Kuva -

Työssä sattuneet tapaturmat työympäristön mukaan

2016 alkaen kaikkia Eurostat:n ESAW-muuttujatietoja ei enää koodata kaikille olosuhteille, kuten esimerkiksi tauoilla tai koulutus-, tyky- ja virkistystilaisuuksissa sattuneille tapaturmille. Muutos aiheuttaa eroja lukumääriin ja jakaumien muotoihin, joten tarkastelut näillä muuttujilla tehdään erikseen vuodelle 2016. Tässä luvussa käsitellään vain niitä työtapaturmia, joiden sattumisolosuhde oli työssä.

Vuonna 2016 sattui palkansaajille yhteensä 89 582 korvattua tapaturmaa, joissa sattumisolosuhde oli työssä.

Uutena muuttujatietona tiedonkeruussa on työympäristö, joka kertoo sijaintikohdan tai työtilan tyypin, jossa uhri työskenteli ennen tapaturmaa. Yli 20 % työssä sattuneista tapaturmista sattui tuotantolaitoksessa, tehtaassa tai työpajassa. Toiseksi yleisin työympäristö oli hoitolaitokset (10,5 %). 

Eri toimialoilla näkyy selvästi keskinäiset eroavaisuudet työympäristöissä. Esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa nähdään tuotantotilojen korostuneisuus ja kuntasektorilla puolestaan oppilaitosten, päiväkotien ja hoitolaitosten osuus on korkea. Uutta muuttujatietoa kannattaa hyödyntää turvallisuustyön kohdentamisessa.

Työssä sattuneet tapaturmat työsuorituksen, poikkeaman ja kehon osan mukaan

Noin kolmasosa (32 %) työssä sattuneista työtapaturmista on henkilön liikkumiseen liittyviä tapaturmia. Poikkeamien tarkastelussa putoamis- ja kaatumistapaturmien osuus (22,9 %) korostuu.

Työssä sattuneissa tapaturmissa vahingoittunut kehon osa on yleisimmin ylä- tai alaraajat. Yläraajojen tapaturmista suurin osa on sormivammoja. Sormitapaturmia sattui vuonna 2016 yhteensä 18 719, eli 20,9 % kaikista palkansaajille työssä sattuneista tapaturmista. Pään alueen vammoista yleisimpiä olivat silmätapaturmat (yhteensä 7514 tapaturmaa, eli 8,4 % kaikista palkansaajille työssä sattuneista).

 

*Poikkeama on viimeisin vahingoittumista edeltänyt tapahtuma.

28.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

*Työsuoritus kuvaa henkilön tarkoituksellista toimintaa juuri ennen vahingoittumista.

;