Ammattitautitilasto

Vuonna 2018 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjattiin yhteensä 2 872 ammattitautia tai ammattitautiepäilyä, mikä on noin 13 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Vahvistettuja ammattitauteja oli 1 067 tapausta, mikä on 14 % edellisvuotta vähemmän. Vahvistettujen ammattitautien osuus oli 37 %.

Työikäisten yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen meluvamma. Työikäisillä miehillä yleisin vahvistettu ammattitauti oli meluvamma. Seuraavaksi yleisimpiä työikäisten miesten vahvistettuja ammattitauteja olivat allerginen kosketusihottuma ja asbestiplakkitauti. Työikäisillä naisilla yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat ärsytyskosketusihottuma ja allerginen kosketusihottuma, joita seurasivat ammattiastma, ammattinuha ja syyhy.

Vajaa kolmasosa kaikista vahvistetuista ammattitautitapauksista todetaan työuran jälkeen. Yli 65-vuotiaille ammattitauteja tai niiden epäilyjä kirjattiin 459 tapausta, joista vahvistettuja ammattitauteja oli 312 tapausta. Vahvistettujen ammattitautien osuus oli 68 %. Yli 65-vuotiaiden yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat asbestiplakkitauti, mesoteliooma, meluvamma, keuhkosyöpä ja asbestoosi.

Tietolähde: Työterveyslaitoksen julkaisu Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2018 : Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset