Kuva -


Takaisin

Kuntoutuskorvaukset

Koskee korvaamista ennen vuotta 2016

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvataan kuntoutusta sitä koskevan erillisen lain mukaisesti (Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta).

Kuntoutuksen korvaamisen edellytyksenä on, että henkilön työ- tai toimintakyky taikka ansiomahdollisuudet ovat tapaturman tai ammattitaudin johdosta heikentyneet tai on todennäköistä että ne voisivat myöhemmin olennaisesti heikentyä.

Kuntoutus sisältää työ- ja toimintakykyyn liittyvän lääkinnällisen kuntoutuksen sekä työ- ja ansiokykyyn liittyvän ammatillisen kuntoutuksen.

Vahingoittuneelle korvataan kuntoutuksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sekä ansionmenetys kuntoutuksen ajalta.

Työ- ja toimintakykyyn liittyvänä lääkinnällisenä kuntoutuksena korvataan:

 • kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset
 • kuntoutusjaksot avo- tai laitoshoidossa
 • apuvälineet (hankinta, käyttökoulutus, uusiminen ja huolto)
 • asunnon muutostyöt ja asuntoon tarvittavien apuvälineiden ja laitteiden hankinta
 • sopeutumisvalmennus
 • kuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset
 • palveluasumisesta aiheutuvat lisäkustannukset
 • tulkkipalveluista aiheutat kohtuulliset kustannukset

Työ- ja ansiokykyyn liittyvänä ammatillisena kuntoutuksena korvataan:

 • kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset
 • työ- ja koulutuskokeilut
 • työhönvalmennus
 • tarvittava ja riittävä koulutus
 • kuntoutuksesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset matkakustannukset
 • elinkeinon tai ammatin harjoittamisen tukemiseksi avustus tai koroton laina työvälineiden ja työkoneiden hankkimista ja oman yrityksen perustamista tai muuttamista varten
 • kuntoutujan käyttöön tarkoitetut apuvälineet ja laitteet sekä niihin rinnastettavat rakenteet, jotka ovat tarpeellisia työtehtävistä suoriutumisessa
 • avustus tai koroton laina kulkuneuvon hankkimiseksi asunnon ja työpaikan välisiä matkoja varten

Kuntoutuksesta saa lisätietoja myös Vakuutuskuntoutus VKK ry:n kotisivuilta.

Takaisin

30.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;