Kuva -


Takaisin

Fysikaalisen hoidon aiheuttama ansionmenetys

Koskee korvaamista ennen vuotta 2016

Jos vahingoittunut saa vamman tai sairauden vuoksi fysikaalista hoitoa, maksetaan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ansionmenetyskorvausta hoidon ajalta.

Hoidon tulee olla nimenomaisesti fysikaalista hoitoa ja siitä pitää aiheutua ansionmenetystä. Jos hoitoa annetaan esim. työkyvyttömyysaikana tai työajan ulkopuolella, ei tätä erillistä korvausta makseta.

Korvausta maksetaan enintään 30 kalenteripäivältä vuodessa.

Takaisin

30.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;