Kuva -


Takaisin

Lisääntyneet kodinhoitokustannukset

Koskee korvaamista ennen vuotta 2016

Jos vahingoittunut ei pysty hoitamaan kotiaan, korvataan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta kohtuullinen korvaus tästä johtuvista välttämättömistä lisäkustannuksista.

Kodinhoidolla tarkoitetaan siivousta, lastenhoitoa, pyykinpesua ja vastaavia tehtäviä.

Korvaamisen edellytyksenä on, ettei perheellä ole mahdollisuuksia hoitaa kotia. Ulkopuolisen apu korvataan siis vain, jos perhettä ei ole tai lapset ovat liian pieniä osallistumaan kodinhoitotehtäviin. Esimerkiksi yksihuoltaja tarvitsee ulkopuolisen apua ollessaan sairaalahoidossa tapaturmavamman vuoksi tai yksinasuva ei pysty tapaturman vuoksi siivoamaan.

Korvausta maksetaan enintään vuoden ajalta tapaturmasta lukien ja vain välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset korvataan. Tällä tarkoitetaan lähtökohtaisesti esimerkiksi siivouksen osalta ns. perussiivousta ja kunnallisen taksan mukaista korvausmäärää.

Jos vahingoittunut itse tarvitsee apua (esim. peseytymisessä ja liikkumisessa) vamman tai sairauden vuoksi, maksetaan hänelle haittalisää.

Lisätietoja haittalisästä

Takaisin

30.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;