Kuva -

Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla työpaikkatapaturmien määrä edellisvuosien tasolla, taajuus nousussa

Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla sattui vuonna 2017 palkansaajille yhteensä 7 838 työpaikkatapaturmaa. Tapaturmien määrä pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2016, jolloin sattui 7 826 työpaikkatapaturmaa. Toimialalla työpaikkatapaturmien lukumäärä on pysynyt 4 vuotta melko samalla tasolla, mutta vielä vuonna 2012 sattui ko. päätoimialalla palkansaajille yhteensä 9 129 työpaikkatapaturmaa.

Eniten työpaikkatapaturmia sattuu maaliikenteen ja putkijohtokuljetuksen alatoimialalla. Tällä alatoimialla myös on tapahtunut eniten työtapaturmien vähentymistä tarkasteluajanjaksona.

Vuonna 2017 palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla oli 40,7 työpaikkatapaturmaa per miljoona tehtyä työtuntia. Taajuus on 0,5 taajuusyksikköä korkeampi kuin vuonna 2016. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialan taajuuslaskennalle on ollut jo vuosia ominaista heilahtelu, joka johtuu toisaalta suuresta suhdanneherkkyydestä ja samalla laskennan komponenttien aikaviive-erosta. Hyödyllisempää on tarkastella trendiä muutamalta viimeisimmältä vuodelta. Posti- ja kuriiritoiminnan, vesiliikenteen sekä kuljetuksen ja varastoinnin taajuustrendi näyttää vakaalta, maaliikenteen sekä ilmaliikenteen taajuustrendit ovat laskevia.

Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuudet kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, pylväsgraafi, tietosisältö tekstissä.

Päätoimialan taajuusluvun muutoksen taustalla on päätoimialalla tehdyn työn määrän vähentyminen, joka nostaa taajuutta tapaturmien pysyttyä aika tarkasti edellisvuoden tasolla. Tehtyjen työtuntien määrä väheni vuodesta 2016 noin 1,1 %. Maaliikenteen tunnit laskivat noin 4,1 % edellisvuoteen verrattuna, posti- ja kuriiritoiminnan osalta 4,2 % ja varastoinnin ja palvelevan toiminnan työtuntien määrä laski 1,6 %. Vesiliikenteen osalta tunnit nousivat 25,1 % ja ilmaliikenteen osalta 8,2 %.

Työpaikkatapaturmista noin puolet lieviä

Lievien työpaikkatapatapaturmien osuus on kasvanut entisestään. Alle 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden työpaikkatapaturmien osuus vuonna 2016 oli 52,6 %, joka oli 2,1 prosenttiyksikköä enemmän edellisvuoteen verrattuna. Myös vakavien yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden tapaturmien määrä laski 26:llä tapaturmalla. Tarkasteluvuosina vakavien tapaturmien osuus on pysynyt melko samalla tasolla (vaihteluvälillä 10,6 % -12,3 %, vuonna 2016 oli 11,2 %). Työpaikkatapaturmien määrä päätoimialalla on kuitenkin laskenut vuodesta 2005 noin 24,0 %.

Vuonna 2016 toimialalla sattuneita työpaikkatapaturmia sattui eniten ikäluokassa 25-29 vuotta, mutta vakavia työpaikkatapaturmia sattui eniten ikäluokassa 55-59 vuotta. Vakavista työpaikkatapaturmista yli 40 % sattui yli 50 vuotiaille.

Kävellen siirtyminen, esineiden käsitteleminen ja raskaiden esineiden siirtäminen korostuvat

Päätoimialan työpaikkatapaturmien tilastoja taulukoitaessa ja ristiintaulukoitaessa korostuu kolme selvää työsuorituksen luokkaa käytännössä kaikilla Kuljetuksen ja varastoinnin alatoimialoilla:

  • henkilön liikkuminen
  • esineiden käsitteleminen
  • taakan käsivoimin siirtäminen

Näistä vain posti- ja kuriiritoiminnan osalta "kolmen kärjestä" järjestys muuttuu, esineiden käsitteleminen tippuu pois ja tilalle listan kolmanneksi tulee kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen tai matkustaminen. Henkilön liikkumisella tarkoitetaan tässä lähinnä siis eri tavoin kävellen siirtymistä tai liikkumista, ei ohjaamista tai koneen käyttämistä. Yleisin koodiyhdistelmä on henkilön liikkuminen ja poikkeamakoodi joka viittaa erilaisiin kaatumisiin, kompastumisiin tai liukastumisiin (myös putoamiset menevät tilastoissa tähän samaan koodiluokkaan, mutta niitä on todennäköisesti määrällisesti vähemmän ko. toimialoilla). Näissä yleisimmin loukkaantuu jalan osa (josta tarkemmin usein juuri nilkka). Esineitä käsiteltäessä loukkaantuu korostuneesti käsi, josta useimmin sormet. Sormivammat erottuvat tilastossa myös taakan käsivoimin siirtojen yhteydessä, kuten myös selän alueen ja olkapään vammat.

28.6.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;