Korvaustilastot

Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat vuonna 2018 korvauksia yhteensä 577 miljoonaa euroa eli noin 0,9 % vähemmän kuin vuonna 2017. Vanhan tapaturmavakuutuslain perusteella maksettiin korvauksia 319 miljoonaa euroa ja uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella korvauksia maksettiin 258 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin noin 204 000 vahinkotapahtumasta. Maksussa oli suunnilleen sama määrä tapauksia kuin vuotta aiemmin.

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki astui voimaan vuoden 2016 alusta. Tapaturmat ja ammattitaudit käsitellään uuden lainsäädännön mukaisesti, jos tapaturma sattuu tai ammattitauti on ilmennyt 1.1.2016 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2016 sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien korvattavuus ja maksettavat korvaukset määräytyvät vanhan lainsäädännön mukaisesti.

Uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksetut korvaukset on luokiteltu eri tavalla kuin vanhan lainsäädännön mukaiset korvaukset. Uusien korvauslajien vertailu edellisiin vuosiin ei ole mahdollista.

Työtapaturmavakuutuksen korvaukset vuonna 2018 (pdf)

Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä pieneni vuonna 2018

Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2018 yhteensä 253 uutta palkansaajien tapaturmaeläketapausta. Eläkkeitä vahvistettiin 21 tapausta enemmän kuin vuonna 2017 mutta 6 tapausta vähemmän kuin vuonna 2016. Uusista tapauksista 128 oli täysiä eläkkeitä ja loput 125 osaeläkkeitä. Täysien eläkkeiden määrä pysyi samana ja osaeläkkeiden määrä kasvoi vuodesta 2017. Osaeläkettä saavan henkilön ansiotaso on pienentynyt tapaturman seurauksena ja hän kuitenkin jatkaa työelämässä.

Palkansaajille sattuneista työpaikkatapaturmista aiheutuneita eläkkeitä vahvistettiin vuonna 2016 yhteensä 162, mikä on 7 tapausta enemmän kuin vuonna 2017. Työmatkatapaturmista aiheutuneiden eläkkeiden lukumäärä kasvoi kymmenellä. Ammattitaudeista aiheutuneita eläkkeitä vahvistettiin muutama enemmän kuin edellisvuonna, mutta selvästi vähemmän kuin vuonna 2016.

Tilastoja vahvistetuista tapaturmaeläkkeistä 2009-2018 (pdf)

90 % vahinkoilmoituksista johtaa myönteiseen korvauspäätökseen

Valtaosa ilmoitetuista työtapaturmista ja ammattitaudeista korvataan. Tapaturmavakuutuskeskuksen tilaston mukaan noin 10 prosenttia vakuutusyhtiöille ilmoitetuista vahinkotapahtumista evättiin joko juridisin tai lääketieteellisin perustein.

Työhön liittyvät vahinkotapahtumat ovat työtapaturmia tai ammattitauteja.