Kuva -

Maksetut korvaukset 

Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat vuonna 2018 korvauksia yhteensä 577 miljoonaa euroa eli noin 0,9 % vähemmän kuin vuonna 2017. Vanhan tapaturmavakuutuslain perusteella maksettiin korvauksia 319 miljoonaa euroa ja uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella korvauksia maksettiin 258 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin noin 204 000 vahinkotapahtumasta, eli maksussa oli suunnilleen sama määrä tapauksia kuin vuotta aiemmin.

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki astui voimaan vuoden 2016 alusta. Tapaturmat ja ammattitaudit käsitellään uuden lainsäädännön mukaisesti, mikäli tapaturma sattuu tai ammattitauti on ilmennyt 1.1.2016 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2016 sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien korvattavuus ja maksettavat korvaukset määräytyvät vanhan lainsäädännön mukaisesti.

Uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksetut korvaukset on luokiteltu eri tavalla kuin vanhan lainsäädännön mukaiset korvaukset. Tämän vuoksi uusien korvauslajien vertailu edellisiin vuosiin ei ole mahdollista.

Työtapaturmavakuutuksen korvaukset vuonna 2018 (pdf)

20.12.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;