Korvaustilastot

Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat vuonna 2020 korvauksia yhteensä 554 miljoonaa euroa eli 4,4 % vähemmän kuin vuonna 2019. Vanhan tapaturmavakuutuslain perusteella maksettiin korvauksia 285 miljoonaa euroa ja uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella 259 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin noin 182000 vahinkotapahtumasta, eli maksussa oli noin 17800 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki astui voimaan vuoden 2016 alusta. Tapaturmat ja ammattitaudit käsitellään uuden lainsäädännön mukaisesti, mikäli tapaturma sattuu tai ammattitauti on ilmennyt 1.1.2016 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2016 sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien korvattavuus ja maksettavat korvaukset määräytyvät vanhan lainsäädännön mukaisesti. Uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksetut korvaukset on luokiteltu eri tavalla kuin vanhan lainsäädännön mukaiset korvaukset. Tämän vuoksi uusien korvauslajien vertailu edellisiin vuosiin ei ole mahdollista.

 

Maksetut korvaukset korvauslajeittain ja suoritusvuosittain -  tapaturmavakuutuslaki, ennen 1.1.2016 sattuneet ja ilmenneet
Korvauslaji Lukumäärä vuonna 2020 Korvaukset 2020 (tuhansissa euroissa) Lukumäärä vuonna 2019 Korvaukset 2019 (tuhansissa euroissa) Lukumäärä vuonna 2018 Korvaukset 2018 (tuhansissa euroissa)
Sairaanhoitokulut 11 105 17 377 12 698 18 902 14 336 20 973
Päiväraha 99 -50 (* 169 136 288 681
Pysyvä tapaturmaeläke 13 485 117 673 13 988 121 661 14 447 123 857
Väliaikainen tapaturmaeläke 1 497 16 771 1 913 20 256 2 573 28 922
Perhe-eläkkeet 3 431 24 737 3 581 25 880 3 726 26 753
Haittarahat 511 1 869 626 2 509 949 5 602
Eläkkeiden indeksikorotukset 18 136 95 007 19 149 95 984 20 330 97 193
Muut indeksikorotukset 1 627 2 126 1 751 2 168 2 103 2 160
Muut 3 896 9 326 4 152 11 600 4 790 12 525
Yhteensä 53 787 284 836 58 027 299 096 63 542 318 666

 

(* Summa on negatiivinen johtuen vakuutuslaitosten sisäisistä ja vakuutuslaitosten välisistä korjauksista maksettuihin korvauksiin.

Maksetut korvaukset korvauslajeittain ja suoritusvuosittain - työtapaturma- ja ammattitautilaki, 1.1.2016 lähtien sattuneet ja ilmenneet
Korvauslaji Lukumäärä 2020  Korvaukset 2020 (tuhansissa euroissa) Lukumäärä vuonna 2019 Korvaukset 2019 (tuhansissa euroissa) Lukumäärä vuonna 2018 Korvaukset 2018  (tuhanssissa euroissa)
Ohimenevät korvaukset - Sairaanhoito 145 537 90 791 160 437 98 744 162 458 97 146
Ohimenevät korvaukset - Muut kulukorvaukset 13 830 2 796 15 685 3 113 16 361 2 943
Ohimenevät korvaukset - Ansionmenetys 57 907 113 298 65 772 124 505 67 626 126 045
Pysyvät korvaukset - Kulukorvaukset 8 158 5 707 9 146 5 847 9 112 5 285
Pysyvät korvaukset - Ansionmenetys 2 285 26 852 1 952 22 478 1 583 15 425
Pysyvät korvaukset - Pysyvä haitta 1 517 8 968 1 331 7 486 1 061 6 400
Pysyvät korvaukset - Kuntoutus 2 217 1 772 1 957 1 539 1 480 1 060
Pysyvät korvaukset - Etuudet kuolemantapauksessa 142 1 188 146 1 528 118 1 242
Pääomitetut korvaukset 515 6 732 317 3 880 193 2 028
Indeksikorotukset 3 602 1 230 3 028 708 2 412 265
Yhteensä 235 710 259 334 259 771 269 828 262 404 257 839

 

Maksussa olevat vahingot (kappalemäärä)
2020 182 122
2019 199 936
2018 204 376

Tilastoissa ovat mukana:

  • Sattumisvuodesta riippumatta kaikki vahingot, joista on maksettu korvauksia
  • Kaikki vakuutuslajit (pakollinen ja vapaaehtoinen työajan vakuutus + vapaa-ajan vakuutus)
  • Kaikki vakuutuslaitokset (vakuutusyhtiöt, TVK ja Valtiokonttori, ei Mela)

Yhdestä vahingosta maksetaan tyypillisesti useamman korvauslajin mukaisia korvauksia, joten maksussa olevien vahinkojen lukumääriä ei voi summata korvauslajien yli.

Vakavista vahingoista maksetaan korvauksia tavallisesti useana vuotena, joten sama vahinko kohdistuu tilastoissa usein useammalle kuin yhdelle suoritusvuodelle.

Kuntoutusajan ansionmenetyskorvaukset sisältyvät väliaikaisen tapaturmaeläkkeen korvauslajiin.

90 % vahinkoilmoituksista johtaa myönteiseen korvauspäätökseen

Valtaosa ilmoitetuista työtapaturmista ja ammattitaudeista korvataan. Tapaturmavakuutuskeskuksen tilaston mukaan noin 10 prosenttia vakuutusyhtiöille ilmoitetuista vahinkotapahtumista evättiin joko juridisin tai lääketieteellisin perustein.

Työhön liittyvät vahinkotapahtumat ovat työtapaturmia tai ammattitauteja.

Liikenteen ja tapaturmavakuutuksen kuntoutuskorvaukset

Vuonna 2020 maksetut kuntoutuskorvaukset olivat liikenne- ja tapaturmavakuutuksen osalta yhteensä 35,1 miljoonaa €. Kuntoutujien lukumäärä oli yhteensä 2063.