Korvaustilastot

Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat vuonna 2019 korvauksia yhteensä 569 miljoonaa euroa eli noin 1,3 % vähemmän kuin vuonna 2018. Vanhan tapaturmavakuutuslain perusteella maksettiin korvauksia 299 miljoonaa euroa ja uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella korvauksia maksettiin 270 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin noin 200 000 vahinkotapahtumasta, eli maksussa oli noin 4000 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki astui voimaan vuoden 2016 alusta. Tapaturmat ja ammattitaudit käsitellään uuden lainsäädännön mukaisesti, mikäli tapaturma sattuu tai ammattitauti on ilmennyt 1.1.2016 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2016 sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien korvattavuus ja maksettavat korvaukset määräytyvät vanhan lainsäädännön mukaisesti. Uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksetut korvaukset on luokiteltu eri tavalla kuin vanhan lainsäädännön mukaiset korvaukset. Tämän vuoksi uusien korvauslajien vertailu edellisiin vuosiin ei ole mahdollista.

 

Maksetut korvaukset korvauslajeittain ja suoritusvuosittain -  tapaturmavakuutuslaki, ennen 1.1.2016 sattuneet ja ilmenneet
Korvauslaji Lukumäärä vuonna 2019 Korvaukset 2019 (tuhansissa euroissa) Lukumäärä vuonna 2018 Korvaukset 2018 (tuhansissa euroissa) Lukumäärä vuonna 2017 Korvaukset 2017 (tuhansissa euroissa)
Sairaanhoitokulut 12 698 18 902 14 336 20 973 18 746 26 146
Päiväraha 169 136 288 681 1 028 1 300
Pysyvä tapaturmaeläke 13 988 121 661 14 447 123 857 14 802 124 225
Väliaikainen tapaturmaeläke 1 913 20 256 2 573 28 922 3 551 38 549
Perhe-eläkkeet 3 581 25 880 3 726 26 753 3 877 28 059
Haittarahat 626 2 509 949 5 602 1 668 8 997
Eläkkeiden indeksikorotukset 19 149 95 984 20 330 97 193 21 666 100 912
Muut indeksikorotukset 1 751 2 168 2 103 2 160 2 823 2 318
Muut 4 152 11 600 4 790 12 525 5 675 15 389
Yhteensä 58 027 299 096 63 542 318 666 73 836 345 895

 

Maksetut korvaukset korvauslajeittain ja suoritusvuosittain - työtapaturma- ja ammattitautilaki, 1.1.2016 lähtien sattuneet ja ilmenneet
Korvauslaji Lukumäärä vuonna 2019 Korvaukset 2019 (tuhansissa euroissa) Lukumäärä vuonna 2018 Korvaukset 2018  (tuhanssissa euroissa) Lukumäärä vuonna 2017 Korvaukset 2017 (tuhansissa euroissa)
Ohimenevät korvaukset - Sairaanhoito 160 437 98 744 162 458 97 146 157 306 90 667
Ohimenevät korvaukset - Muut kulukorvaukset 15 685 3 113 16 361 2 943 15 266 2 514
Ohimenevät korvaukset - Ansionmenetys 65 772 124 505 67 626 126 045 68 213 127 688
Pysyvät korvaukset - Kulukorvaukset 9 146 5 847 9 112 5 285 7 015 4 275
Pysyvät korvaukset - Ansionmenetys 1 952 22 478 1 583 15 425 763 5 532
Pysyvät korvaukset - Pysyvä haitta 1 331 7 486 1 061 6 400 471 2 862
Pysyvät korvaukset - Kuntoutus 1 957 1 539 1 480 1 060 811 403
Pysyvät korvaukset - Etuudet kuolemantapauksessa 146 1 528 118 1 242 95 849
Pääomitetut korvaukset 317 3 880 193 2 028 80 829
Indeksikorotukset 3 028 708 2 412 265 1 145 61
Yhteensä 259 771 269 828 262 404 257 839 251 165 235 680

 

Maksussa olevat vahingot (kappalemäärä)
2019 199 936
2018 204 376
2017 204 545

Tilastoissa ovat mukana:

  • Sattumisvuodesta riippumatta kaikki vahingot, joista on maksettu korvauksia
  • Kaikki vakuutuslajit (pakollinen ja vapaaehtoinen työajan vakuutus + vapaa-ajan vakuutus)
  • Kaikki vakuutuslaitokset (vakuutusyhtiöt, TVK ja Valtiokonttori, ei Mela)

Yhdestä vahingosta maksetaan tyypillisesti useamman korvauslajin mukaisia korvauksia, joten maksussa olevien vahinkojen lukumääriä ei voi summata korvauslajien yli.

Vakavista vahingoista maksetaan korvauksia tavallisesti useana vuotena, joten sama vahinko kohdistuu tilastoissa usein useammalle kuin yhdelle suoritusvuodelle.

Kuntoutusajan ansionmenetyskorvaukset sisältyvät väliaikaisen tapaturmaeläkkeen korvauslajiin.

90 % vahinkoilmoituksista johtaa myönteiseen korvauspäätökseen

Valtaosa ilmoitetuista työtapaturmista ja ammattitaudeista korvataan. Tapaturmavakuutuskeskuksen tilaston mukaan noin 10 prosenttia vakuutusyhtiöille ilmoitetuista vahinkotapahtumista evättiin joko juridisin tai lääketieteellisin perustein.

Työhön liittyvät vahinkotapahtumat ovat työtapaturmia tai ammattitauteja.

Liikenteen ja tapaturmavakuutuksen kuntoutuskorvaukset

Vuonna 2020 maksetut kuntoutuskorvaukset olivat liikenne- ja tapaturmavakuutuksen osalta yhteensä 35,1 miljoonaa €. Kuntoutujien lukumäärä oli yhteensä 2063.