Kuva -

Korvaukset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta maksetaan korvauksia työtapaturmasta ja ammattitaudista.

Lisätietoja työtapaturmasta
Lisätietoja ammattitaudista

Vuonna 2016 tai myöhemmin sattuneissa vahingoissa korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain ja eräiden sen nojalla annettujen asetusten mukaan.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset korvaukset ovat ensisijaisia suhteessa muihin lakisääteisiin korvauksiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että asia käsitellään ja korvataan ensin työtapaturmana tai ammattitautina.

Korvaukset ovat laissa säädettyjä ja tämän vuoksi muita menetyksiä ei työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvata.

Ennen 1.1.2016 sattuneissa vahingoissa korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslain mukaan. Korvaukset vastaavat eräin poikkeuksin työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia korvauksia.

2.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;