Sivun alasivut:

Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisusarjat

Tapaturmavakuutuskeskus toimittaa kahta julkaisusarjaa: TVK:n julkaisuja sekä TVK:n analyyseja. Sarjojen julkaisut toimitetaan digitaalisessa muodossa, osasta julkaisuja on saatavissa myös kieliversiot. 

TVK:n julkaisuja -sarjan julkaisuilla on ISBN-numero. Sarjassa julkaistaan tutkimusraportteja, selvityksiä ja opinnäytetöitä. TVK:n analyysisarjassa on rajatummista aiheista laadittuja tiiviitä raportteja ja analyysejä.

Lisäksi TVK julkaisee ajankohtaisista ilmiöistä laadittuja ilmiöselvityksiä.

TVK:n julkaisusarjojen julkaisut

 

Rakentamisen työpaikkatapaturmien taajuus laskee yhä
TVK:n analyyseja nro 32 | 31.5.2021

Työtapaturmien määrä ja taajuus romahtivat kuntasektorilla
TVK:n analyyseja nro 31 | 5.5.2021

Yksityisen terveys- ja sosiaalipalvelutoimialan työtapaturmatilanne huononi edelleen vuonna 2020
TVK:n analyyseja nro 30 | 6.4.2021

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus jää ottamatta tiedonpuutteesta
TVK:n analyyseja nro 29 | 22.3.2021

Työtapaturmia sattui vuonna 2020 ennätyksellisen vähän
TVK:n analyyseja nro 28 | 17.2.2021

Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat vuonna 2020
TVK:n analyyseja nro 27 | 20.1.2021

Yhteenveto ja karkea ennuste mineraalipöly- ja mineraalikuitualtisteisista ammattitautikuolemista (ml. asbestit)
TVK:n analyyseja nro 26 | 28.10.2020

Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialan työpaikkatapaturmat
TVK:n analyyseja nro 25 | 1.10.2020

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sattuu vuosittain noin 13 000 työpaikkatapaturmaa
TVK:n analyyseja nro 24 | 31.8.2020

Teollisuustoimialojen työpaikkatapaturmat
TVK:n analyyseja nro 23 | 3.8.2020

Rakentamisen toimialalla sattuneiden työpaikkatapaturmien määrä kääntyi laskuun
TVK:n analyyseja nro 22 | 21.7.2020

Työnantajat ovat hoitaneet vakuuttamisvelvollisuutensa tunnollisesti — Vakuuttamisvelvollisuuden valvonta vuonna 2019
TVK:n analyyseja nro 21 | 27.3.2020

Vakuuttamattomuuden syy on usein tietämättömyys -Vakuuttamisvelvollisuuden valvonta 2018 (pdf)
TVK:n analyyseja nro 20 | 15.10.2019

Työturvallisuuden haastava tulevaisuus. Kurkistuksia megatrendeihin. (pdf)
TVK:n julkaisuja 1/2019 | 28.8.2019 ISBN: 978-952-68664-8-2 | ISSN: 2343-4295

Ammattiluokittaiset työpaikkatapaturmien taajuudet (pdf)
TVK:n analyyseja nro 19 | 4.7.2019

Työpaikkakuolemien määrä lähes puolittui - Vuosina 2009 - 2018 sattuneet kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat (pdf)
TVK:n analyyseja nro 18 | 11.4.2019
Englanniksi: TVK analyses 18E (pdf)

Vahingon ja vahinkotapahtuman välisen syy-yhteyden arviointi TyTAL:n soveltamisalalla (pdf)
TVK:n julkaisuja 1/2018 | 27.4.2018 ISBN: 978-952-68664-5-1 | ISSN: 2343-4295 

Kuolemaan johtaneet kemikaalionnettomuudet TOT-tutkinnassa (pdf)
TVK:n analyyseja nro 17 | 27.4.2018

Puutteellinen perehdytys riskitekijänä (pdf)
TVK:n analyyseja nro 16 | 21.11.2017

Vaarallisuuden mittaamisesta kohti turvallisuuden mittaamista (pdf)
TVK:n analyyseja nro 15 | 12.9.2017

Yksityisten palvelualojen työtapaturmat ja ammattitaudit - Tilastoanalyysi (pdf)
TVK:n analyyseja nro 14 | 14.8.2017  (julkaistu 21.9.2017)
Analyysin tilastoliite (pdf)

Palkansaajien työpaikkatapaturmataajuus 3-numeroisella toimialakoodilla (pdf)
TVK:n analyyseja nro 13 | Julkaistu 21.8.2017

Työmatkatapaturmien tilastoanalyysi (pdf)
TVK:n analyyseja nro 12 | Julkaistu 29.6.2017

Vakuutusrekisterin hyödyntäminen massa-ajona vakuuttamisen valvonnassa (pdf)
TVK:n analyyseja nro 11 | Julkaistu 22.5.2017

Vakavan työtapaturman jälkeinen työhön paluu ja työtapaturman aiheuttama täysi työkyvyttömyys - Rekisteritietoihin perustuva tilastollinen analyysi (pdf)
TVK:n julkaisuja 2/2017 | Julkaistu 20.4.2017 | ISBN: 978-952-68664-2-0 | ISSN: 2343-4295

Tapaturmavakuuttajien kannalta vakavimpien kemiallisten ja biologisten ammattitautialtisteiden yhdistävät tekijät sekä ennalta tunnistaminen (pdf)
TVK:n julkaisuja 1/2017 | Julkaistu 28.3.2017 | ISBN: 978-952-68664-1-3 | ISSN: 2343-4295 

Vakavimpien kemiallisten ja biologisten ammattitautialtisteiden yhdistävistä tekijöistä näkökulmia ammattitautien torjuntaan (pdf)
TVK:n analyyseja nro 10 | Julkaistu 17.3.2017
Englanniksi: TVK Analyses 10E (pdf)

Yritysten jakaminen suhteellisiin riskiluokkiin (pdf)
TVK:n analyyseja nro 9 | Julkaistu 12.1.2017
Englanniksi: TVK Analyses 9E (pdf)

Retirement age and occupational injury (pdf)
TVK:n julkaisuja 4/2016 | Julkaistu 7.12.2016 | ISBN: 978-952-68664-0-6 | ISSN: 2343-4295

TOT-tutkinnan trendejä 2010-luvulla (pdf)
TVK:n analyyseja nro 8 | Julkaistu 2.11.2016
Englanniksi: TVK Analyses 8E (pdf)

Uudet teknologiat - riskejä ja mahdollisuuksia (pdf)
TVK:n analyyseja nro 7 | Julkaistu 31.8.2016
Englanniksi: TVK Analyses 7E (pdf)

Elinkeinorakenteen muutosten tarkastelua työtapaturmavakuuttamisen näkökulmasta (pdf)
TVK:n analyyseja nro 6 | Julkaistu 29.7.2016 

Työturvallisuuden kehittyminen lähiesimiesten näkökulmasta (pdf)
TVK:n analyyseja nro 5 | Julkaistu 22.6.2016 

Styreenin ammattitautipotentiaali suomalaisilla työpaikoilla (pdf)
TVK:n julkaisuja 3/2016 | Julkaistu 16.6.2016 | ISBN: 978-951-98488-7-7 | ISSN: 2343-4295

Katsaus rakennusalan työturvallisuustilanteeseen (pdf)
TVK:n analyyseja nro 4 | Julkaistu 9.6.2016 

Kemiallisten ja biologisten altisteiden sekä nanoteknologian aiheuttamat työturvallisuus- ja työterveysriskit Suomessa (pdf)
TVK:n julkaisuja 2/2016 | Julkaistu 6.6.2016 | ISBN: 978-951-98488-8-4 | ISSN: 2343-4295

Yrityskoon mukainen palkansaajien työtapaturmien taajuuslaskenta (pdf)
TVK:n analyyseja nro 3 | Julkaistu 12.5.2016

Työpaikka- ja työmatkatapaturmien kertyminen palkansaajille (pdf)
TVK:n analyyseja nro 2 | Julkaistu 18.4.2016

Työsuojeluvalvonnan toimintaympäristöanalyysin tarkastelu työtapaturmavakuuttamisen näkökulmasta * Analyysissä tarkasteltu työsuojeluvalvonnan toimintaympäristöanalyysi (pdf)
TVK:n analyyseja nro 1 | Julkaistu 4.2.2016

Työssä, työkyvyttömänä vai työttömänä? Vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneiden rekisteriaineistoon perustuva viisivuotisseuranta 2008-2013 (pdf)
TVK:n julkaisuja 1/2016 | Julkaistu 21.1.2016 (ei ISBN-numeroa)
Tiivistelmä julkaisusta 1/2016  (pdf)