Sivun alasivut:

Ilmiöselvitykset

Tapaturmavakuutuskeskuksen ilmiöselvitykset ovat asiantuntijoidemme laatimia objektiivisia ja eri näkökulmista työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ajankohtaisia aiheita valottavia yhteenvetoja. Ilmiöselvityksissä esitetyt näkemykset ovat sen laatimiseen osallistuneiden asiantuntijoiden tekemiä johtopäätöksiä eivätkä edusta Tapaturmavakuutuskeskuksen tai sen toiminnassa ja hallinnossa mukana olevien vakuutuslaitosten tai työmarkkinaosapuolten näkemyksiä.

Ilmiöselvitys 1/2020

Korvaava työ ja vahingosta ilmoittaminen

Selvityksessä tarkastellaan ns. korvaavan työn käytön mahdollisia vaikutuksia työtapaturmatilastointiin