Kuva -


Takaisin

Tutkimuskulut

Koskee korvaamista ennen vuotta 2016

Korvausasiassa vakuutuslaitoksen tulee hankkia kaikki tarpeellinen selvitys asian ratkaisemiseksi. Tämän vuoksi lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvataan tutkimuskuluja vaikka tutkimus osoittaisi, ettei kyseessä ole tapaturman aiheuttama vaiva tai ammattitauti.

Työtapaturmissa tutkimuksia tehdään sen selvittämiseksi, onko vamman ja tapaturman välillä syy-yhteyttä. Vastaavasti ammattitautiepäilyissä selvitetään sairauden työperäisyyttä esimerkiksi Työterveyslaitoksella tehtävissä tutkimuksissa.

Tutkimuksista aiheutunutta työkyvyttömyyttä eikä muitakaan korvauksia makseta, jos tutkimus osoittaa, ettei kyseessä ole tapaturman aiheuttama vaiva tai ammattitauti. Tällöin korvataan ainoastaan tutkimuksen kustannukset.

Takaisin

30.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;