Kuva -

Täyskustannusvastuu eli TÄKY

Vakuutusyhtiöt maksavat työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi julkisessa terveydenhuollossa annetusta sairaanhoidosta suoraan hoitopalvelun tuottamisesta vastaavalle kunnalle tai kuntayhtymälle kuntalaskutuksen mukaisen hoitokustannuksen (täyskustannus- eli TÄKY-maksu). Lisäksi korvataan vahingoittuneelle tältä peritty asiakasmaksu.

TÄKY-maksu maksetaan, jos kyseessä on työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan korvattava vahinkotapahtuma ja sairaanhoito. Jotta vakuutusyhtiö voi tehdä vahinkotapahtuman ja sairaanhoidon korvattavuutta koskevat ratkaisut, hoitolaitoksen tulee toimittaa sille viipymättä hoitotiedot ja työnantajatieto. Ilman näitä tietoja vakuutusyhtiö ei voi ratkaista korvattavuutta eikä maksaa TÄKY-maksua.

Jos hoitotoimenpiteestä laaditaan hoitosuunnitelma, TÄKY-maksun maksaminen edellyttää lisäksi, että hoitosuunnitelma lähetetään 4 arkipäivän kuluessa siitä, kun suunnitelmaa koskevat merkinnät on tehtävä potilasasiakirjoihin. Potilasasiakirjoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (298/2009) 8 §:n 1 momentin mukaan potilasasiakirjamerkinnät on tehtävä viimeistään 5 vuorokauden kuluessa siitä, kun potilas poistuu vastaanotolta tai palvelutapahtuma muutoin päättyy. Tällaisessa niin sanotussa jatkohoidossa vakuutusyhtiö voi antaa maksusitoumuksen valitsemaansa hoitopaikkaan.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus saada maksutta TÄKY-maksuun liittyvät potilasasiakirjamerkinnät ja ilmoitukset.

TÄKY-järjestelmää ei sovelleta seuraavissa tilanteissa:

  • työtapaturma on sattunut ennen 1.1.2005
  • ammattitauti on ilmennyt ennen 1.1.2005
  • sairaanhoito liittyy työtapaturma- ja ammattitautilain vapaaehtoisten vapaa-ajan vakuutusten perusteella korvattavaan vahinkotapahtumaan.

29.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;