Kuva -

Maksetut korvaukset 

Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat vuonna 2017 korvauksia yhteensä 582 miljoonaa euroa eli noin 2,9 % enemmän kuin vuonna 2016.

Tapaturmavakuutuslain perusteella maksettiin korvauksia 346 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 voimaan tulleen työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella 236 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin noin 205 000 vahinkotapahtumasta, eli maksussa oli 20 000 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin.

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki astui voimaan vuoden 2016 alusta. Tapaturmat ja ammattitaudit käsitellään uuden lainsäädännön mukaisesti, mikäli tapaturma sattuu tai ammattitauti on ilmennyt 1.1.2016 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2016 sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien korvattavuus ja maksettavat korvaukset määräytyvät vanhan lainsäädännön mukaisesti.

Uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksetut korvaukset on luokiteltu eri tavalla kuin vanhan lainsäädännön mukaiset korvaukset. Tämän vuoksi uusien korvauslajien vertailu edellisiin vuosiin ei ole mahdollista.

Työtapaturmavakuutuksen korvaukset vuonna 2017 (pdf)

4.2.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;