Sivun alasivut:

Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisusarjat siirtyivät Työtapaturmatietoon

Tapaturmavakuutuskeskus toimittaa kahta julkaisusarjaa: TVK:n julkaisuja sekä TVK:n analyyseja. Molempien sarjojen julkaisut on siirretty uuteen, asiantuntijoille suuntaamaamme tietopalveluun, Työtapaturmatietoon.

Suurin osa julkaisuista ja analyyseistä löytyy Työtapaturmatiedon Analyysit ja tutkimukset -sivulta.

Osa julkaisusarjojen julkaisuista sijaitsee julkaisun aiheeseen liittyvällä Työtapaturmatiedon sivulla, kuten esimerkiksi TVK:n vakuuttamisvelvollisuuden valvontatoimen vuosittaiset toiminta-analyysit sivulla: Vakuuttamisen valvonta