Kuva -

Maksetut korvaukset 

Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat vuonna 2016 korvauksia yhteensä 570 miljoonaa euroa eli noin 2,9 % vähemmän kuin vuonna 2015. Korvauksia maksettiin noin 185 000 vahinkotapahtumasta, eli maksussa oli 8 500 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki astui voimaan vuoden 2016 alusta. Tapaturmat ja ammattitaudit käsitellään uuden lainsäädännön mukaisesti, mikäli tapaturma sattuu tai ammattitauti on ilmennyt 1.1.2016 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2016 sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien korvattavuus ja maksettavat korvaukset määräytyvät vanhan lainsäädännön mukaisesti.

Uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksetut korvaukset on luokiteltu eri tavalla kuin vanhan lainsäädännön mukaiset korvaukset. Tämän vuoksi uusien korvauslajien vertailu edellisiin vuosiin ei ole mahdollista.

Vuoden 2015 loppuun voimassa olleen tapaturmavakuutuslain mukaisia korvauksia maksettiin 430 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja vuoden 2016 alusta voimaan tulleen työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukaisia korvauksia maksettiin 140 miljoonaa euroa.

TyTAL:n mukaisia pysyviä korvauksia alkaa käytännössä kertyä korvaustilastoon vasta vuonna 2017. Tällöin ensimmäisten uuden lain mukaan korvattujen vahinkojen sattumisesta on kulunut yli kalenterivuosi ja niihin maksettavat ansionmenetyskorvaukset muuttuvat nimikkeeltään päivärahasta eläkkeeksi

Työtapaturmavakuutuksen korvaukset vuonna 2016 (pdf)

2.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;