Kuva -


Takaisin

Vaatelisä

Koskee korvaamista ennen vuotta 2016

Vaatelisää maksetaan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta, jos proteesi tai tukisidos, jonka käyttö johtuu tapaturman aiheuttamasta vammasta tai sairaudesta, aiheuttaa vaatteiden erityistä kulumista. Korvauksen maksaminen edellyttää apuvälineen pitkäaikaista käyttöä (vähintään kolme kuukautta).

Vaatelisäluokkia on tapaturmavakuutuslaissa kaksi (korotettu vaatelisä ja vaatelisä). Käytetyn apuvälineen mukaan ratkaistaan, minkä luokan mukaista korvausta maksetaan.

Korotettua vaatelisää maksetaan, jos työntekijällä on kaksoisamputointi taikka hän käyttää reisi- tai sääriproteesia, alaraajan pitkää tukisidosta, kovasta materiaalista valmistettua vartalon tukiliiviä tai korsettia, sidettä taikka muuta apuvälinettä tai apuneuvoa, joka rakenteensa, käyttötarkoituksensa tai suuren käytöntarpeen vuoksi aiheuttaa ensin mainittuihin verrattavissa olevaa vaatteiden erityistä kulumista.

Vaatelisää maksetaan, jos työntekijä käyttää pehmeistä materiaaleista valmistettua apuvälinettä, vartalossa pienellä alueella käytettävää tukea tai sidettä taikka muuta apuvälinettä tai apuneuvoa, joka aiheuttaa korotettuun vaatelisään oikeuttavaa vähäisempää vaatteiden erityistä kulumista.

Vaatelisä on verovapaa korvaus.

Takaisin

30.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;