Kuva -

Työpaikkakuolemat 2017

Tälle sivulle on listattu Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleet työtapaturmakuolemantapaukset vuonna 2017. Listalla ei ole mukana talkoo- tai vapaaehtoistöissä sattuneita kuolemantapauksia.

Lisätietoja: Otto Veijola, työturvallisuusasiantuntija, puhelin 0409 220985


18. Sattumispäivä 8.12.2017
Kaksi luotsiveneen miehistön jäsentä hukkui aluksen kaaduttua ja uylösalaisin. Tarkempia onnettomuuden syytekijöitä ei vielä tiedetä. Onnettomuutta tutkii Onnettomuustutkintakeskus (Linkki OTKESin uutiseen).

Työympäristö: 99 Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö (Merellä)


 

17. Sattumispäivä 27.10.2017
Ulkomaalaisen yrityksen työntekijä oli ollut tunkkaamassa arviolta noin 10 tonnia painavaa puunlistoituskonetta tarkoituksena saada kone siirtokuntoon apurullien päälle. Konetta oli tarkoitus tunkata ylös sen verran, että sen alle saataisiin irtorullat koneen työntämistä varten. Työntekijä on ilmeisesti nostanut konetta tunkin avulla sen raskaammalta puolelta. Todennäköisesti tunkki on lipsahtanut/siirtynyt puunlistoituskoneen alla ja kone on kaatunut osittain uhrin päälle aiheuttaen kuolemaan johtaneet vammat

Samankaltaisia onnettomuuksia on tutkittu TOT-tutkinnassa mm. tunnisteella:

TOT 1/13 "Väliaikaisesti tuettujen raskaiden työstettävien kappaleiden aiheuttamat työpaikkakuolemantapaukset (teematutkinta)"

Työympäristö: 11 tuotantolaitos, tehdas, työpaja


 

16. Sattumispäivä 15.11.2017
Ulkomaalaisen rahtialuksen kannella työskennellyt työntekijä kuoli ilmeisesti jäädessään puristuksiin aluksen rungon ja kansiluukun väliin. 

Työympäristö: 99 Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö (Rahtialus)


 

15. Sattumispäivä 20.10.2017
Työntekijä kuoli sahalla kuorikuljettimen kunnossapitotöissä. Työntekijä sai kuolemaan johtaneet vammat puristuessaan kuorikuljettimen sisään. Toinen töihin tullut työntekijä oli koekäyttänyt normaaliin työtehtävään kuuluvasti konetta, kun kunnossapitoa tehnyt työntekijä oli huoltamassa sitä. Kuljetinta ei ollut erotettu luotettavasti energia lähteestä, eikä kunnossapitotöistä ollut tiedoitettu riittävästi yrityksen sisällä. 

Samankaltaisista syytekijöistä johtuneita onnettomuuksia on tutkittu TOT-tutkinnassa mm. tunnisteilla:

TOT 12/10 "Kemiantehtaan varastosäiliö räjähti korjaustöiden aikana jolloin yksi työntekijä kuoli ja toinen loukkaantui"

TOT 24/08 "Mies puristui betonituotetehtaassa automaattikäytöllä olleen kuljetinpöydän ja sen pysäyttimen väliin"

Työympäristö: 11 tuotantolaitos, tehdas, työpaja


 

14. Sattumispäivä 5.10.2017
Metsäkoneenkuljettaja kuoli puun rungon iskeytyessä harvesterin ohjaamon sisään. Koneen kuljettajan tehtävänä oli ollut harventaa metsää. Kuljettaja oli ohjannut harvesteripäässä olleen tukin ohjaamohytin eteen noin 2-3 metrin päähän. Tukki oli sinkoutun ja lävistänyt ohjaamohytin etutuulilasin ja painunut takatuulilasista läpi. 

Työympäristö: 29 Muut luettelemattomat työmaat


 13. Sattumispäivä 25.8.2017
Ulkomaalaisen yrityksen työntekijä putosi yli 15 metrin korkeudesta voimajohtopylväästä voimajohtotyömaalla ja kuoli maahan iskeytymisessä saamiinsa vammoihin. Työntekijä ei ollut kiinnittänyt putoamisen estäviä valjaita ohjeistetulla tavalla.

TOT-tutkinnassa on tutkittu useita putoamisen seurauksena aiheutuneita kuolemaan johtaneita tapauksia:

TOT 17/95 Teleasentaja putosi pylväästä 5 metrin korkeudelta jätettyään turvahihnan kiinnittämättä pylvään ympäri vyöhönsä

TOT 1/14 Projektipäällikkö putosi voimalaitoskattilan purkutyössä

Työympäristö: 29 Muut luettelemattomat työmaat


 

12. Sattumispäivä 25.8.2017
Kaivukoneen kuljettaja kuoli hakkuutyömaalla koneen kaatuessa veteen. Koneen runko oli murtunut kääntöpyörästä ja ohjaamo oli pudonnut veteen. Onnettomuuden syytekijöinä olivat todennäköisesti koneeseen huono kunto ja siihen mahdollisesti tehdyt muutostyöt. Kuljettaja oli ilmeisesti saanut kuolemaan johtaneet vammat iskiessään päänsä ohjaamon rakenteisiin. 

Samankaltainen tapaus on tutkittu TOT-tutkinnassa tunnisteella TOT 3/15 "Paalutuskone putosi mereen"

Työympäristö: 29 Muut luettelemattomat työmaat


11. Sattumispäivä 22.8.2017
Linja-auton kuljettaja kuoli peräänajossa moottoritiellä. Vielä tuntemattomasta syystä johtuen siirtoajossa olleen linja-auton kuljettaja törmäsi rekan perään ja kuoli saamiinsa vammoihin. 

Työympäristö: 60 Julkinen työympäristö, liikuntapaikat, liikennevälineet, liikenneväylät ja pysäköintialueet 


 

10. Sattumispäivä 9.8.2017
Kaksi työntekijää saivat suurjännitelinjasta sähköiskun tehdasalueella. Työntekijät olivat siirtämässä rekalla tehtaalle tuotuja 600-700 kilon suurelementtejä varastointipaikalle. Työntekijät olivat katsoneet elementille sopivan paikan. Elementti heilui nostossa, joten toinen työntekijä oli mennyt ottamaan elementistä kiinni, jolloin työntekijä tippui saman tien maahan mennen samalla elottomaksi. Työntekijä oli pitkän elvytyksen jälkeen viety tiedottomana keskussairaalaan, mutta kuoli saamiinsa vammoihin noin viikkoa myöhemmin. Myös toinen työntekijä oli kaatunut elementin lähelle, mutta päässyt ryömien elementin läheisyydestä pois. Elementin laskemispaikka oli noin kahden metrin päässä sähkölinjasta. Toinen työntekijä oli nähnyt valokaaren kuolleen työntekijän jaloissa.

Onnettomuudesta on tehty TOT-tutkinta tunnisteella TOT  3/17 "Kaksi elementtiasentajaa saivat sähköiskun voimalinjasta elementtitehtaalla".

Työympäristö: 11 tuotantolaitos, tehdas, työpaja


 

9. Sattumispäivä 31.7.2017
Työpari oli ollut imemässä suurtehoimuria käyttäen hiekkaa omakotitalotyömaalla. Työpari oli lähtenyt tyhjentämään säiliöauton hiekalla täytettyä säiliötä. Tyhjennyksen yhteydessä säiliö oli osunut yllä oleviin 20kw voimalinjoihin, jolloin ajonevon kytkimiä käyttänyt työntekijä oli saanut voimakkaan sähköiskun käteensä. Työntekijä oli seisonut tuolloin maassa ajoneuvon vieressä, jolloin sähkövirta oli kulkeutunut hänen läpi maahan. Työntekijä kuoli saamiinsa vammoihin sairaalassa viikkoa myöhemmin.

Onnettomuudesta on julkaistu työpaikkakuolemat.fi sivuilla Tapaturmaraportti 5/2017 "Kunnossapitotyöntekijä kuoli sähköiskuun"

Työympäristö: 60 Julkinen työympäristö, liikuntapaikat, liikennevälineet, liikenneväylät ja pysäköintialueet 


 

8.Sattumispäivä 26.7.2017
Työntekijä kuoli hapen puutteeseen sikalan kuivakaivossa. Työntekijä oli ollut tekemässä lietelantapumpun huoltotöitä ennen onnettomuuden tapahtumista. Työntekijä kuoli hapen puutteeseen. 

Samankaltaisia onnettomuuksia on tutkittu TOT-tutkinnassa mm. tunnisteilla: 

TOT 2/14 "Bioenergian käyttöön liittyvät työpaikkakuolemat (teematutkinta)"

TOT 3/12 "Työntekijä menehtyi rikkivetyyn metallien talteenottolaitoksella"

Työympäristö: 39 Muut alkutuotannon työympäristöt (Sikala)

 


 

7. Sattumispäivä 25.7.2017
Terästeollisuudessa toimivan yrityksen työntekijä oli ollut ilmeisesti siirtämässä nosturiin kiinnitettyä 7000 kg:n painoista teräsrullaa. Ilmeisesti työntekijä oli katkaissut rullan sidonnassa käytetyn metallivanteen metallisaksilla ja rulla oli purkaantunut äkillisesti. Rulla oli purkaantuessaan osunut työntekijään, joka oli kaatunut päin vieressä olevaa jassikkaa ja lyönyt päänsä. Työntekijä kuoli iskusta saamiinsa vammoihin. 

Työympäristö: 11 tuotantolaitos, tehdas, työpaja


 

6. Sattumispäivä 15.5.2017
Rivitalon korjaustyömaalla oltiin aloittamassa viemäriputkien korjaustöitä. Rakennuksen alapuolella olevaa täyttöhiekkaa oli aloitettu poistamaan suurtehoimuria käyttäen, jotta viemäriputket saataisiin esiin. Imutyötä tehnyt kokenut työntekijä oli ehtinyt poistaa hiekkaa sen verran, että oli pystynyt ryömimään anturan alta rakennuksen alapohjan alle niin, että jalat olivat vielä rakennuksen ulkopuolella. Täyttöhiekkaa oli alapohjan alla noin metrin verran. Täyttöhiekka sortui työntekijän päälle, jolloin hänen hapensaantinsa estyi. Työntekijä kuoli saamiinsa vammoihin saman viikon lopulla.

Onnettomuudesta on julkaistu työpaikkakuolemat.fi sivuilla Tapaturmaraportti 1/2018 "Kunnossapitotyöntekijä kuoli sähköiskuun"

Samankaltainen onnettomuus on tutkittu myös TOT-tutkinnassa tunnistella TOT 1/16 "Imuauton kuljettaja jäi maansortuman alle"

Työympäristö: 22 Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus


5. Sattumispäivä 7.4.2017
Ajoneuvoyhdistelmän kuljettajana toiminut yrittäjä jäi puristuksiin liikkeelle lähteneen perävaunun alle. Yrittäjä oli ilmeisesti istunut ajoneuvon ja perävaunun välissä, kun perävaunu oli lähtenyt liikkeelle. Yrittäjä oli jäänyt perävaunun etummaisten renkaiden väliin puristuksiin. Yrittäjä kuoli välittömästi tapahtumapaikalle.

Samankaltaisia tapauksia on tutkittu mm. TOT-tutkinnassa tunnisteella TOT 7/11 "Kuorma-autojen käsijarrujen kytkemättä jättämisistä aiheutuneet työpaikkakuolemantapaukset (teematutkinta)"

Työympäristö: 60 Julkinen työympäristö, liikuntapaikat, liikennevälineet, liikenneväylät ja pysäköintialueet 


4. Sattumispäivä 23.2.2017
Kokenut dumpperin kuljettaja puristui lavan ja ajoneuvon rungon väliin hakkuutyömaalla. Kuljettaja on todennäköisesti mennyt korjaamaan jotain koneen rungon päälle ja ollut selkä lavaan päin, kun lava on tuntemattomasta syystä johtuen laskeutunut alas. Tapahtumalla ei ole silminnäkijöitä, eikä koneesta ole löydetty sellaista teknistä vikaa, joka voisi selittää tapahtumia. Todennäköisesti kuljettaja on jättänyt lavan nostokytkimen kellunta-asentoon ja lava on tuulen puuskasta johtuen alkanut laskeutumaan. 

Työympäristö: 23 Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuna)


3. Sattumispäivä 23.1.2017
Työntekijä oli tekemässä siltanosturissa kiinni olleen teräskappaleen hitsaustöitä. Työntekijä ei havainnut siltanosturin liikkumista, jolloin hän puristui vieressä olleen työtason ja kappaleen väliin. Siltanosturin liinoissa kiinni ollut kappale liikkui nosturin mukana aina niin pitkälle kunnes se törmäsi työpisteiden välissä olleisiin pylväisiin. Liinat katkesivat ja kappale putosi maahan. Työntekijä kuoli saamiensa vammojen seurauksena sairaalassa.

Tapaturmaraportti onnettomuudesta on luettavissa osoitteessa työpaikkakuolemat.fi

Työympäristö: 11 tuotantolaitos, tehdas, työpaja (konepaja)


2. Sattumispäivä 18.1.2017
Rekan kuljettaja kuoli kahden rekan törmäyksessä. Törmäyksen seurauksena toinen rekoista putosi moottoritiesillalta alas. Pudonneen rekan kuljettaja kuoli välittömästi saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalla.

Työympäristö: 60 Julkinen työympäristö, liikuntapaikat, liikennevälineet, liikenneväylät ja pysäköintialueet 


1. Sattumispäivä 10.1.2017 
Työntekijä teki peruskorjaustyömaalla seinärakenteiden purkutyötä timanttisahalla. Ilmeisesti sahan terä oli jäänyt kiinni ja irrotessaan potkaissut niin, että se oli osunut työntekijään. Työntekijä sai terän leikkaamisesta kuolemaan johtaneet vammat.

Tapaturmaraportti onnettomuudesta on luettavissa osoitteessa työpaikkakuolemat.fi

Työympäristö: 22 Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus

6.9.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;