Kuva -

Korvaaminen ennen vuotta 2016

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta maksetaan korvauksia työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamista menetyksistä.

Työtapaturma on määritelty tapaturmavakuutuslaissa ja ammattitauti on määritelty ammattitautilaissa. Lue lisää lainsäädännöstä

Korvaukset määräytyvät sekä työtapaturmissa että ammattitaudeissa tapaturmavakuutuslain mukaan.

Korvausmenettely

Työtapaturma- ammattitautiasioiden käsittely tapahtuu vakuutuslaitoksissa.

Kaavio (oikealla) kertoo pääpiirteissään eri tahot, jotka ovat mukana työtapaturman ja ammattitautiasian selvittelyssä ja käsittelyssä.

Työtapaturma- ja ammattitautiasian korvauskäsittelyssä noudatetaan hallintolakia ja tapaturmavakuutuslain erityissäännöksiä. Tällä sivulla kerrotaan pääpiirteet korvausasian käsittelystä vakuutuslaitoksissa, päätöksen antamisesta ja muutoksenhausta.

Vahinkotapahtumat

Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa työtapaturmat ja ammattitaudit. Nämä on määritelty tapaturmavakuutuslaissa sekä ammattitautilaissa ja -asetuksessa.

Korvaukset

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta maksetaan korvauksia työtapaturmasta ja ammattitaudista.

Korvaukset määräytyvät molemmissa tapaturmavakuutuslain mukaan.

Tapaturmavakuutuslaki

Tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset ovat ensisijaisia suhteessa muihin lakisääteisiin korvauksiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että asia käsitellään ja korvataan ensin työtapaturmana tai ammattitautina.

Korvaukset ovat laissa säädettyjä ja tästä johtuen muita menetyksiä ei tapaturmavakuutuksesta korvata.

Korvaukset:

Edellä mainitut korvaukset koskevat vuonna 1982 tai sen jälkeen sattuneita tapaturmia ja ilmenneitä ammattitauteja.

Euromäärät ja prosentit

Tapaturmavakuutuslain 60 §:ssä tarkoitetut euromäärät ja tapaturmakorvaukset tarkistetaan työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmä 1.1.2005 alkaen selostetaan Tapaturma-asiain korvauslautakunnan kiertokirjeessä 1/2005.

Alla on taulukossa esitetty laissa säädetyt euromäärät sekä työeläkeindeksi ja palkkakerroin vuosina 2015-2019. Taulukossa on esitetty myös päivärahasta tehtävän työntekijämaksuihin perustuvan vähennyksen prosenttimäärä vuosittain. Lue lisää

Tapaturmavakuutuslain kohta 2020 2019 2018 2017 2016
10 § 2 mom.
pientyönantajan omavastuu
121 119 116 116 115
11 §
korvaus, joka enintään voidaan periä vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyönteeltä työnantajalta
2420 2370 2330 2330 2300
16 § 2 mom.
hautausapu
4970 4910 4840 4810 4780
20 § 2-4 mom.
haittalisät
         
    -  ylin haittalisä 30,21 29,84 29,41 29,25 29,08
    -  keskimmäinen haittalisä 20,39 20,14 19,85 19,74 19,63
    -  alin haittalisä 9,07 8,96 8,83 8,78 8,73
20 a § 2-4 mom. lisät          
    -  korotettu vaatelisä 2,41 2,38 2,35 2,34 2,32
    -  vaatelisä 0,61 0,60 0,59 0,59 0,58
    -  opaskoiralisä 6,04 5,97 5,88 5,85 5,81
24 b § 1 mom.
tulosovitusperusteen määrä
28638 28057,50 27541,50 27520 27197,50
28 § 6 mom.
vähimmäisvuosityöansio
13320 13050 12810 12800 12650
60 a § 4 mom.
korvauksen korotuksen pienin määrä
7,79 7,64 7,50 7,49 7,40
           
Työeläkeindeksi 2617 2585 2548 2 534 2 519
Palkkakerroin 1,446 1,417 1,391 1,389 1,373
Työntekijämaksuvähennys (16 b §) ei vielä saatavilla 4,24 %  4,48 %  4,64 % 4,60 %

 

Kiertokirjeet ja ohjeet

TVL:n (nyk.TVK) yksi tapaturmavakuutuslain mukainen tehtävä on antaa vakuutuslaitoksille lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimeenpanoa koskevia ohjeita. Vuoden 2006 loppuun saakka TVL:n ohjeet olivat kiertokirjeitä ja sen jälkeen tiedotteita tai ohjeita.

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (TAKO) lakisääteisiin tehtäviin kuuluu tapaturmavakuutuslain mukaisen korvaustoimen yhtenäisyyden edistäminen mm. antamalla yleisohjeita. TAKO:n yleisohjeet ovat kiertokirjeitä.

Tältä sivustolta löytyvät keskeisimmät TVL:n ja TAKO:n antamat ohjeet vuodesta 1982 alkaen.

Luettelo julkaistuista ohjeista

Vuosittaisissa yhteenvedoissa on listattuna kaikki vuodesta 1982 alkaen annetut ohjeet. Julkaisemattoman ohjeen saa tarvittaessa TVK:sta.

Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}
Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}

26.10.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;