Kuva -

Korvauksen hakeminen - Ohje työnantajalle

Vakuutetun työntekijän työsuhdetietojen ilmoittaminen

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan ottama henkivakuutus palveluksessaan olevien työntekijöiden kuoleman varalta. Vakuutettuna on työntekijä ja vakuutukseen kuuluminen perustuu työsuhteeseen. Tämän vuoksi vakuutetun viimeistä työsuhdetta koskevat tiedot selvitetään työnantajalta.

Työnantajan ilmoitus

Työnantajan tulee mahdollisuuksiensa mukaan ottaa yhteyttä kuolleen työntekijän edunsaajiin ja toimittaa heille vakuutusehdot ja tietoa korvauksen hakemisesta. Työnantajan tulee myös toimittaa työsuhdetta koskevat tiedot Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooliin korvauskäsittelyä varten.

Tiedot voi toimittaa ilmoituslomakkeella Ilmoituslomake (pdf)

Lomake toimitetaan:

 • Sähköpostitse (täytä ja liitä tiedosto sähköpostiin). Sähköpostin lähettääksesi siirry selaimella osoitteeseen https://securemail.tvk.fi/. Kirjoita vastaanottaja-kohdassa osoitteeksi trhv@tvk.fi

tai

 • Postitse (tulosta, täytä ja lähetä) osoitteeseen:
  Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli
  Itämerenkatu 11-13
  00180 Helsinki

  Neuvonta: 0409 222 900
  Faksi: 0404 504 246

Tiedot vakuutetusta

Täyttäkää palveluksessanne olleen vakuutetun työntekijän (vainajan) henkilötiedot.

Työnantajan tiedot

Työnantajan yhteystiedot tulee ilmoittaa mahdollisimman tarkasti, koska korvauskäsittelyssä saatetaan tarvita lisätietoja työnantajalta. Vakuutuksenottajana työnantajalla on oikeus saada tieto korvauspäätöksen antamisesta. Tieto lähetetään työnantajan postiosoitteeseen.

Tiedot työsuhteesta

Tiedot vakuutetun työsuhteen alkamisesta ja päättymisestä, palkanmaksusta ja muista työsuhdetiedoista tulisi ilmoittaa mahdollisimman täydellisesti, koska työntekijän kuuluminen vakuutuksen piiriin perustuu työsuhteeseen. Ilmoitukseen voi liittää liitetiedostona palkka- ym. todistuksia.

Tarkemmat tiedot vakuutukseen kuulumisesta löytyvät vakuutusehdoista. Työntekijä kuuluu vakuutukseen, kun työsuhde päättyy vakuutusaikana ja hän säilyy vakuutettuna vielä kolme vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Jos työsuhde on päättynyt täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen johdosta, vakuutettuna säilymisen aika on viisi vuotta. Jos työsuhde päättyy vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi, työntekijä ei enää ole vakuutettuna työntekijäin ryhmähenkivakuutuksessa.

Tiedossanne olevat mahdolliset edunsaajat

Edunsaajien nimet ja yhteystiedot.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen edunsaajat on määritelty vakuutusehdoissa. Edunsaajia ovat vakuutetun leski, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ja avopuoliso tietyin ehdoin sekä vakuutetun alle 22-vuotiaat lapset. Jos vakuutetun viimeinen korvaukseen oikeuttava työsuhde on päättynyt ennen vuotta 2012, edunsaajia ovat vakuutetun leski, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ja avopuoliso tietyin ehdoin sekä vakuutetun alle 18-vuotiaat ja 18-21 -vuotiaat päätoimisesti opiskelevat lapset.

 

28.1.2019

Vakuutusehdot - Yleistä vakuutuksesta
Korvaukset - Hakeminen
Yhteystiedot
;