Kuva -

Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisusarjat

Tapaturmavakuutuskeskus toimittaa kahta julkaisusarjaa: "TVK:n julkaisuja" sekä "TVK:n analyyseja" -julkaisusarjoja. Sarjojen julkaisut toimitetaan digitaalisessa muodossa, osasta julkaisuja on saatavissa myös kieliversiot.

Lisäksi TVK julkaisee ajankohtaisista ilmiöistä laadittuja ilmiöselvityksiä.

TVK:n julkaisusarjojen julkaisut

""

Teollisuustoimialojen työpaikkatapaturmat
TVK:n analyyseja nro 23 | 3.8.2020


Rakentamisen toimialalla sattuneiden työpaikkatapaturmien määrä kääntyi laskuun
TVK:n analyyseja nro 22 | 21.7.2020


Korvaava työ ja vahingoista ilmoittaminen
Ilmiöselvitys 1/2020, 1.6.2020

""
Työturvallisuuden haastava tulevaisuus. Kurkistuksia megatrendeihin.
TVK:n julkaisuja 1/2019 | 28.8.2019 ISBN: 978-952-68664-8-2 | ISSN: 2343-4295


""

Ammattiluokittaiset työpaikkatapaturmien taajuudet
TVK:n analyyseja nro 19 | 4.7.2019


Työpaikkakuolemien määrä lähes puolittui - Vuosina 2009 - 2018 sattuneet kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat
TVK:n analyyseja nro 18 | 11.4.2019
Englanniksi: TVK analyses 18E

Vahingon ja vahinkotapahtuman välisen syy-yhteyden
arviointi TyTAL:n soveltamisalalla
TVK:n julkaisuja 1/2018 | 27.4.2018 ISBN: 978-952-68664-5-1 | ISSN: 2343-4295 

Kuolemaan johtaneet kemikaalionnettomuudet TOT-tutkinnassa
TVK:n analyyseja nro 17 | 27.4.2018

Puutteellinen perehdytys riskitekijänä
TVK:n analyyseja nro 16 | 21.11.2017

Vaarallisuuden mittaamisesta kohti turvallisuuden mittaamista
TVK:n analyyseja nro 15 | 12.9.2017

Yksityisten palvelualojen työtapaturmat ja ammattitaudit - Tilastoanalyysi
TVK:n analyyseja nro 14 | 14.8.2017  (julkaistu 21.9.2017)
Analyysin tilastoliite

Palkansaajien työpaikkatapaturmataajuus 3-numeroisella toimialakoodilla
TVK:n analyyseja nro 13 | Julkaistu 21.8.2017

Työmatkatapaturmien tilastoanalyysi
TVK:n analyyseja nro 12 | Julkaistu 29.6.2017

Vakuutusrekisterin hyödyntäminen massa-ajona vakuuttamisen valvonnassa
TVK:n analyyseja nro 11 | Julkaistu 22.5.2017

Vakavan työtapaturman jälkeinen työhön paluu ja työtapaturman aiheuttama täysi työkyvyttömyys - Rekisteritietoihin perustuva tilastollinen analyysi
TVK:n julkaisuja 2/2017 | Julkaistu 20.4.2017 | ISBN: 978-952-68664-2-0 | ISSN: 2343-4295

Tapaturmavakuuttajien kannalta vakavimpien kemiallisten ja biologisten ammattitautialtisteiden yhdistävät tekijät sekä ennalta tunnistaminen
TVK:n julkaisuja 1/2017 | Julkaistu 28.3.2017 | ISBN: 978-952-68664-1-3 | ISSN: 2343-4295 

Vakavimpien kemiallisten ja biologisten ammattitautialtisteiden yhdistävistä tekijöistä näkökulmia ammattitautien torjuntaan
TVK:n analyyseja nro 10 | Julkaistu 17.3.2017
Englanniksi: TVK Analyses 10E

Yritysten jakaminen suhteellisiin riskiluokkiin
TVK:n analyyseja nro 9 | Julkaistu 12.1.2017
Englanniksi: TVK Analyses 9E

Retirement age and occupational injury
TVK:n julkaisuja 4/2016 | Julkaistu 7.12.2016 | ISBN: 978-952-68664-0-6 | ISSN: 2343-4295

TOT-tutkinnan trendejä 2010-luvulla
TVK:n analyyseja nro 8 | Julkaistu 2.11.2016
Englanniksi: TVK Analyses 8E

Uudet teknologiat - riskejä ja mahdollisuuksia
TVK:n analyyseja nro 7 | Julkaistu 31.8.2016
Englanniksi: TVK Analyses 7E 

Elinkeinorakenteen muutosten tarkastelua työtapaturmavakuuttamisen näkökulmasta
TVK:n analyyseja nro 6 | Julkaistu 29.7.2016 

Työturvallisuuden kehittyminen lähiesimiesten näkökulmasta
TVK:n analyyseja nro 5 | Julkaistu 22.6.2016 

Styreenin ammattitautipotentiaali suomalaisilla työpaikoilla
TVK:n julkaisuja 3/2016 | Julkaistu 16.6.2016 | ISBN: 978-951-98488-7-7 | ISSN: 2343-4295

Katsaus rakennusalan työturvallisuustilanteeseen
TVK:n analyyseja nro 4 | Julkaistu 9.6.2016 

Kemiallisten ja biologisten altisteiden sekä nanoteknologian aiheuttamat työturvallisuus- ja työterveysriskit Suomessa
TVK:n julkaisuja 2/2016 | Julkaistu 6.6.2016 | ISBN: 978-951-98488-8-4 | ISSN: 2343-4295

Yrityskoon mukainen palkansaajien työtapaturmien taajuuslaskenta
TVK:n analyyseja nro 3 | Julkaistu 12.5.2016

Työpaikka- ja työmatkatapaturmien kertyminen palkansaajille
TVK:n analyyseja nro 2 | Julkaistu 18.4.2016

Työsuojeluvalvonnan toimintaympäristöanalyysin tarkastelu työtapaturmavakuuttamisen näkökulmasta * Analyysissä tarkasteltu työsuojeluvalvonnan toimintaympäristöanalyysi
TVK:n analyyseja nro 1 | Julkaistu 4.2.2016

Työssä, työkyvyttömänä vai työttömänä? Vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneiden rekisteriaineistoon perustuva viisivuotisseuranta 2008-2013 
TVK:n julkaisuja 1/2016 | Julkaistu 21.1.2016 (ei ISBN-numeroa)
Tiivistelmä julkaisusta 1/2016 

26.4.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;