteen verrattuna. Myös vakavien yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden tapaturmien määrä laski 51:llä tapaturmalla. Tarkasteluvuosina tapaturmien vakavuuden suhteellinen osuus on pysynyt melko samalla tasolla. Työpaikkatapaturmien määrä on kuitenkin laskenut vuodesta 2005 noin 25 %.

Vuonna 2015 toimialalla sattuneita työpaikkatapaturmia sattui eniten ikäluokassa 25-29 vuotta, mutta vakavia työpaikkatapaturmia sattui eniten ikäluokassa 55-59 vuotta. Vakavista työpaikkatapaturmista yli 40 % sattui yli 50 vuotiaille.

;