Kuva -

Yli 60 % työpaikkatapaturmista lieviä

Suurin osa työpaikkatapaturmista on lieviä, alle 4 pv työkyvyttömyyteen johtaneita. Vuonna 2015 palkansaajille sattui 60 361 työpaikkatapaturmaa, jotka johtivat 0-3 päivän työkyvyttömyyteen.

Lievien tapaturmien osuus jatkoi kasvua. Vuonna 2015 yhteensä 62,6 % kaikista palkansaajien työpaikkatapaturmista oli lieviä. Lievien tapaturmien osuus oli vielä tarkastelujakson (2005 - 2015) alussa 51,0 %.

Vakavia, yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneita työpaikkatapaturmia sattui vuonna 2015 palkansaajille 6 840 kpl. Vakavia tapaturmia oli 7,1 % palkansaajien työpaikkatapaturmista. Vakavien työpaikkatapaturmien osuus on ollut laskussa – tarkastelujakson aikana vakavien vahinkojen osuus on laskenut prosenttiyksikön verran.

Työmatkatapaturmissa vakavien tapaturmien osuus on suurempi kuin työpaikkatapaturmissa. Vuonna 2015 vakavien osuus oli 11,2 % palkansaajien korvatuista työmatkatapaturmista.

Työtapaturmakuolemien määrä vähentynyt puoleen 2000-luvun alun tilanteesta

Vuonna 2016 työpaikkatapaturmissa kuoli tämän hetkisten tietojen perusteella 20 palkansaajaa. Eniten kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui rakentamisen (5 tapaturmaa) ja teollisuuden (4 tapaturmaa) toimialoilla. Vuonna 2017 työpaikkatapaturmissa kuoli Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleiden tapausten perusteella 16 palkansaajaa.

Tämän julkaisun tekohetkellä ns. kypsynyt tilastotieto on vakavuuksien osalta saatavissa vuodesta 2015. Alla tarkempaa tietoa vuoden 2015 työtapaturmakuolemista.

Vuonna 2015 työpaikkatapaturmissa kuoli 27 palkansaajaa ja 3 vakuutettua yrittäjää. Työmatkatapaturmissa kuoli 13 palkansaajaa ja 3 vakuutettua yrittäjää. Palkansaajille sattuneiden työpaikkatapaturmien (+4) ja työmatkatapaturmien (+5) määrä oli hieman korkeampi vuoteen 2014 verrattuna. Vakuutetuille yrittäjille sattui 2 työpaikkatapaturmaa vähemmän ja yksi työmatkatapaturma enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Kokonaisuudessaan työpaikka- ja työmatkatapaturmakuolemien trendi on kuitenkin edelleen laskeva. Kolmen vuoden liukuva keskiarvo on laskenut tarkasteluvälillä (v. 2001 - 2016) 88:sta 40:een. Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä on siis puolittunut 2000-luvun alusta.

Työtapaturmakuolemien luvuissa ei ole mukana kuolemaan johtaneita ammattitauteja. Vuonna 2016 ammattitautiin kuoli 83 palkansaajaa.  Vuonna 2015 vastaava lukumäärä oli 103. Ammattitautikuolemat liittyivät lähes poikkeuksetta pitkäaikaiseen asbestialtistumiseen. Vuonna 2016 yhteensä 79 tapauksessa aiheuttajana oli mineraalipöly.

TVK:n onnettomuustutkinnassa tutkitaan vuosittain sattuneita kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia. Lue havainnollistavat tapaturmaraportit osoitteesta http://työpaikkakuolemat.fi/ ja TOT-tutkinnan raportit osoitteesta totti.tvk.fi.

12.4.2018 Korjattu työpaikkakuolemantapausten lukumäärät rakentamisen ja teollisuuden toimialojen osalta.

12.4.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;