Kuva -


Takaisin

Haittalisä

Koskee korvaamista ennen vuotta 2016

Haittalisää maksetaan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta, jos vahingoittunut on vamman tai sairauden vuoksi joutunut niin avuttomaan tilaan, ettei hän voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua. Haittalisään on oikeus myös, kun vaikea vamma tai sairaus muutoin aiheuttaa vahingoittuneelle poikkeuksellista haittaa.

Haittalisä luokkia on tapaturmavakuutuslaissa ja vamman tai sairauden tilakuvauksen perusteella ratkaistaan, minkä luokan mukaista korvausta maksetaan.

Ylintä haittalisää maksetaan, jos työntekijä tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi jokapäiväistä, yhtämittaista ja aikaa vievää hoitoa, apua, valvontaa tai ohjausta.

Keskimmäistä haittalisää maksetaan, jos työntekijä tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi jokapäiväistä, säännöllistä hoitoa, apua, valvontaa tai ohjausta.

Alinta haittalisää maksetaan, jos työntekijä tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi joissakin jokapäiväisissä toiminnoissaan säännöllistä hoitoa, apua, valvontaa tai ohjausta.

Haittalisä on verovapaa korvaus.

Henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvia kuluja ei korvata, vaan korvaus maksetaan haittalisän muodossa.

Haittalisää on eri korvaus kuin haittaraha, jota maksetaan vamman tai sairauden aiheuttamasta pysyvästä haitasta.

Lisätietoja haittarahasta

Takaisin

30.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;