Kuva -


Takaisin

Kuoleman perusteella maksettavat korvaukset

Koskee korvaamista ennen vuotta 2016

Jos tapaturmasta tai ammattitaudista aiheutuu kuolema, maksetaan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta hautausapu ja perhe-eläkettä.

Perhe-eläkkeen saajina voivat olla leski, alle 18-vuotiaat lapset ja 18–24 -vuotiaat opiskelevat lapset.

Perhe-eläkkeen suuruuteen vaikuttaa eläkkeensaajien lukumäärä ja enimmillään yhteismäärä on 70 prosenttia vahingoittuneen vuosityöansiosta.

Nämä säännökset koskevat kuolemantapausta, joka on sattunut 1.1.1993 tai sen jälkeen. Tapaturma on voinut sattua tai ammattitauti ilmetä ennen vuotta 1993 (myös ennen vuotta 1982).

Hautausapu

Jos tapaturmasta tai ammattitaudista aiheutuu kuolema, maksetaan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta hautausapua kuolinpesälle.

Hautausavun määrä on kiinteä, joten siihen eivät vaikuta vahingoittuneen ansiotaso tai hautajaisista aiheutuneet kustannukset.
Hautausavun määrä muuttuu vuosittain ja se maksetaan kuolinvuoden mukaan.

Jos kuolemaan johtanut tapaturma on sattunut ulkomailla, maksetaan hautausavun lisäksi kulut, jotka aiheutuvat kuljetusarkusta ja kuljetuksesta kotipaikkakunnalle.

Leskeneläke

Leskeneläkkeen saajana voi olla leski tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli. Myös avopuolisolle myönnetään hakemuksesta leskeneläkettä, jos tämä on asunut vahingoittuneen kanssa yhteisessä taloudessa ja heillä on tai on ollut lapsi tai sopimus keskinäisestä elatuksesta.

Jos avioliitto tai avoliitto on alkanut vasta tapaturman sattumisen jälkeen tai ammattitaudin ilmenemisen jälkeen, oikeus leskeneläkkeeseen on vain, jos heillä on yhteinen lapsi tai avioliitto/avoliitto on jatkunut kolme vuotta.

Leskeneläkkeen määrä vaihtelee eläkettä saavien lasten lukumäärän mukaan:

  • Jos leski on yksin perhe-eläkkeen saajana, on lesken eläkkeen määrä 40 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.
  • Jos perhe-eläkkeen saajina on leski ja yksi lapsi, on lesken eläkkeen määrä 35 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.
  • Jos perhe-eläkkeen saajina on leski ja kaksi lasta, on lesken eläkkeen määrä 30 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.
  • Jos perhe-eläkkeen saajina on leski ja kolme lasta, on lesken eläkkeen määrä 20 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.
  • Jos perhe-eläkkeen saajina on leski ja lapsia neljä tai enemmän, on lesken eläkkeen määrä 15 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.

Leskeneläke maksetaan täytenä kahdentoista ensimmäisen täyden kalenterikuukauden aikana. Tämän jälkeen lesken eläkkeeseen tehdään tulosovitus, joka voi vähentää lesken eläkkeen määrää. Jos leskellä on tällöin edelleen lapseneläkkeeseen oikeutettuja, vähennys tehdään vasta, kun lapset eivät enää saa eläkettä.

Tulosovituksessa selvitetään lesken tulot edunjättäjän kuolinhetkellä. Lesken tulot lasketaan pääsääntöisesti samojen periaatteiden mukaan kuin vahingoittuneen vuosityöansio. Lesken eläkettä vähennetään, jos lesken tulot ylittävät tulosovitusperusteen.Tulosovitusperuste on 2,15 kertaa vähimmäisvuosityöansio kuolinhetkellä. Tämän rajan yli menevistä tuloista lasketaan 30 prosenttia ja sillä määrällä vähennetään leskeneläkettä.

Lisätietoja vuosityöansiosta

Leski saa eläkettä koko elämänsä ajan, jos leski ei solmi uutta avioliittoa tai tapaturmavakuutuslain mukaista avoliittoa. Jos avioliitto tai avoliitto solmitaan, maksetaan hänelle kolmen vuoden eläkettä vastaava kertakorvaus.

Lapseneläke

Lapseneläkkeen saajia ovat alle 18-vuotiaat lapset ja 18- 24-vuotiaat lapset, jotka opiskelevat. Opiskelun tulee olla päätoimista ja ammattiin valmistavaa.

Lapsen eläkkeen määrä vaihtelee eläkettä saavien lapsien lukumäärän mukaan:

  • Jos lapseneläkkeen saajana on yksi lapsi, on lapsen eläkkeen määrä 25 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.
  • Jos lapseneläkkeen saajana on kaksi lasta, on lasten yhteenlaskettu eläkkeen määrä 40 % vahingoittuneen vuosityöansiosta eli kumpikin lapsista saa 20 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.
  • Jos lapseneläkkeen saajana on kolme lasta, on lasten yhteenlaskettu eläkkeen määrä 50 % vahingoittuneen vuosityöansiosta eli jokainen saa 16,67 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.
  • Jos lapseneläkkeen saajana on lapsia neljä tai enemmän, on lasten yhteenlaskettu eläkkeen määrä 55 % vahingoittuneen vuosityöansiosta, joka jaetaan lasten lukumäärän mukaan.

Lapsen eläkkeestä vähennetään Kelan maksama yleisen perhe-eläkelain mukainen lapseneläke, joka myönnetään enintään 21 vuoden ikään saakka.

Takaisin

30.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;