Kuva -

TVK:n tietopalvelu

Tapaturmavakuutuskeskus on virallinen työtapaturma- ja ammattitautitilastojen pitäjä. TVK tuottaa työtapaturmatilastoista analyysejä ja julkaisuja, jotka julkaistaan TVK:n kotisivuilla tässä osiossa (Tietopalvelu ja julkaisut)

TVK tekee myös työpaikkaonnettomuuksien tutkintaa. Tutkintaan otetuista työpaikkatapaturmista julkaistaan tutkintaraportit, jotka löytyvät TOTTI-järjestelmästä: totti.tvk.fi

TVK ylläpitää myös työpaikkakuolemat.fi-sivustoa, jossa kerrotaan TVK:n tietoon tulleista vakavaan vammautumiseen ja kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista. Raportissa käsitellään tapahtuman kulku ja tapaturmaan johtaneet tekijät, sekä annetaan torjuntatoimenpiteitä vastaavanlaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

www.työpaikkakuolemat.fi

18.5.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;