Kuva -

Korvauksen hakeminen - Ohje edunsaajalle

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan ottama henkivakuutus palveluksessaan olevien työntekijöiden kuoleman varalta. Vakuutettuna on työntekijä ja vakuutukseen kuuluminen perustuu työsuhteeseen. Tämän vuoksi vakuutetun viimeistä työsuhdetta koskevat tiedot selvitetään työantajalta. Korvauksen hakijan tulisi olla yhteydessä vainajan viimeiseen työnantajaan. Työnantaja tekee erillisen, vakuutettua työntekijää koskevan ilmoituksen.

Hakemuksen tekeminen

Kukin hakija tekee hakemuksen itse. Jos hakija on alaikäinen tai vajaavaltainen, hakemuksen hänen puolestaan tekee edunvalvoja.

Korvauspalveluun voi kirjautua vain omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.


1) Lomaketta täyttäessäsi tarvitset:

 • Tiedot vakuutetusta
  Täytä vakuutetun (vainajan) henkilötiedot mahdollisimman tarkasti.
 • Edunsaajat
  Niiden edunsaajien henkilötiedot, joille haet korvausta.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen edunsaajat on määritelty vakuutusehdoissa. Edunsaajia ovat vakuutetun leski, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ja avopuoliso tietyin ehdoin sekä vakuutetun alle 22-vuotiaat lapset. Jos vakuutetun viimeinen korvaukseen oikeuttava työsuhde on päättynyt ennen vuotta 2012, edunsaajia ovat vakuutetun leski, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ja avopuoliso tietyin ehdoin sekä vakuutetun alle 18-vuotiaat lapset ja 18-21-vuotiaat päätoimisesti opiskelevat lapset.

 • Edunsaajien tilitiedot (IBAN-tilinumero)
 • Tiedot työsuhteesta
  Tiedot vakuutetun työsuhteesta ja työnantajasta nopeuttavat korvauskäsittelyä, mutta hakemus voidaan lähettää myös ilman työsuhdetietoja.
 • Mahdolliset liitteet (ohje alla)

2) Korvauskäsittelyä varten tarvittavat liitteet

Vakuutuskorvausta haetaan korvaushakemuksella. Vakuutuksenantaja hankkii vakuutettua ja edunsaajia koskevat väestörekisteritiedot teknisen käyttöyhteyden avulla.

Hakemukseen tulee liittää tilanteesta riippuen seuraavat asiakirjat:

 • Korvausta hakevan avopuolison on tarvittaessa toimitettava viranomaisen vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta ja muita mahdollisia korvauskäsittelyn vaatimia selvityksiä vakuutetun kanssa samassa taloudessa asumisesta.
 • Jos vakuutetun viimeinen korvaukseen oikeuttava työsuhde on päättynyt ennen vuotta 2012, on 18-21-vuotiaan lapsen osalta liitettävä hakemukseen opiskelutodistus. Opiskelutodistuksen tulee olla oppilaitoksen antama ja koskea opiskeluaikaa vakuutetun kuollessa. Lisäksi tarvitaan selvitys siitä, että opiskelu on ollut päätoimista, ts. opiskelija ei ole ollut ansiotyössä vakuutetun kuollessa.
 • Kuolintodistus siinä tapauksessa, että vakuutettu on kuollut tapaturmaisesti ja haetaan tapaturmakorotusta. Kuolintodistuksen tulee olla lääkärin allekirjoittama ja siitä tulee käydä ilmi kuoleman tapahtumatiedot ja kuolinsyy. Tarvittaessa korvauskäsittelyä varten voidaan pyytää toimittamaan myös poliisitutkintapöytäkirja.

 

28.1.2019

Vakuutusehdot - Yleistä vakuutuksesta
Korvaukset - Hakeminen
Yhteystiedot

Korvaushakemuslomake

Mikäli sinulla ei ole henkilökohtaisia pankkitunnuksia, korvaushakemuksen voi myös tulostaa, täyttää ja lähettää postitse osoitteella:
Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli
Itämerenkatu 11-13,
00180 Helsinki

Korvauspalvelun puhelin: 0409 222 900
Faksi: 0404 504 246

Tulostettava korvaushakemuslomake (pdf)

;