Ammattitautitilasto

Vuonna 2016 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjattiin yhteensä 4 090 ammattitautia tai ammattitautiepäilyä, mikä on noin 7 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Vahvistettuja ammattitauteja oli 1 479 tapausta, mikä on 14 % edellisvuotta vähemmän. Vahvistettujen ammattitautien osuus oli 36 %.

Työikäisten (15-64-vuotiaiden) yleisin vahvistettu ammattitauti oli edellisvuoden tapaan meluvamma. Seuraavaksi yleisimmät vahvistetut ammattitaudit työikäisillä olivat allerginen kosketusihottuma, ärsytyskosketusihottuma, asbestiplakkitauti ja ammattiastma. 

Noin neljäsosa kaikista vahvistetuista ammattitautitapauksista todetaan työuran jälkeen. Yli 65-vuotiaille ammattitauteja tai niiden epäilyjä kirjattiin 662 tapausta, joista vahvistettuja ammattitauteja oli 419 tapausta. Vahvistettujen ammattitautien osuus oli 63 %. Yli 65-vuotiaiden yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat asbestiplakkitauti, meluvamma ja mesoteliooma.

Tietolähde: Työterveyslaitoksen julkaisu Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2016 : Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset