Kuva -

Juuret 1970-luvulla

Työntekijäin ryhmähenkivakuutusjärjestelmä syntyi vuonna 1977, kun työmarkkinajärjestöt olivat sopineet kuolemanvaraturvan järjestämisestä työnantajasopijapuolen työntekijöille.

Turva päätettiin järjestää ryhmähenkivakuutuksena ja vakuutuksenantajina olivat yhteisvastuullisesti suomalaiset henkivakuutusyhtiöt. Vakuutusmaksun perusteeksi tuli sama työpalkkojen summa kuin lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa.

Vakuutusturva määräytyi vakuutetun kuoliniän ja lapsimäärän mukaan. Tapaturmaisesti menehtyneiden edunsaajille maksettaisiin 50 prosentilla korotettu suoritus.

Poolitoimisto asioita hoitamaan

Vakuutusyhtiöt päättivät järjestää työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen hoidon järjestäytymällä pooliksi. Henkivakuutusyhtiöt olivat vakuutuksenantajia ja vakuutuskorvausten suorittamista varten perustettiin poolitoimisto. Sen tehtäväksi tuli huolehtia myös vakuutuksen vakuutustekniikasta, maksujen laskennasta ja tarvittavasta juridiikasta sekä lääketieteellisistä kysymyksistä.

Neuvottelukunta tulkitsijaksi

Vuonna 1979 työmarkkinaosapuolet perustivat Ryhmähenkivakuutusasiain neuvottelukunnan. Sen tehtäväksi määriteltiin vakuutusehtojen tulkinta ja korvauspäätöksiin liittyvien valitusten käsittely.

Neuvottelukunnassa työnantaja- ja työntekijäjärjestöillä on tasaedustus. Puolueeton puheenjohtaja on osapuolien yhdessä valitsema.

Hyväksi koettu toimintamalli jatkuu 2010-luvulla

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen toimintamalli on säilynyt pitkälti samanlaisena.

Työmarkkinaosapuolet sopivat edelleen vakuutussummiin ja ehtoihin tehtävistä muutoksista, joiden perusteella poolissa lasketaan vakuutusmaksun suuruus.

28.2.2018

Vakuutusehdot - Yleistä vakuutuksesta
Korvaukset - Hakeminen
Yhteystiedot
;